Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betyg och bedömning Föräldramöte för år 8 Vifolkaskolan 6-9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betyg och bedömning Föräldramöte för år 8 Vifolkaskolan 6-9."— Presentationens avskrift:

1 Betyg och bedömning Föräldramöte för år 8 Vifolkaskolan 6-9

2 Förr: relativa betyg1-5 Igår: målrelaterade betyg betygsskala G VG MVG Idag: målrelaterade betyg betygsskala A-F

3 •I ett relativt betygssystem jämförs elevens resultat med andra elevers. Ex. 7% av eleverna i en årskull ska ha betyget 5, 24% ska ha betyget 4, 38% betyget 3 osv. •I ett målrelaterat betygssystem jämförs eleven med i förväg fastställda mål. Ex. ”Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk så att budskapet framgår.” (Kunskapskrav i ämnet bild för betyget E)

4 Läroplanen för grundskolan 1.Skolans värdegrund och uppdrag 2.Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3.Kursplaner med tillhörande kunskapskrav i alla ämnen

5 Kursplaner • Syfte – beskriver varför ämnet finns i skolan, vad syftet med undervisningen är och vilka kunskaper eleverna ges möjlighet att utveckla • Centralt innehåll-obligatoriskt innehåll som undervisningen i ämnet ska behandla. Finns möjlighet att lägga till ytterligare innehåll. • Kunskapskrav-används för att bedöma elevernas kunskapsutveckling.

6 Kunskapskrav, ex bild

7 Alla kunskapskrav ska vara uppfyllda för att betyg ska kunna ges.

8 För att få betyget D ska kunskapskraven för betyget E och över- vägande delen av kraven för C vara upp- fyllt.

9 •Terminsbetyg ges från höstterminen i år 8. Från och med läsåret 2012/ 2013 från höstterminen i år 6. •Slutbetyg ges vårterminen i år 9. Fungerar som urvalsinstrument vid gymnasievalet.

10 Terminsbetyg Den gula symbolen innebär att eleven uppfyller det krav som lärarna har satt upp för den aktuella terminen/årskursen i sin planering av undervisningen, men att eleven ännu inte har uppfyllt det nationellt fastställda krav som gäller för år 9. I år 8 har eleven sannolikt ännu inte uppfyllt kunskapskravet för år 9, men den gula symbolen innebär att eleven har förväntade kunskaper för år 8 i förhållande till det kunskapskrav som gäller för årskurs 9.

11 Gymnasieskolans 18 nationella program •Högskoleförberedande program 2500 poäng –Naturvetenskapsprogrammet –Teknikprogrammet –Samhällsvetenskapsprogrammet –Ekonomiprogrammet –Humanistiska programmet –Estetiska programmet •Yrkesprogram 2500 poäng –Barn- och fritidsprogrammet –Bygg- och anläggnings- programmet –El- och energiprogrammet –Fordons- och transport- programmet –Handel- och administrations- programmet –Hotell- och turismprogrammet –Hantverksprogrammet –Industritekniska programmet –Naturbruksprogrammet –Restaurang- och livsmedelsprogrammet –VVS- och fastighetsprogrammet –Vård- och omsorgsprogrammet

12 Behörighet till gymnasiet Högskoleförberedande program •Godkänd i Svenska/Svenska som andraspråk Engelska Matematik + 9 andra ämnen •Ek Hu Sam Godkänd i Samhällskunskap Geografi Historia Religion •Na Te Godkänd i Biologi Fysik Kemi

13 Behörighet till gymnasiet Yrkesprogram •Godkänd i Svenska/Svenska som andraspråk Engelska Matematik + 5 andra ämnen

14 Mer information om läroplanen, kursplaner och betyg: www.mjolby.se/11689.html www.skolverket.se


Ladda ner ppt "Betyg och bedömning Föräldramöte för år 8 Vifolkaskolan 6-9."

Liknande presentationer


Google-annonser