Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV)"— Presentationens avskrift:

1 Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Gymnasievalet Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV)

2 Inför gymnasievalet SYV arbetet på skolan hösten 2012:
Gymnasieinformation och workshop 2 lektionstimmar åk.9 v.42-45 Föräldramöte v.45 Individuella vägledningssamtal för åk.9 v.45-51 Gymnasiemässan Högskolecentrum, Uddevalla: Den 13 november kommer alla elever i åk.9 att besöka mässan under skoltid i sällskap av KF samt SYV. Föräldrar välkomna! Mässan pågår till Öppet Hus: Lör 24/11 kl (Samtliga gymnasieskolor i Uddevalla) Skuggning – eleven följer en gymnasieklass under en dag Gymnasiekatalog/info från skolor

3 Viktiga datum – Här söker eleven till gymnasiet. Inloggningsuppgifter skickas hem i början av januari. Webben öppnar för val 7 januari 2013. Sista dagen för att välja 1 februari 2013. Preliminärt antagningsbesked på webben från 15 april 2013. Omvalsperiod 15 april- 15 maj 2013 Slutgiltigt besked i början av juli 2013 (på posten och på webben). ca. 3 veckor på sig att svara.

4 Länkar www.uddevalla.se/norgardenskolan
Klicka på Studie- och yrkesvägledning Här söker du till gymnasiet. Du hittar också info om bl.a. utbildningsutbudet i Fyrbodal och länkar till skolorna. Informations-site från Skolverket om bl.a. gymnasiet.

5 18 nationella program 6 Högskoleförberedande program: 12 Yrkesprogram:
Ekonomiprogrammet (EK) Estetiska programmet (ES) Humanistiska programmet (HU) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskaps-programmet (SA) Teknikprogrammet (TE) 12 Yrkesprogram: Barn- & fritidsprogrammet (BF) Bygg- & anläggningsprogrammet (BA) El- & energiprogrammet (EE) Fordon- & transportprogrammet (FT) Handels- & administrationsprogrammet (HA) Hantverksprogrammet (HV) Hotell- & turismprogrammet (HT) Industritekniskaprogrammet (IN) Naturbruksprogrammet (NB) Restaurang- & livsmedelsprogrammet (RL) VVS- & fastighetsprogrammet (VF) Vård- & omsorgsprogrammet (VO)

6 Två olika gymnasieexamen
Högskoleförberedande program - Högskoleförberedande examen - grundläggande behörighet. Max 20 i meritvärde (snittbetyg). Yrkesprogram - Yrkesexamen - ger inte per automatik grundläggande behörighet. Max 20 i meritvärde (snittbetyg). För alla högskoleutbildningar krävs minst grundläggande högskolebehörighet. Yrkesprogram och grundläggande behörighet Elev som gått ett yrkesprogram läser obligatoriskt bara 100 poäng i svenska/svenska som andraspråk och 100 poäng i engelska, vilket inte räcker för grundläggande behörighet. Om man gått ett yrkesprogram så krävs förutom en gymnasieexamen också att man läser Svenska/Svenska som andraspråk samt Engelska 6. Alla elever på yrkesprogram har rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet, d.v.s. ytterligare svenska och engelska. Man måste aktivt välja till dessa. Elever på yrkesprogram kan också komplettera inom vuxenutbildningen i ett senare skede för att få grundläggande behörighet.

7 Behörighet till gymnasiet
Höstterminsbetyget är preliminärt, vårterminsbetyget avgörande YRKESPROGRAM GODKÄNT BETYG i SVENSKA/SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK MATTE ENGELSKA + 5 andra ämnen. HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE + 9 andra ämnen.

8 Behörighet till gymnasiet forts.
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, HUMANISTISKA OCH EKONOMIPROGRAMMET av de 9 ämnena måste man ha godkänt i GEOGRAFI HISTORIA RELIGIONSKUNSKAP SAMHÄLLSKUNSKAP NATURVETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA PROGRAMMET av de 9 ämnena måste man ha godkänt i BIOLOGI FYSIK KEMI

9 Behörighet till gymnasiet forts.
ESTETISKA PROGRAMMET (HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE) GODKÄNT BETYG i SVENSKA/SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK MATTE ENGELSKA + 9 andra ämnen + FÄRDIGHETSPROV IDROTTSGYMNASIUM (NIU) HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE eller YRKESPROGRAM (KAN KOMBINERAS MED NÄSTAN VILKET PROGRAM SOM HELST) + LÄMPLIGHET FÖR SPORTEN – UTTAGNINGSDAG PÅ SKOLAN.

