Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte för år 8 Vifolkaskolan 6-9

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte för år 8 Vifolkaskolan 6-9"— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte för år 8 Vifolkaskolan 6-9
Betyg och bedömning Föräldramöte för år 8 Vifolkaskolan 6-9

2 Förr: relativa betyg 1-5 Igår: målrelaterade betyg betygsskala G VG MVG Idag: målrelaterade betyg betygsskala A-F

3 I ett relativt betygssystem jämförs elevens resultat med andra elevers
I ett relativt betygssystem jämförs elevens resultat med andra elevers. Ex. 7% av eleverna i en årskull ska ha betyget 5, 24% ska ha betyget 4, 38% betyget 3 osv. I ett målrelaterat betygssystem jämförs eleven med i förväg fastställda mål. Ex. ”Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk så att budskapet framgår.” (Kunskapskrav i ämnet bild för betyget E)

4 Läroplanen för grundskolan
Skolans värdegrund och uppdrag Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen Kursplaner med tillhörande kunskapskrav i alla ämnen 4

5 Kursplaner Syfte – beskriver varför ämnet finns i skolan, vad syftet med undervisningen är och vilka kunskaper eleverna ges möjlighet att utveckla Centralt innehåll-obligatoriskt innehåll som undervisningen i ämnet ska behandla. Finns möjlighet att lägga till ytterligare innehåll. Kunskapskrav-används för att bedöma elevernas kunskapsutveckling. 5

6 Kunskapskrav, ex bild

7 Alla kunskapskrav ska vara uppfyllda för att betyg ska kunna ges.

8 För att få betyget D ska kunskapskraven för betyget E och över- vägande delen av kraven för C vara upp- fyllt.

9 Terminsbetyg ges från höstterminen
i år 8. Från och med läsåret 2012/ 2013 från höstterminen i år 6. Slutbetyg ges vårterminen i år 9. Fungerar som urvalsinstrument vid gymnasievalet.

10 Terminsbetyg Den gula symbolen innebär att eleven uppfyller det krav som lärarna har satt upp för den aktuella terminen/årskursen i sin planering av undervisningen, men att eleven ännu inte har uppfyllt det nationellt fastställda krav som gäller för år 9. I år 8 har eleven sannolikt ännu inte uppfyllt kunskapskravet för år 9, men den gula symbolen innebär att eleven har förväntade kunskaper för år 8 i förhållande till det kunskapskrav som gäller för årskurs 9.

11 Gymnasieskolans 18 nationella program
Högskoleförberedande program 2500 poäng Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Estetiska programmet Yrkesprogram 2500 poäng Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggnings- programmet El- och energiprogrammet Fordons- och transport- Handel- och administrations- Hotell- och turismprogrammet Hantverksprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

12 Behörighet till gymnasiet Högskoleförberedande program
Godkänd i Svenska/Svenska som andraspråk Engelska Matematik + 9 andra ämnen Ek Hu Sam Godkänd i Samhällskunskap Geografi Historia Religion Na Te Godkänd i Biologi Fysik Kemi

13 Behörighet till gymnasiet Yrkesprogram
Godkänd i Svenska/Svenska som andraspråk Engelska Matematik + 5 andra ämnen

14 Mer information om läroplanen, kursplaner och betyg:


Ladda ner ppt "Föräldramöte för år 8 Vifolkaskolan 6-9"

Liknande presentationer


Google-annonser