Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasievalet 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasievalet 2013."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasievalet 2013

2 GY-11 Sammanfattning - de viktigaste förändringarna
Högre behörighetskrav till gymnasiet. Skärpta krav för grundläggande högskolebehörighet. Mer riktade utbildningar även bland de högskoleförberedande programmen. Mer tid för yrkesämnen, mindre för allmänteori på yrkesprogrammen. Valfriheten stramas upp. Yrkesexamen och högskoleförberedande examen införs. Lärlingsutbildning införs. Historia blir obligatoriskt. Näringslivet ges inflytande över yrkesutbildningen. Ny betygsskala.

3 Högskoleförberedande
Utbildningar Nationella program Högskoleförberedande Yrkesförberedande Tycker om att plugga! Har ambitionen att läsa vidare på universitet eller högskola Vill skjuta upp avgörande karriärval Är inte så intresserad av vidare studier Är praktiskt lagd Vill börja jobba med ett arbete direkt efter gymnasiet

4 Övriga utbildningar Övriga utbildningar Särskilda varianter
Spetsutbildningar Fördjupning och breddning inom ämnesområdet Passar elever som behöver mycket utmaningar och stimulans Eleverna kan vid sidan av gymnasiestudierna läsa kurser vid ett universitet eller en högskola. 300 poäng av utbildningen avsatta för särskild profil Vanligt med särskild variant med musikinriktning.

5 Övriga utbildningar Introduktionsprogram Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

6 Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

7 Arbetsplatsförlagt lärande (apl)
Kan läsas både på högskoleförberedande program och på yrkesprogram, samt på P.R.I.V och yrkesintroduktion. Måste vara minst 15 veckor på yrkesprogram Kan genomföras på en eller flera arbetsplatser

8 Hur kan det se ut? Katedralskolans naturvetenskapliga program

9 Hur kan det se ut? SUMMA: 2500p (samtliga ämnen)
En poäng skall motsvara ungefär en timme, men kan även innefatta t.ex. eget arbete, projektarbete.

10 Hur kan det se ut? Gymnasiegemensamma ämnen 1150 Engelska 5 100
Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1 100 Matematik 2 100 Matematik 3 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 1 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 2 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 3 100 Summa: 1150

11 Hur kan det se ut? Programgemensamma karaktärsämnen 450p Biologi 1 100
Fysik 1 150 Kemi 1 100 Moderna språk 100 Summa: 450

12 Hur kan det se ut? Andelen programgemensamma ämnen varierar mellan programmen. T.ex. har samhällsvetenskapligt program endast 300 p programgemensamma ämnen till skillnad från naturprogrammet som har 450.

13 Hur kan det se ut? Inriktning Naturvetenskap Inriktningskurser 400p
Biologi 2 100 Fysik 2 100 Kemi 2 100 Matematik 4 100 Summa: 400

14 Hur kan det se ut? Gymnasiearbete 100 p
Förberedelse inför att skriva arbete på högskolenivå.

15 Vad får man välja själv? Programfördjupning 200 p
På Katedralskolan natur t.ex. filosofi, fysik, geografi, historia, hållbart samhälle m.fl. Individuellt val 200 p Engelska 7 Ensemble 1 Körsång 1 Filosofi 1 Filosofi 2 Psykologi 1 Psykologi 2a Moderna språk (tyska, franska, spanska, italienska, danska, ryska, kinesiska, japanska steg ett och uppåt)

16 Vilka betyg behöver man?
Högskoleförberedande program Ma, sv, eng + 9 ämnen

17 Vilka betyg behöver man?
För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet måste biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena.

18 Vilka betyg behöver man?
För Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i de nio ämnena.

19 Krav för att få högskoleförberedande examen
Eleven ska ha betyg från en utbildning som omfattar 2 500 poäng, varav godkända betyg i poäng. I de godkända betygen ska följande kurser ingå: • Svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3 • Engelska 5 och 6 • Matematik 1b eller 1c • Ett godkänt gymnasiearbete ska ingå

20 Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Fordons- och transportprogrammet (FT) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hantverksprogrammet (HV) Hotell- och turismprogrammet (HT) Industritekniska programmet (IN) Naturbruksprogrammet (NB) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

21 Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Hur kan det se ut? Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

22 Hur kan det se ut?

23 Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Hur kan det se ut? Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Engelska p Historia 1a:1 50 p Idrott och hälsa p Matematik 1 a 100 p Naturkunskap 1a:1 50 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1a:1 50 p Svenska 1/Svenska1 som 2:a språk 100 p

24 Hur kan det se ut? (jämförelse)
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 Engelska 5 100 Engelska 6 100 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1 100 Matematik 2 100 Matematik 3 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 1 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 2 100 Svenska/Svenska som andraspråk/ 3 100 Summa: 1150

