Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPECIMA Kompletterande lärarutbildning i Finland Heli Pullo, Lärarutbildningsinstitutionen vid Åbo universitet Nordisk konferens 29.10.2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPECIMA Kompletterande lärarutbildning i Finland Heli Pullo, Lärarutbildningsinstitutionen vid Åbo universitet Nordisk konferens 29.10.2013."— Presentationens avskrift:

1 SPECIMA Kompletterande lärarutbildning i Finland Heli Pullo, Lärarutbildningsinstitutionen vid Åbo universitet Nordisk konferens

2 Specima -Finansierad av Undervisnings- och kulturministeriet (specialbidrag) -Fortbildning för undervisnings- och handledningspersonal med invandrarbakgrund och personer som arbetar med utbildningsuppgifter bland invandrare Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

3 Finska skolsystem 1)Grundskola (9 år, klasser 1-9) 2) - gymnasium (3 år, studentexamen) - yrkesskola (3 år) - eller de båda (4 år, studentexamen) 3) Universitet eller yrkeshögskola Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

4 Invandrare och lärarutbildning i Finland -Popularitet av ämnes- och klasslärarstudier  Hård för personer med invandrarbakgrund att komma in -Brist på lärare med invandrarbakgrund  religionsundervisning, annat än luthersk/ortodox (en obligatorisk ämne)  annat modersmål än finska/svenska (en alternativ ämne) Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

5 Lärarbehörighet i Finland •Magisterexamen •Pedagogiska studierna (60 sp) •Ämnesbehörighet: grundskolan/60 sp, gymnasiet/120 sp i ett ämne  Lätta att nå en ny ämnesbehörighet Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

6 Lärarbegörighet från utomlands -Finska Utbildningstyrelsen beslutar av erkännande och internationell jämförelse av utländska examina  lägre/högre högskoleexamen  Lärar- och ämnesbehörighet (60/120 sp) -Ett vanligt beslut: utländsk lärarexamen på magisternivå  15 sp kompletterande studier (lärarpraktik och teori) motsvarar pedagogiska studier (60 sp) Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

7 Specima-utbildning vid Åbo universitet: Åbo övningskola •Kunnighet i mångkulturel utbildning och arbetsgemenskap: hög antal av elever med invandrarbakgrund (2010: 50% i grundskolan, 20% i gymnasiet) • enskilda Specima-kurser för Åbo stadens och skolans egna lärare med invandrarbakgrund : praktik och teori Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

8 Utbildning vid Åbo universitet: Pedagogiska fakultet 2011  •MMO Specima ( och ) - pedagogiska studier för undervisnings- och handledningspersonal med invandrarbakgrund (60 sp) - kursen Akademisk finska (3 sp) Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

9 Åbo Universitet: Lärarutbildninginstitutionen (OKL) & Utbildnings- och utvecklingcentret (Brahea) Opettajaksi Suomeen (Jobba som lärare i Finland) , Brahea: Förberedande studier. Kurser i finska språket och datateknik (15 sp) + grundstudier i pedagogik (25 sp) -OKL: pedagogiska studier (grundstudier i pedagogik 25 sp + ämnestudier 35 sp) + Akademisk finska (3-5 sp) Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

10 Opettajaksi Suomeen (Jobba som lärare i Finland) •Separata ansökningar till båda studiehelheter •Kontinuitet i studier •Kontinuitet i studiehandledning och stöd i ansökningsprocessen till pedagogiska studier Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

11 Lärarutbildninginstitutionen: Pedagogiska studier för personer med invandrarbakgrund Ansökning: -lägre/högre högskoleexamen -bra kunnskap i finska (Den Europeiska referensramen för språk: ungefär B1) -arbetserfarenhet i undervisning eller handledning ( 4 månader / 128 undervisningtimmar) Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

12 Studier •Pedagogiska studier 60 sp: 15 sp praktik, 45 sp teori •Teoriundervisning : kvällar och lördagar. Vardagskväller också distansundervisning. Ungefär en gång i månad närundervisning fredagkväll-lördag •Lärarpraktik: i (den närmaste) övningskola, dagtid. Möjligen delvis på eget jobb. Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

