Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rikskonferensen 2013 Göteborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rikskonferensen 2013 Göteborg"— Presentationens avskrift:

1 Rikskonferensen 2013 Göteborg
Związek Nauczycieli Polskich (ZNP) w Szwecji Polska modersmålslärare i Sverige   Rikskonferensen 2013 Göteborg Marta Nordström Bagot, vice ordförande ZNP

2 Flerspråkighet i centrum från förskolan till gymnasiet
Språkcentrum i Göteborg och CFL i Borås (Rektor Sevleta Hrustic och rektor Stefan Eriksson) Skolverket. Piotr Kościelniak, Tema Modersmål, Tore Otterup, Göteborgs Universitet, Flerspråkighet som rikedom Workshops och diskussioner, bl.a. om studiehandledning ,  Katarzyna Baumann. Psykolog profesor Roman Laskowski, Tvåspråkighet, Seminarier kommer att återspegla aktuella frågor i samband med flerspråkighet hos elever från förskolan till gymnasiet.

3 Flerspråkighet som rikedom Tore Otterup Institutionen för svenska språketInstitutet för Svenska som Andraspråk (ISA) Göteborgs universitet Flerspråkiga elever får en högre medvetenhet om förhållandet mellan språklig form och funktion De kommer tidigt underfund med språkets symboliska funktion när de upptäcker att flera olika uttryck kan användas för att beteckna en och samma sak, vilket anses gynna symboliskt och abstrakt tänkande. Flerspråkiga elever blir mer flexibla i sitt tänkande genom att de lätt kan växla mellan olika språk. Flerspråkiga barn har en utvecklad mental flexibilitet och god begreppsbildnings- förmåga

4 Robert Laskowski språkforskare etnisk identitet i ett mångkulturellt samhälle
Filosofen Wilhelm von Humboldt, citat ”Man alltid förblir fånge i kretsen av eget språk” Integration (ackulturation), men inte assimilation innebär att invandrande individer och deras familjer anpassar sig till landets spelregler de kommer till, samtidigt som de bevarar sin etniska identitet, kultur och religion. Det kommer att vara viktigt mål för deras barnens kunskapsutveckling i kretsen av eget språk . Ackulturation , en typ av kulturell förändring, närmare bestämt processer av händelser som har sitt upphov i kontakt mellan två kulturer som tidigare var separata och självständiga. Genom tät och ihållande kontakt får man en ömsesidig utväxling och omtolkning av kulturelement som språk, klädedräkt, ritualer, social organisation, osv.

5 Katarzyna Baumann – leg.psycholog
Flerkulturell identitet och tillhörighet – potential eller utmåning och hur vi pedagoger kan hjälpa våra elever att nå bästa resultat i skolan. Modersmålet är nyckeln till att levandegör det kulturella arvet eleverna lever i. Genom kunskaper om kulturbakgrunden och om den egna minoritetskulturen i Sverige kan ämnet modersmål bidra till att hjälpa eleverna att göra jämförelser mellan olika kulturer och därigenom bättre förstå sin egen situation.

6 Skolverket – Tema Modersmål Piotr Koscielniak
Flespråkighet – från förskolan till grundskolan, forskning och studier Tema Modersmål – norska sidan, skolmaterial mm samarbete med föreningen konferenser och uppdrag

7 Flerspråkiga barn både i förskolan och grundskolan
Piotr Koscielniak Skolverket – Tema Modersmål Flerspråkiga barn både i förskolan och grundskolan Samarbetet med den norska sidan för tema Modersmål, tips, information, skolamerial

8 Roman Laskowski, Tvåspråkighet

9 Tore Otterup, Flerspråkighet som rikedom

10 Språkcentrum i Göteborg, rektor Sevleta Hrustic

11 CFL i Borås, rektor Stefan Eriksson

12 Skolverket. Piotr Kościelniak, Tema Modersmål


Ladda ner ppt "Rikskonferensen 2013 Göteborg"

Liknande presentationer


Google-annonser