25 Hur kan det se ut? Programgemensamma karaktärsämnen 1100 poäng
Hälsopedagogik 100 p Medicin p Etik och människans livsvillkor 100 p Psykiatri p Psykologi 1 50 p Samhällskunskap 1a:2 50 p Specialpedagogik p Svenska 2/Svenska 2 som 2:a språk 100 p Vård- och omsorgsarbete p Vård- och omsorgsarbete p

26 Hur kan det se ut? Programfördjupningar Akutsjukvård Medicin 2 Akutsjukvård Räddningsmedicin Svenska 3/Svenska 3 som 2:a språk Hälsa & Friskvård Hälsa och friskvård Komplementärmedicin Mental träning Medicin 2 Svenska 3/Svenska 3 som 2:a språk Högskola/Universitet Engelska 6 Matematik 2a Svenska 3/Svenska 3 som andra språk alt 1 Medicin 2 Lindrande vård alt 2 Psykiatri2 alt 3 Barn och ungdomssjukvård

27 Antagnings krav

28 Vilka betyg behöver man?
Yrkesprogram Ma, sv, eng + 5 ämnen

29 Krav för att få yrkesexamen
Eleven ska ha betyg från en utbildning som omfattar poäng, varav godkända betyg i poäng. I de godkända betygen ska följande kurser ingå: - Svenska eller svenska som andraspråk 1 - Engelska 5 - Matematik 1a - Programgemensamma kurser om 400 poäng - Ett godkänt gymnasiearbete 100 poäng

30 Grundläggande högskolebehörighet
Yrkesprogram Minst gymnasiepoäng. I de godkända betygen måste det ingå: 100 gymnasiepoäng svenska (svenska 1, alternativt svenska som andraspråk) 100 gymnasiepoäng engelska (engelska 5), Matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng (matematik 1a), Gymnasiearbetet.

31 Grundläggande högskolebehörighet
Högskoleförberedande program Godkända betyg om minst gymnasiepoäng. Svenska 1-3, (alternativt svenska som andraspråk 1-3) Engelska 5 och 6 Matematik 1b eller 1c Godkänt gymnasiearbete.

32 Grundläggande högskolebehörighet
Yrkesprogram Yrkesexamen Engelska 6 Godkänt betyg i svenska 2 och 3 (alternativt svenska som andraspråk 2 och 3) Godkänt gymnasiearbete.

33 Meritpoäng Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk (här ingår B- och C-språk), engelska och matematik. 

34 Meritpoäng   För att få meritpoäng krävs att du har Godkänt eller högre betyg i kursen

35 Meritpoäng Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 p Språk 1:
Steg 3 ger 0,5 meritpoäng           Steg 4 ger 1,0 meritpoäng Steg 5 eller högre ger 1,5 meritpoäng

36 Meritpoäng Språk 2: Lägst steg 2 — ger 0,5 meritpoäng om sökande redan har 1,0 poäng från Språk 1.

37 Meritpoäng Om du får 1,5 meritpoäng för Språk 1 har du alltså kommit upp i maxpoäng för moderna språk.

38 Meritpoäng Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

39 Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Meritpoäng för Matematik - max 1,5 meritpoäng Mattematik: Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng Matematik 4 - 0,5 meritpoäng

40 Webbansökan Eleverna gör sin ansökan på www.skanegy.se.
Användarkonto och ett lösenord i början av VT (Används även under omvalsperioden och i juli för att tacka ja/nej). Skriv ut en kvittens och lämna till mig. När eleven har bekräftat sitt val stängs sidan och eleven kan inte göra några ändringar.

41 Arbetskraftsbehov i Lunds kommun
Förskollärare Fritidspedagoger Grundskollärare ma/no - trä/metall slöjd Yrkeslärare Ingenjörer Stensättare Rörläggare Sjuksköterskor Företagsläkare (På sikt – Undersköterskor, handledare LSS) Utibildnings och arbetsmarknadsprogonos: Näringsliv Skåne

42 Viktiga datum för gymnasievalet?
Planering höstterminen · Projekt: Drömjobbet · Ansökan till idrottsgymnasium (NIU och RIG) · PRAO v 48-49 · Gymnasieinformation till åk 9 · Föräldramöte med gymnasieinformation i oktober · Enskilda och gruppsamtal med åk 9 eleverna under hösten och vintern · Gymnasiemässa 16 november · Öppet hus/skuggning Planering vårterminen · 15 januari-15 februari webben öppnar för ansökan · 15 februari sista ansökningsdatum · 15 april preliminära antagningen klar · 25 april-15 maj Webben är öppen för omval · 3 juli slutgiltigt antagningsbesked · 25 juli betyg från prövning skickas in · 5 augusti-15 september reservantagning · Fortsatta enskilda- och gruppvägledningssamtal · Ytterligare klassinformation · Ansökningar till frikvot


Ladda ner ppt "Gymnasievalet 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser