Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) 0522-697202.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) 0522-697202."— Presentationens avskrift:

1 Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202

2  SYV arbetet på skolan hösten 2012:  Gymnasieinformation och workshop 2 lektionstimmar åk.9 v.42-45  Föräldramöte v.45  Individuella vägledningssamtal för åk.9 v.45-51  Gymnasiemässan Högskolecentrum, Uddevalla: Den 13 november kommer alla elever i åk.9 att besöka mässan under skoltid i sällskap av KF samt SYV. Föräldrar välkomna! Mässan pågår till 18.30.  Öppet Hus: Lör 24/11 kl.10-14 (Samtliga gymnasieskolor i Uddevalla)  Skuggning – eleven följer en gymnasieklass under en dag  Gymnasiekatalog/info från skolor

3  www.soktillgymnasiet.se – Här söker eleven till gymnasiet. Inloggningsuppgifter skickas hem i början av januari. Webben öppnar för val 7 januari 2013. www.soktillgymnasiet.se  Sista dagen för att välja 1 februari 2013.  Preliminärt antagningsbesked på webben från 15 april 2013.  Omvalsperiod 15 april- 15 maj 2013  Slutgiltigt besked i början av juli 2013 (på posten och på webben). ca. 3 veckor på sig att svara.

4  www.uddevalla.se/norgardenskolan www.uddevalla.se/norgardenskolan Klicka på Studie- och yrkesvägledning  www.soktillgymnasiet.se www.soktillgymnasiet.se Här söker du till gymnasiet. Du hittar också info om bl.a. utbildningsutbudet i Fyrbodal och länkar till skolorna.  www.utbildningsinfo.se www.utbildningsinfo.se Informations-site från Skolverket om bl.a. gymnasiet.

5 12 Yrkesprogram: • Barn- & fritidsprogrammet (BF) • Bygg- & anläggningsprogrammet (BA) • El- & energiprogrammet (EE) • Fordon- & transportprogrammet (FT) • Handels- & administrationsprogrammet (HA) • Hantverksprogrammet (HV) • Hotell- & turismprogrammet (HT) • Industritekniskaprogrammet (IN) • Naturbruksprogrammet (NB) • Restaurang- & livsmedelsprogrammet (RL) • VVS- & fastighetsprogrammet (VF) • Vård- & omsorgsprogrammet (VO) 6 Högskoleförberedande program: • Ekonomiprogrammet (EK) • Estetiska programmet (ES) • Humanistiska programmet (HU) • Naturvetenskapsprogrammet (NA) • Samhällsvetenskaps- programmet (SA) • Teknikprogrammet (TE)

6  Högskoleförberedande program - Högskoleförberedande examen - grundläggande behörighet. Max 20 i meritvärde (snittbetyg).  Yrkesprogram - Yrkesexamen - ger inte per automatik grundläggande behörighet. Max 20 i meritvärde (snittbetyg).  För alla högskoleutbildningar krävs minst grundläggande högskolebehörighet.  Yrkesprogram och grundläggande behörighet Elev som gått ett yrkesprogram läser obligatoriskt bara 100 poäng i svenska/svenska som andraspråk och 100 poäng i engelska, vilket inte räcker för grundläggande behörighet.  Om man gått ett yrkesprogram så krävs förutom en gymnasieexamen också att man läser Svenska/Svenska som andraspråk 2 + 3 samt Engelska 6.  Alla elever på yrkesprogram har rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet, d.v.s. ytterligare svenska och engelska. Man måste aktivt välja till dessa.  Elever på yrkesprogram kan också komplettera inom vuxenutbildningen i ett senare skede för att få grundläggande behörighet.

7 Höstterminsbetyget är preliminärt, vårterminsbetyget avgörande  YRKESPROGRAM GODKÄNT BETYG i  SVENSKA/SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK  MATTE  ENGELSKA  + 5 andra ämnen.  HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE GODKÄNT BETYG i  SVENSKA/SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK  MATTE  ENGELSKA  + 9 andra ämnen.

