Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA! NINA BAGGE studie- och yrkesvägledare 560 461 62 el. 0736 60 40 03

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA! NINA BAGGE studie- och yrkesvägledare 560 461 62 el. 0736 60 40 03"— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA! NINA BAGGE studie- och yrkesvägledare 560 461 62 el. 0736 60 40 03 nina.bagge@ekero.se www.ekero.se/syvuppgard

2 FÖRST EN LITEN FRÅGA….. …… hur många av er sysslar i dag med det ni trodde att ni ville hålla på med när ni var 15 år?

3 GYMNASIESKOLAN  Skolor drivna av kommun eller landsting  Fristående skolor  18 nationella program (Nästan) varje program har en eller flera nationella inriktningar - sammanlagt 60 st. Alla program är 3 år

4 TEORETISK ELLER PRAKTISKT ?  6 HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM  12 YRKESPROGRAM  GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING (2 DAGAR I SKOLAN OCH 3 DAGAR PÅ EN ARBETSPLATS)

5 HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet  Med ämnen som påminner om grundskolans  Utbildningar som förbereder för och ger behörighet till fortsatta studier på högskola och universitet – högskoleförberedande examen

6 YRKESPROGRAM  Ger i första hand grundläggande yrkeskunskaper inom sitt område - yrkesexamen  För att få grundläggande behörighet till vidare studier måste vissa ämnen (engelska 6 och svenska 2 och 3) kompletteras på gymnasiet eller Komvux  APL- Arbetsplatsförlagt Lärande 15 veckor

7 YRKESPROGRAM  Barn- och fritidsprogrammet  Bygg- och anläggningsprogrammet  El- och energiprogrammet  Fordons- och transportprogrammet  Handels- och administrationsprogrammet  Hantverksprogrammet  Hotell- och turismprogrammet  Industritekniska programmet  Naturbruksprogrammet  Restaurang- och livsmedelsprogrammet  VVS- och fastighetsprogrammet  Vård- och omsorgsprogrammet

8 VEM FÅR BÖRJA PÅ GYMNASIET?  För att få börja ett YRKESPROGRAM måste du vara Godkänd (minst betyget E) i matematik, svenska, engelska plus i 5 ämnen till = minst 8 ämnen totalt, vilka som helst  För att få börja på ett HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM måste du vara Godkänd (minst betyget E) i matematik, svenska, engelska plus i 9 ämnen till = minst 12 ämnen totalt  Ekonomi- Samhällsvetenskaps- Humanistiska programmet = Godkänt i Samhällskunskap, Geografi, Historia och Religion, svenska, engelska, matematik +5 andra ämnen  Teknik- Naturvetenskapsprogrammet= Godkänt i Biologi, kemi, fysik, svenska, engelska, matematik + 6 andra ämnen

9 INTRODUKTIONS PROGRAM  Preparandutbildning (för elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig eller för elev som är behörig till ett yrkesprogram men inte ett högskoleförberedande)  Programinriktat individuellt val (inriktad mot ett yrkesprogram där bara ett fåtal ämnen fattas)  Yrkesintroduktion (för elever som ej är behöriga till yrkesprogram)  Individuellt alternativ (förbereder elever till yrkesintroduktion)  Språkintroduktion (för nyanlända)

10 URVAL- GYMNASIESKOLAN Summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg A = 20 poäng B = 17,5 poäng C = 15 poäng D = 12,5 poäng E = 10 poäng (F = 0 poäng) Alla E = 160 pAlla C = 240 pAlla A = 320 p

11 GEMENSAMT FÖR ALLA PROGRAM GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN (KÄRNÄMNEN) Svenska Engelska Samhällskunskap Religionskunskap Historia Matematik Naturkunskap Idrott och Hälsa Gymnasiearbete Individuellt val Alla kurser mäts i poäng. Ett gymnasieprogram omfattar 2.500 poäng (1p= ca1 timme)

12 DESSUTOM LÄSER MAN….  Programgemensamma karaktärsämnen:  Ämnen som ger programmet sin karaktär, tex. NO på Naturvetenskapsprogrammet och Fordonsteknik på Fordonsprogrammet  Inriktningskurser  Beroende på vilken inriktning man väljer  Fördjupningskurser  Skolverket bestämmer vilka kurser som ska kopplas till varje program, huvudmannen bestämmer vilka kurser som ska erbjudas. Detta är ett sätt för skolan att profilera sig

13 PROGRAMSTRUKTUR

14 SAMVERKANS AVTAL I STOCKHOLMS LÄN  Du som är skriven på Ekerö tas emot som sökande i första hand till samtliga nationella program i alla kommuner i Stockholms län  Introduktionsprogrammet Ingår inte i samverkansavtalet. Varje kommun ansvarar för Introduktionsprogrammen  Fristående gymnasieskolor Alla söker och blir mottagna på samma villkor

15 NYA ANTAGNINGSREGLER TILL HÖGSKOLAN 2010 Det som kan vara bra att tänka på redan nu är:  Meritpoäng - extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan. Maximalt 2,5 poäng  Gäller moderna språk steg 3-5, engelska och matematik  Mer information finns på särskilt papper

16 IDROTT OCH STUDIER Riksidrottsgymnasium  Är riksrekryterande, ansökan görs genom idrottsförbund, sista ansökan i november/december i många fall  www.rf.se  Dessutom söka till gymnasieskolans program i februari Nationellt godkända idrottsutbildningar ( NIU)  Kolla med ditt idrottsförbund vad som gäller  Antagning i mån av plats  Kolla upp med Ekerö kommun om inackorderingstillägg Är till för dig som vill göra en elitsatsning

17 TIDSPLAN  December; höstbetyget skickas till GSL  Början av januari lösenordet skickas hem  Mitten av januari; ansökningsperioden startar  15 februari; sista ansökningsdag  Mars; färdighetsprov Estetiska programmet  April- Maj; ändringsvalsperiod  Juni; slutbetyg skickas till GSL  juni/juli; slutligt antagning på webben  Slutet av juli; sista svarsdag

18 FÖRBEREDELSER  VÄGLEDNINGSSAMTAL  KLASSINFORMATION  FD. UPPGÅRDSELEVER  GYMNASIEMÄSSAN I ÄLVSJÖ 22-24 NOV  ÖPPET HUS  SKOLORNAS HEMSIDOR NI SOM FÖRÄLDRAR ÄR EN STOR TILLGÅNG I ERA UNGDOMARS GYMNASIEVAL!

19 ANVÄNDBARA WEBBADRESSER  www.ekero.se/syvuppgard www.ekero.se/syvuppgard  www.gyantagningen.se www.gyantagningen.se  www.gymnasiekvalitet.se www.gymnasiekvalitet.se  www.utbildningsinfo.se www.utbildningsinfo.se  www.studera.nu www.studera.nu


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA! NINA BAGGE studie- och yrkesvägledare 560 461 62 el. 0736 60 40 03"

Liknande presentationer


Google-annonser