Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA TILL SYV-INFORMATION

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA TILL SYV-INFORMATION"— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA TILL SYV-INFORMATION

2 Praktisk arbetslivsorientering PRAO 8 – 19 april v. 15-16

3 VARFÖR PRAO? I den nya läroplanen trycker man på vikten av entreprenörskap i grundskolan Entreprenörskap är ett nytt övergripande perspektiv i gymnasieutbildningen

4 VARFÖR PRAO? Del av undervisningen som flyttas ut till företagen
Man lär sig hur de anställda har det på arbetsplatsen Vid redovisningen efter praon får man lära sig om olika yrken och arbetsplatser (so/sv) Underlag för valet till gymnasieskolan

5 VARFÖR PRAO? Eleverna växer. Lär sig att ta ansvar.
Lär sig att ta kontakt. Lär sig att klara sig på egen hand. Får perspektiv på skolan.

6 HUR FÅR ELEVEN EN PRAO-PLATS?
Kommunen har platser som eleverna kan välja mellan. Platser i förskolor, affärer och restauranger mm Många i Täby Centrum men även i Arninge och Kyrkbyn

7 HUR FÅR ELEVEN EN PRAO-PLATS?
Elever kan också ordna platser själva. Kan vara på en förälders arbetsplats men mamma eller pappa får inte var handledare Många går själva och frågar på den arbetsplats de är intresserade av

8 PRAO I ÅK 8 Prao räknas som obligatorisk skoltid, lön utgår inte.
Elevens arbetstid ska anpassas efter arbetsplatsens tider Sjukdom/frånvaro ska alltid anmälas både till skolan och arbetsplatsen

9 PRAO I ÅK 8 Eleven är försäkrad genom skolan
Matersättning utgår med 20 kr per dag

10 PRAO I ÅK 8 Efter praoperioden skickar handledaren en närvaroredovisning och ett utlåtande till skolan. Spara det! Bra att ha i sin CV när man söker jobb.

11 PRAO PÅ HÖSTEN ÅK 9 Samma sak som i åk 8
Bra om man provar en helt annan sorts arbetsplats Påminn era barn att fråga om sommarjobb

12 PRAO Frågor?

13 GYMNASIEVALET Nytt gymnasium 2011. Nytt betygssystem Ny skollag
Valfriheten har stramats upp.

14 VARFÖR REFORMERA GYMNASIESKOLAN?
För många elever hoppade av eller avslutade gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet användes, alltför ofta, för att sänka krav. Eleverna var inte tillräckligt väl förberedda för fortsatta studier och för yrkeslivet

15 TOLV YRKESPROGRAM Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

16 SEX HÖGSKOLE-FÖRBEREDANDE PROGRAM
Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

17 BEHÖRIGHETSKRAV TILL GYMNASIET
Yrkesprogrammen minst: E i svenska, engelska och matematik. E i ytterligare fem ämnen, kan vara vilka som helst. Sammanlagt åtta ämnen.

18 BEHÖRIGHETSKRAV TILL GYMNASIET
Högskoleförberedande program minst: E i svenska, engelska och matematik. E i minst ytterligare nio ämnen. Sammanlagt tolv ämnen Sam Hum Ek Ge, Hi, Sk och Re Na Tk BI, Fy och Ke Es Vilka som helst

19 VILKA SKOLOR KAN ELEVERNA SÖKA?
Täbyelever blir förstahandsmottagna till alla program på gymnasieskolor i Stockholms län Förstahandssökande till alla friskolor i hela landet

20 VILKA GYMNASIER SÖKER SKOLHAGENS ELEVER?
Åva Tibble Fristående gymnasium Täby Enskilda gymnasium Danderyds gymnasium Marina Läroverket Viktor Rydbergs gymnasium Vallentuna M fl.

21 RIKSREKRYTERANDE UTBILDNINGAR
Riksidrottsgymnasium, ansökan ska ofta vara inne i oktober. Söks via specialförbundet Spetsutbildningar inom matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora

22 BETYGEN Hur räknar jag fram mitt meritvärde (betygspoäng)?
Summan av de 17 bästa betygen, OBS! E = 10 poäng D = C = B = A = Max 340 poäng

23 VAR AKTIV TILLSAMMANS MED DITT BARN
Gymnasiemässor och Öppet Hus-kvällar viktiga

24 BRA INFORMATION

25 LYCKA TILL!


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA TILL SYV-INFORMATION"

Liknande presentationer


Google-annonser