10 Urval till gymnasiet När platserna inte räcker till alla görs antagning efter betyg Det Estetiska programmet tar även hänsyn till färdighetsprov. Idrottsgymnasier (NIU, UEIG) tar även hänsyn till lämplighet för idrotten (avgörs vid en testdag) Fördelning av platser mellan de sökande bestäms efter ett meritvärde. Meritvärde = summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen. A = 20 B = 17,5 C = 15 D = 12,5 E = 10 F = 0 MAX 320

11 Första, andra, tredje… - flera val
Fler än ett val – alla måste vara genomtänkta Kommer eleven in på sitt förstahandsval, stryks han/hon från sina lägrehandsval Kommer eleven inte in på sitt förstahandsval, kan han/hon välja att stå kvar som reserv till det

12 Programstruktur Alla program 2500p ( 1 gymnasiepoäng = ca. 1 timme)
Kurser p, Betyg A-F APL – Arbetsplatsförlagt lärande på Yrkesprogrammen Program: Gymnasiegemensamma ämnen: SV, ENG, MA, SH, RE, HI, NK (ej NA och TE), IDH Programgemensamma karaktärsämnen Inriktning Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete Gymnasieexamen

13 Övrigt Nationella program, särskilda varianter, spetsutbildningar, IB, introduktionsprogram program (IM, 5 varianter) Idrottsgymnasier (NIU i Uddevalla UEIG eller JB). Kallas till en test dag där elevens lämplighet för idrotten avgörs. GLU Gymnasial Lärlingsutbildning Frisök för nationella program Riksrekryterande utbildningar Inackorderingstillägg / resebidrag Medicinska faktorer

14 Utbud i Uddevalla KOMMUNALA SKOLAN Uddevalla gymnasieskola Agneberg
Akademi – Sinclair/Margretegärde Östrabo yrkes Östrabo 1 FRISKOLOR JB gymnasiet Plusgymnasiet Thorén Innovation School Praktiska gymnasiet (samtliga program läses som lärling) NATURBRUKSGYMNASIUM NÄRA UDDEVALLA Naturbruksgymnasiet i Dingle och i Nuntorp

15 Grundläggande högskolebehörighet
Efter gymnasiet Grundläggande högskolebehörighet Alla högskoleutbildningar kräver att man har vissa meriter för att man ska få läsa dem. Grundläggande behörighet är minimikravet. För att få grundläggande högskolebehörighet krävs minst gymnasieexamen. Högskoleförberedande examen = grundläggande behörighet Yrkesexamen + Godkända betyg i Svenska (alt. Svenska som andraspråk) 2 och 3 + Engelska 6 = grundläggande behörighet Meritpoäng Max meritvärde (snittbetyg) kan bli 20 från gymnasiet (A i allt) Ovanpå det läggs eventuella meritpoäng. Max 2,5 extra

16 Särskild behörighet De flesta utbildningar på högskolan kräver, utöver grundläggande behörighet, att man dessutom uppfyller krav på särskild behörighet. Det betyder i de flesta fall att man måste ha läst vissa gymnasiekurser (sk. områdesbehörighet) men det kan till exempel vara krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser. För att ta reda på behörighetskrav för utbildningar: sök på respektive utbildning – antingen direkt på utbildningsanordnarens hemsida eller (webbplats för högskoleutbildningar) eller kontakta SYV.

17 Föräldrar – att tänka på
Prata med era ungdomar om: Vad är jag bra på? Vad vill jag och vilken utbildning behövs? Gå tillsammans på mässa och Öppet Hus Fällor: Välja som kompisen Lyssna på rykten Reklam Välja om? I mån av plats och möjlighet


Ladda ner ppt "Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV)"

Liknande presentationer


Google-annonser