Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasievalet Februari 2014. Vad händer under året • Föräldrainformation v.40 • Enskilda Syv-samtal v40- v50 +v2-v6 • Gruppinformation v37 + v2 • Gymnasiemässan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasievalet Februari 2014. Vad händer under året • Föräldrainformation v.40 • Enskilda Syv-samtal v40- v50 +v2-v6 • Gruppinformation v37 + v2 • Gymnasiemässan."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasievalet Februari 2014

2 Vad händer under året • Föräldrainformation v.40 • Enskilda Syv-samtal v40- v50 +v2-v6 • Gruppinformation v37 + v2 • Gymnasiemässan Älvsjö 21-23 nov • Öppet hus på olika skolornov-feb • Gymnasieansökan20 jan-17 feb • Preliminärt antagningsbesked 17 april • Ändringsval 23 april-15 maj • Slutgiltigt antagningsbesked27 juni www.gyantagningen.se

3 Rangordna dina val t ex: 1. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning Samhällskunskap, Kärrtorps Gymn 2. Estetiska programmet inriktning Musik piano Värmdö Gymn 3………. 4……….. 5……….. Ansökan Skola – program - inriktning

4 Frågor att ställa inför valet: • Vad ä r jag intresserad av? • Har min skola ö nskat program, inriktning? • Har skolan särskild profil/programfördjupning? • Hur ser elevst ö det ut? • Hur l å ng ä r resv ä gen? • Hur h ö g var f ö rra å rets intagningspo ä ng? • Vilken miljö erbjuder skolan (idrott, mat osv)?

5 Gymnasieskolans utbildningar: • Nationella program (Högskoleförberedande program + Yrkesprogram) • Spetsutbildningar (inom matematik, engelska mm ) • Särskilda varianter (ofta inom estetiska området ) • Lärlingsutbildningar (50% av lärandet sker på arbetsplats)

6 Gymnasieskolans utbildningar forts • Riksidrottsgymnasium (ett inom varje idrott ) • Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) Nationella idrottsutbildningar (NIU) finns vid ett antal skolor i Stockholms län. Ansökan ska både göras för uttagning i själva idrotten (ofta senast 1 dec) och sedan till det program på skolan vid vilket NIU-plats anordnas, se aktuell idrotts lokala idrottsförbund. • Riksrekryterande utbildning (oavsett var du bor ) • Introduktionsprogram (när elev inte blir behörig) • International Baccalaureate (Internationell gymnasieutbildning helt på engelska )

7 Ekonomi Estetiska Humanistiska Samhällsvetenskap Betyget E i Sv/Sva, Ma, En Ge, Hi, Re, Sh (ej estetiska) + 5 valfria Behörighetskrav Högskoleförberedande program Naturvetenskap Teknik Betyget E i Sv/Sva, Ma, En, Bi, Ke, Fy + 6 valfria

8 Barn- och fritid Bygg- och anläggning El- och energi Fordon- och transport Handel- och administration Hantverk Yrkesprogram Hotell- och turism Industritekniska Naturbruk Restaurang- och livsmedel VVS- och fastighet Vård- och omsorg Behörighetskrav: Betyget E i svenska/sva, matematik, engelska + 5 valfria ämnen

9 •Gymnasiegemensamma ämnen 600-1250p •Programgemensamma karaktärsämnen 150-1600p •Inriktningsämnen 500p •Programfördjupningar/Profil (flygteknik)700p •Individuellt val 200p •Gymnasiearbete 100p Totalt 2500p En elev läser kurser till en summa av 2500p (=2500h), fördelat lite olika beroende på val av program, inriktning och ev. profil, se www.gyantagningen.se Programstruktur, dvs kursernas fördelning, 100p = 100 h

10 Olika ämnesinnehåll • Naturbruksprogrammet -matematik 1a* • Ekonomiprogrammet -matematik 1b* • Naturvetenskapsprogrammet -matematik 1c* * a, b och c anger olika innehåll och därmed också olika svårighetsgrad, (a är lättare än c )

11 Behörighet till gymnasiet • Slutbetyg med lägst betyget (E) i • Svenska, Engelska & Matematik • + 5 ämnen - yrkesprogram • + 9 ämnen - högskoleförberedande program • Na- och Te-program = Bi, Fy & Ke • SA-, HU- och EK-program = Sh, Ge, Hi och Re

12 Urval och betygJämförelsetal • 16 högsta betygen + modernt språk = 17 betyg (nytt för i år är att moderna språk räknas dubbelt) • E = 10p • D = 12.5p • C= 15p • B= 17.5p • A = 20p • Sv, En och Ma räknas alltid med samt de ämnen som till ett högskoleförberedande program också är behörighetskrävande, se ovan bild

13 Uträkningsexempel • Kalle läser Franska och har fått E i det • 5 E 10 x 5 = 50p + 10p för dubbel Franska • 10 C 15 x 10 = 150p • 1 A 20 x 1 = 20p __________________________________ • summa: 230p

14 Introduktionsprogram – om du inte är behörig : • Preparandutbildning 1 år • Programinriktat individuellt val – PRIV t ex PRIV mot Bygg- och anläggning • Yrkesintroduktion • Individuellt alternativ • Språkintroduktion

15 Ö ppet hus fastställs ofta till nov, dec, jan eller feb, se respektive skolas hemsida Ex: • Kärrtorps Gymnasium ej fastställt ännu • Värmdö Gymnasium_ ” _ • Södra Latin Gymnasium_ ” _ • Thorildsplans Gymnasium_ ” _ • Jensen Gymnasium _ ” _ • Midsommarkransens Gymnasium_ ” _ • Elektrikergymnasiet _ ” _

16 Länkar Internetsidor: Här kan du: gyantagningen.segyantagningen.se göra ansökan + betygspoänggräns stockholm.se hitta gymnasieskolor i sthlm stad skolverket.se aktuellt om gymnasiereformen yrmis.se yrkesfilmer gymnasieguiden.se hitta utbildningar + fråga SYV gymnasiekvalitet.se jämföra skolor studera.nu info om högskolestudier yhmyndigheten.se info om yrkeshögskolor/KY allastudier.se info om studier, även utomlands

17 Kom ihåg att finnas där för ditt barn, när väl gymnasieskolan sätter igång hösten 2014  Maria Magander Studie- och yrkesvägledare Årstaskolan


Ladda ner ppt "Gymnasievalet Februari 2014. Vad händer under året • Föräldrainformation v.40 • Enskilda Syv-samtal v40- v50 +v2-v6 • Gruppinformation v37 + v2 • Gymnasiemässan."

Liknande presentationer


Google-annonser