Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA TILL SYVINFORMATION SKOLHAGEN. Praktisk arbetslivsorientering PRAO 28 april – 9 maj v. 18-19 PRAO SKOLHAGEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA TILL SYVINFORMATION SKOLHAGEN. Praktisk arbetslivsorientering PRAO 28 april – 9 maj v. 18-19 PRAO SKOLHAGEN."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA TILL SYVINFORMATION SKOLHAGEN

2 Praktisk arbetslivsorientering PRAO 28 april – 9 maj v. 18-19 PRAO SKOLHAGEN

3 VARFÖR PRAO? •I LGR 11 trycker man på vikten av entreprenörskap i grundskolan •Entreprenörskap är ett nytt övergripande perspektiv i gymnasieutbildningen SKOLHAGEN

4 VARFÖR PRAO? •Del av undervisningen som flyttas ut till företagen •Man lär sig hur de anställda har det på arbetsplatsen •Vid redovisningen efter praon får man lära sig om olika yrken och arbetsplatser (so/sv) •Underlag för valet till gymnasieskolan SKOLHAGEN

5 VARFÖR PRAO? •Eleverna växer. •Lär sig att ta ansvar. •Lär sig att ta kontakt. •Lär sig att klara sig på egen hand. •Får perspektiv på skolan. SKOLHAGEN

6 HUR FÅR ELEVEN EN PRAO-PLATS? •Kommunen har platser som eleverna kan välja mellan. •Platser i förskolor, affärer och restauranger mm •Många i Täby Centrum men även i Arninge och Kyrkbyn SKOLHAGEN

7 HUR FÅR ELEVEN EN PRAO-PLATS? •Elever kan också ordna platser själva. •Kan vara på en förälders arbetsplats men mamma eller pappa får inte var handledare •Många går själva och frågar på den arbetsplats de är intresserade av SKOLHAGEN

8 •Prao räknas som obligatorisk skoltid, lön utgår inte. •Elevens arbetstid ska anpassas efter arbetsplatsens tider •Sjukdom/frånvaro ska alltid anmälas både till skolan och arbetsplatsen PRAO I ÅK 8 SKOLHAGEN

9 PRAO I ÅK 8 •Eleven är försäkrad genom skolan •Matersättning utgår med 20 kr per dag SKOLHAGEN

10 •Efter praoperioden skickar handledaren en närvaroredovisning och ett utlåtande till skolan. •Spara det! Bra att ha i sin CV när man söker jobb. PRAO I ÅK 8 SKOLHAGEN

11 PRAO PÅ HÖSTEN ÅK 9 •Samma sak som i åk 8 •Bra om man provar en helt annan sorts arbetsplats •Påminn era barn att fråga om sommarjobb SKOLHAGEN

12 PRAO •Frågor? SKOLHAGEN

13 GYMNASIEVALET •Nytt gymnasium 2011. •Nytt betygssystem •Ny skollag •Valfriheten har stramats upp. SKOLHAGEN

14 VARFÖR REFORMERA GYMNASIESKOLAN? •För många elever hoppade av eller avslutade gymnasiet utan att ha nått målen. •Det lokala friutrymmet användes, alltför ofta, för att sänka krav. •Eleverna var inte tillräckligt väl förberedda för fortsatta studier och för yrkeslivet SKOLHAGEN

15 TOLV YRKESPROGRAM •Barn- och fritidsprogrammet •Bygg- och anläggningsprogrammet •El- och energiprogrammet •Fordons- och transportprogrammet •Handels- och administrationsprogrammet •Hantverksprogrammet •Hotell- och turismprogrammet •Industritekniska programmet •Naturbruksprogrammet •Restaurang- och livsmedelsprogrammet •VVS- och fastighetsprogrammet •Vård- och omsorgsprogrammet SKOLHAGEN

16 SEX HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM •Samhällsvetenskapsprogrammet •Ekonomiprogrammet •Humanistiska programmet •Estetiska programmet •Naturvetenskapsprogrammet •Teknikprogrammet SKOLHAGEN

17 BEHÖRIGHETSKRAV TILL GYMNASIET Yrkesprogrammen minst: E i svenska, engelska och matematik. E i ytterligare fem ämnen, kan vara vilka som helst. Sammanlagt åtta ämnen. SKOLHAGEN

18 BEHÖRIGHETSKRAV TILL GYMNASIET Högskoleförberedande program minst: E i svenska, engelska och matematik. E i minst ytterligare nio ämnen. Sammanlagt tolv ämnen Sam Hum Ek Ge, Hi, Sk och Re Na Tk BI, Fy och Ke EsVilka som helst SKOLHAGEN

19 VILKA SKOLOR KAN ELEVERNA SÖKA? •Täbyelever blir förstahandsmottagna till alla program på gymnasieskolor i Stockholms län •Förstahandssökande till alla friskolor i hela landet SKOLHAGEN

20 VILKA GYMNASIER SÖKER SKOLHAGENS ELEVER? •Åva •Tibble Fristående gymnasium •Täby Enskilda gymnasium •Danderyds gymnasium •Marina Läroverket •Viktor Rydbergs gymnasium •Vallentuna •M fl. SKOLHAGEN

21 RIKSREKRYTERANDE UTBILDNINGAR •Riksidrottsgymnasium, ansökan ska ofta vara inne i oktober. Söks via specialförbundet •Spetsutbildningar inom matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora SKOLHAGEN

22 BETYGEN Hur räknar jag fram mitt meritvärde (betygspoäng)? Summan av de 16 bästa betygen plus moderna språk! E = 10 poäng D = 12.5 C = 15 B = 17.5 A = 20 Max 340 poäng SKOLHAGEN

23 VAR AKTIV TILLSAMMANS MED DITT BARN •Gymnasiemässor och Öppet Hus-kvällar viktiga SKOLHAGEN

24 BRA INFORMATION www.gyantagningen.se www.taby.se/skolhagenskolan SKOLHAGEN

25 LYCKA TILL! www.taby.se/skolhagenskolan SKOLHAGEN


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA TILL SYVINFORMATION SKOLHAGEN. Praktisk arbetslivsorientering PRAO 28 april – 9 maj v. 18-19 PRAO SKOLHAGEN."

Liknande presentationer


Google-annonser