8  SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, HUMANISTISKA OCH EKONOMIPROGRAMMET av de 9 ämnena måste man ha godkänt i  GEOGRAFI  HISTORIA  RELIGIONSKUNSKAP  SAMHÄLLSKUNSKAP NATURVETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA PROGRAMMET av de 9 ämnena måste man ha godkänt i  BIOLOGI  FYSIK  KEMI

9 ESTETISKA PROGRAMMET (HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE) GODKÄNT BETYG i  SVENSKA/SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK  MATTE  ENGELSKA  + 9 andra ämnen  + FÄRDIGHETSPROV IDROTTSGYMNASIUM (NIU) HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE eller YRKESPROGRAM (KAN KOMBINERAS MED NÄSTAN VILKET PROGRAM SOM HELST) + LÄMPLIGHET FÖR SPORTEN – UTTAGNINGSDAG PÅ SKOLAN.

10 När platserna inte räcker till alla görs antagning efter betyg Det Estetiska programmet tar även hänsyn till färdighetsprov. Idrottsgymnasier (NIU, UEIG) tar även hänsyn till lämplighet för idrotten (avgörs vid en testdag) Fördelning av platser mellan de sökande bestäms efter ett meritvärde. Meritvärde = summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen. A = 20B = 17,5 C = 15D = 12,5 E = 10F = 0 MAX 320

11  Fler än ett val – alla måste vara genomtänkta  Kommer eleven in på sitt förstahandsval, stryks han/hon från sina lägrehandsval  Kommer eleven inte in på sitt förstahandsval, kan han/hon välja att stå kvar som reserv till det

12 • Alla program 2500p ( 1 gymnasiepoäng = ca. 1 timme) • Kurser 50-300p, Betyg A-F • APL – Arbetsplatsförlagt lärande på Yrkesprogrammen Program: • Gymnasiegemensamma ämnen: SV, ENG, MA, SH, RE, HI, NK (ej NA och TE), IDH • Programgemensamma karaktärsämnen • Inriktning • Programfördjupning • Individuellt val • Gymnasiearbete  Gymnasieexamen

13  Nationella program, särskilda varianter, spetsutbildningar, IB, introduktionsprogram program (IM, 5 varianter)  Idrottsgymnasier (NIU i Uddevalla UEIG eller JB). Kallas till en test dag där elevens lämplighet för idrotten avgörs.  GLU Gymnasial Lärlingsutbildning  Frisök för nationella program  Riksrekryterande utbildningar  Inackorderingstillägg / resebidrag  Medicinska faktorer

14 KOMMUNALA SKOLAN Uddevalla gymnasieskola  Agneberg  Akademi – Sinclair/Margretegärde  Östrabo yrkes  Östrabo 1 FRISKOLOR  JB gymnasiet  Plusgymnasiet  Thorén Innovation School  Praktiska gymnasiet (samtliga program läses som lärling) NATURBRUKSGYMNASIUM NÄRA UDDEVALLA  Naturbruksgymnasiet i Dingle och i Nuntorp

15 Grundläggande högskolebehörighet  Alla högskoleutbildningar kräver att man har vissa meriter för att man ska få läsa dem. Grundläggande behörighet är minimikravet.  För att få grundläggande högskolebehörighet krävs minst gymnasieexamen.  Högskoleförberedande examen = grundläggande behörighet  Yrkesexamen + Godkända betyg i Svenska (alt. Svenska som andraspråk) 2 och 3 + Engelska 6 = grundläggande behörighet Meritpoäng Max meritvärde (snittbetyg) kan bli 20 från gymnasiet (A i allt) Ovanpå det läggs eventuella meritpoäng. Max 2,5 extra

16  De flesta utbildningar på högskolan kräver, utöver grundläggande behörighet, att man dessutom uppfyller krav på särskild behörighet.  Det betyder i de flesta fall att man måste ha läst vissa gymnasiekurser (sk. områdesbehörighet) men det kan till exempel vara krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser.  För att ta reda på behörighetskrav för utbildningar: sök på respektive utbildning – antingen direkt på utbildningsanordnarens hemsida eller www.studera.nu (webbplats för högskoleutbildningar) eller kontakta SYV. www.studera.nu

17  Prata med era ungdomar om:  Vad är jag bra på?  Vad vill jag och vilken utbildning behövs?  Gå tillsammans på mässa och Öppet Hus  Fällor:  Välja som kompisen  Lyssna på rykten  Reklam  Välja om? I mån av plats och möjlighet


Ladda ner ppt "Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) 0522-697202."

Liknande presentationer


Google-annonser