13 Studerande •10-20 studerande •Ålder: •Ungerfär hälften från ex-Sovjetrepubliken (som hälften av akademiska invandrare i Finland) •Resten har varit för det mesta från Europa, några från Asien •Till största delen språklärare Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

14 Sysselsätta inom -Språkundervisning – vuxenutbildning -Finska som andraspråk – vuxenutbildning! -Ett annat modersmål än finska/svenska -(Stöd)undervisning på elevens eget språk -Skolor med språklinjer: undervisning på fremdspråk Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

15 Fördelar – för studerande/lärare och i övningskolor -Behörighet  möjlighet till tjänst och full lön  självkänsla som en kunnig lärare i Finland  uppskattning från finska kolleger - Erfarenhet för de finska lärare i mångkulturell lärarpraktikhandledning - Erfarenhet och exempel för elever (med invandrarbakgrund) Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

16 Utmaningar – variation av studerande Mycket varierande studiegruppe: -åldern -undervisningerfarenheten (i Finland / i ursprungslandet) -akademisk nivån ( i Finland / i ursprungslandet - universitetslärare) -nivån av finska språk Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

17 Utmaningar – livssituation och studietid -Kombination: studier, heltidsarbete, familj och omvandlingar i profesionnelt identitet (språk!) -Behovet att få behörighet snabbt -En mängd nya information i kort tid; finska universitetsystem mycket självständigt  Flexibilitet i studietid: sp i 9 månad – 3,5 år  Studiehandledning!  Mera närstudier: gruppkänsla, kamratstöd Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

18 Utmaningar – learning/de-learning Bara 15 sp eller 60 sp  Funkar mera som en ”stöt” ; man börjar en process av iakkta och beakta skillnader mellan skolsystem i ursprungslandet och i Finland (didaktik!)  Obligatoriska kurser i finska språk? Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

19 Utmaningar – geografi och distansundervisning -Hur får man behöriga invandrarlärare till hela Finland (glesbygden/skärgården)?  distansundervisning -Distansundervisning  kräver tekniska kunskaper, nya sätt att lära  tar mer tid & kräver motivation av lärarna och av studeranden  ger kunnighet i datateknik Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

20 Utmaningar – nya lagstiftningar -Finska lagstiftning och nya lärarbehörigheter?  ett annat modersmål än finska/svenska  finska/svenska som andraspråk  religionundervisning … Jugoslavisk magisterexamen i ekonomi + pedagogiska studier  En behörig lärare i bosnisk som modersmål? Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

21 Utmaningar – för studiehandledning - En mängd kurser och kompletterande utbildningar, t.ex. vid öppna universitet  Validering vid universitetet? - Motivationen att studera och att lära sig av finska didaktik? vs. en färdig professionnel identitet? Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

22 Utmaningar – för universitetet -Värdering – universitetstuderande som har finska som andraspråk? Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

23 Utmaningar – för samhället Lärarbehov i vissa språk / religioner: -I många länder är högskoleexamen inte så vanlig -Lärarutbildning i vissa länder motsvarar inte högskoleutbildning i Finland Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

24 Utmaningar – den andra generationen En behörig lärare? Den andra generationens invandrare, utbildade i Finland vs. den gamla, yrkeskunniga generationen som, utbildade i ursprungslandet och har undervisningserfarenhet i Finland men fattar behörighet Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

25 ANDRA STUDIEPROGRAMMER VID PEDAGOGISKA FAKULTETEN •Fortbildning om språkmedvetenhet för klass- och ämneslärare (25 sp) som har elever med finska som andraspråk •Ämnestudier 60 sp för klasslärarebehörighet för lärare med invandrarbakgrund Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

26 KONTAKT •Projektledare Prof. Dr. Arja Virta, Lärarutbildninginstitutionen (efter  Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens


Ladda ner ppt "SPECIMA Kompletterande lärarutbildning i Finland Heli Pullo, Lärarutbildningsinstitutionen vid Åbo universitet Nordisk konferens 29.10.2013."

Liknande presentationer


Google-annonser