Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte Att välja till gymnasiet HT 2013.  Presentation  Planering HT 2013- VT 2014  Gymnasiet  Meritpoäng  Att som förälder hjälpa till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte Att välja till gymnasiet HT 2013.  Presentation  Planering HT 2013- VT 2014  Gymnasiet  Meritpoäng  Att som förälder hjälpa till."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte Att välja till gymnasiet HT 2013

2  Presentation  Planering HT 2013- VT 2014  Gymnasiet  Meritpoäng  Att som förälder hjälpa till

3  Malin Arvidsson Rubbetoft  måndagar  0174-270023  Malin.arvidsson-rubbetoft@uppsala.se Malin.arvidsson-rubbetoft@uppsala.se

4 Syv- planering HT 2013/VT 2014  Information om val och väljande  Information om gymnasiet  Individuella samtal (ett eller flera)  Indroduktionsprogram  Ev studiebesök

5

6  Friskola – kommunal skola  Förstahandsmottagen i samverkansområdet och på friskolor  Andrahandsmottagen i andra kommuner  Riksrekryterande

7 Gymnasiet  Yrkesprogram  Högskoleförberedande program  Lärlingsprogram  Introduktionsprogram

8 Behörighet - yrkesprogram  Yrkesprogrammen kräver minst E i  Matte  svenska/sva (svenska som andraspråk)  Engelska  5 valfria andra ämnen.

9 Yrkesprogram  Leder till yrke.  APL  Högskola/universitet? Behörighet!  Meritpoängskurser  Yrkesexamen

10 Yrkesprogram  Barn- och fritidsprogrammet  Bygg- och anläggningsprogrammet  El- och energiprogrammet  Fordons- och transportprogrammet  Handels- och administrationsprogrammet  Hantverksprogrammet  Hotell- och turismprogrammet  Industritekniska programmet  Naturbruksprogrammet  Restaurang- och livsmedelsprogrammet  VVS- och fastighetsprogrammet  Vård- och omsorgsprogrammet

11 Behörighet - Högskoleförberedande  Högskoleförberedande program kräver minst E i  matte  svenska/sva (svenska som andraspråk)  engelska  9 andra ämnen  SO krävs till ekonomiskt, humanistiskt, samhällsvetenskapligt program  NO krävs till naturvetenskapligt och tekniskt program

12 Högskoleförberedande  Leder till vidare studier  Meritpoängskurser  Högskoleförberedande examen

13 Högskoleförberedande  Ekonomiprogrammet  Estetiska programmet  Humanistiska programmet  Naturvetenskapsprogrammet  Samhällsvetenskapsprogrammet  Teknikprogrammet

14 Lärling  Alternativ inom yrkesprogrammen  Eleven genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser.  Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram  Finns på alla yrkesprogram  Eget ansvar

15 Introduktionsprogram  Preparandutbildning - syftar till att eleven inom ett år ska vara behörig till ett nationellt program.  Programinriktat individuellt val - syftar till att eleven ska kunna gå över till ett yrkesprogram.  Yrkesintroduktion - för en fortsättning på yrkesprogram eller ute i arbetslivet.  Individuellt alternativ - för att förbereda yrkesintroduktion, utbildning eller arbetsmarknad.  Språkintroduktion - förbereder nyanlända invandrarungdomar för nationellt program

16 Urval och meritvärde  Urval sker på elevens slutbetyg (meritvärde)  Betygskonkurrens  För att beräkna ditt meritvärde: Lägg ihop poängen för dina 16 bästa betyg A = 20 B = 17,5 C = 15 D = 12,5 E = 10 F = 0 16 * 20 = 320 poäng dvs. A i alla ämnen From 1/1-2014 räknas även B-språkets betyg in

17 Gymnasiet  Totalt 2500 poäng, 1 poäng = 1 timme (ca)  Gymnasiegemensamma ämnen – finns i alla program.  Programgemensamma ämnen – varje program får sin inriktning genom sina karaktärsämnen.  Individuella val – Något ämne som intresserar dig eller behöver för en visst yrke.  Projektarbete – ett större arbete/fördjupning.

18

19 Vad du gör på gymnasiet påverkar i framtiden  Om du vill söka vidare till högskolan behövs: minst 90% godkända betyg dvs. minst betyget E, minst betyget E i Svenska, matte, engelska  Särskild behörighet – specifika kurser behövs om du vill söka till en utbildning/ yrke. Viktigt! får du kurserna på ditt gymnasieprogram?  Uppfyller man inte dessa krav får man ett studieintyg! (= svårare att kunna plugga vidare)  Viktigt att planera sina studier!

20 Meritpoäng  Genom fördjupning i vissa ämnen ges meritpoäng som kan hjälpa till att komma in på populära utbildningar på universitet/högskola.  Läggs på slutbetyget i gymnasiet.  Matte max 1p  Engelska max 1p  Språk max 1.5p =max 2.5p

21 Övriga program/ Varianter  IB – Intagning på betyg, prov och intervju  Program med nationell idrottsinriktning (elitidrott eller indrottsprofil) Ansökan senast 1 dec  Musikundervisning (katedralskolan/Lundellska skolan) kompletterande ansökan

22 Samma program på flera skolor – vad är skillnaden?  pedagogisk modell?  fördjupning/profiler?  skolförlagd utbildning/lärling?  liten/stor skola?  stöd?  elevvård?  läxor?  Bibliotek?

23 Vad kan du som förälder göra?  Stötta ditt barn i valet till gymnasiet.  Ta tillvara på all information, hjälp till att sålla bland reklamen!  Gymnasiemässa, öppet hus och hemsidor  Prata om intressen, starka sidor och framtidsdrömmar.  Titta på alla program och vad de leder till.  Stötta ditt barn i skolan här och nu.

24 Övergång till gymnasiet  Gymnasiesamordnare  Ansökan om liten grupp  Pedagogiskt överlämnande

25 Tidplan för ansökan  15 februari – Sista dag för gymnasieansökan  Mitten/slutet av april – preliminär antagning  1-15 maj – omvalsperiod  Början av juli – slutgiltig antagning

26 Viktiga datum  Gymnasiekatalog – mitten av september  Gymnasiemässa 23 oktober 9 – 19 på Fyrishov  Sista dagen för gymnasieansökan är 15 februari 2012  Ansökan till elitidrott/profilidrott görs senast 1 december 2011  Öppet.hus på gymnasieskolorna – Kolla hemsidor, gymnasiekatalog, UNT

27 Bra länkar  www.uppsala.se/syv  www.utbildningsinfo.se  www.skolverket.se www.skolverket.se  www.ams.se  www.allastudier.se www.allastudier.se 

28  Malin Arvidsson Rubbetoft  måndagar  0174-270023  Malin.arvidsson-rubbetoft@uppsala.se Malin.arvidsson-rubbetoft@uppsala.se


Ladda ner ppt "Föräldramöte Att välja till gymnasiet HT 2013.  Presentation  Planering HT 2013- VT 2014  Gymnasiet  Meritpoäng  Att som förälder hjälpa till."

Liknande presentationer


Google-annonser