Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidplan för gymnasievalet ■Oktober/NovemberGymnasieinformation Öppet hus på gymnasieskolorna Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa Gymnasiemässa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidplan för gymnasievalet ■Oktober/NovemberGymnasieinformation Öppet hus på gymnasieskolorna Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa Gymnasiemässa."— Presentationens avskrift:

1

2 Tidplan för gymnasievalet ■Oktober/NovemberGymnasieinformation Öppet hus på gymnasieskolorna Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa Gymnasiemässa Samtal Samtal ■ December Samtal ■ Januari ■ Januari - Lösenord delas ut - Webben öppnas för val den 16 januari - Öppet hus

3 Tidplan för gymnasievalet ■ Februari - 15 februari sista ansökningsdagen - Kvittens lämnas ■ April - Preliminär intagning visas på webben den 16 april - Webben öppnar för omval 25 april ■ Maj - 15 maj sista dagen för omval - Om man gjort omval lämnas kvittens till SYV 16 maj ■ Juni ■ Juni - Slutbetygen skickas till gymnasieintagningen

4 Tidplan för gymnasievalet ■ Juli - Intagningsbeskeden visas på webben v 27 - Sista svarsdag är 24 juli ■ Augusti - Reservintagningen påbörjas ■ September - Reservintagningen avslutas v 37

5 Gymnasieskolan 2011

6 FRITT SÖK I SKÅNE   Fritt för eleverna att söka till alla kommunala, och fristående skolor i hela Skåne   Eleverna blir mottagna som förstahands sökande.   Alla elever använder samma sök-webb vilket innebär att elever endast kan bli intagna till ett val.

7 Gymnasieskolan ● ● 18 nationella program ● Introduktions program ● Lärlingsutbildning ● Internationellt program (IB) ● Särskilda varianter och Spetsutbildningar (SM)

8 18 nationella program Barn och fritid Samhällsvetenskap El och Energi Ekonomi Naturvetenskap Vård och Omsorg Naturbruk Restaurang och Livsmedel Industritekniska Estetiska HantverkFordon och Transport Handels- och administration Bygg och anläggning Humanistiska Hotell och Turism Teknik VVS och Fastighet

9 Introduktionsprogram  Preparandutbildning  Programinriktat individuellt val  Yrkesintroduktion  Individuellt alternativ  Språkintroduktion

10 Lärlingsutbildning  Du läser ett nationellt eller specialutformat program.  Huvuddelen av yrkeskurserna ska bedrivas på en arbetsplats.  Du läser gymnasiegemensamma ämnen på skolan

11 INTERNATIONAL BACCALAUREATE - IB  Ett internationellt gymnasieprogram som förbereder för universitetsstudier i Sverige och utomlands.  Undervisningen sker i huvudsak på engelska.  Studerar färre ämnen men med större djup än vad man gör på ett nationellt program. 6 ämnen varav 3- 4 studeras p å higher level, ö vriga p å standard level Antagning  Grundskolebetyg  Test i engelska och matematik  Intervju

12 Spetsutbildningar Inom Matematik, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Humaniora Hög studietakt Högskolekurser Fysikprogrammet – Polhem Fysikprogrammet – Polhem Historieprogrammet - Katte Historieprogrammet - Katte Linguaprogrammet - Katte Linguaprogrammet - Katte Musik - Spyken Musik - Spyken

13 Kursplan för programmen  Gymnasiegemensamma 600 - 1250 gp  Karaktärsämnen 950 – 1600gp  Gymnasiearbete 100 gp  Individuellt val 200 gp  Totalt 2500 gp

14 GYMNASIEPROGRAMMENS STRUKTUR Gymnasiegemensamma ämnen läses av alla. Yrkesprogrammen läser 600 gp och de Högskoleförberedande- programmen läser 1100 – 1250 gp Svenska/SV som andra språk Engelska Matematik Samhällskunskap Religion Naturkunskap (ej Na och Te) Idrott och hälsa Historia

15 Yrkesprogram Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar minst 300 p Programfördjupning högst 900 p Gymnasiegemensamma ämnen 1100-1250 p Programgemensamma karaktärsämnen 250-450 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar 300-600 p Programfördjupning 200-400 p Högskoleförberedande program Programstrukturen

16 Kurser mäts i poäng Programmen omfattar

17 Betyg efter varje kurs Kursbetyg Betygsskala A–F fr.o.m. ht 2011 Skolverket ska utfärda nationella kunskapskrav för betygsstegen E, C och A

18 De tolv yrkesprogrammen - Barn- och fritidsprogrammet (BF) - Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - El- och energiprogrammet (EE) - Fordons- och transportprogrammet (FT) - Handels- och administrationsprogrammet (HA) - Hantverksprogrammet (HV) - Hotell- och turismprogrammet (HT) - Industritekniska programmet (IN) - Naturbruksprogrammet (NB) - Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) - VVS- och fastighetsprogrammet (VF) - Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

19 Behörighet till gymnasieskolan Yrkesprogram:  Godkända betyg i sv/sv som andra språk, matematik, engelska och fem andra ämnen  Dispens för engelska – rätt till stöd

20 De sex högskoleförberedande programmen - Ekonomiprogrammet (EK) - Estetiska programmet (ES) - Humanistiska programmet (HU) - Naturvetenskapsprogrammet (NA) - Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - Teknikprogrammet (TE)

21 Behörighet till gymnasieskolan Högskoleförberedande program:  Godkända betyg i sv/sv som andra språk, matematik, engelska och nio andra ämnen  Godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till Ek, Hu och Sa  Godkända betyg i biologi, fysik och kemi till Na och Te  Dispens för engelska – rätt till stöd

22 SPRÅK  Elev som ej läst språket i grundskolan väljer steg 1.  Elever som läst och fått betyg i språket som elevens val (M1) väljer steg 2.  Elever som läst och fått betyg i språket från åk 6 väljer (M2) steg 3.  Språk som kan väljas Spanska, Franska,Tyska kan förekomma Italienska, Danska, Kinesiska m.fl.  Du kan även välja språkkurser som individuellt val

23 IDROTT OCH STUDIER  Idrottsgymnasium - vanliga gymnasieprogram och vanliga klasser där skolan satsat på att eleven erbjudes möjlighet att träna sin specialidrott.  Idrottsgymnasium finns med riksrekrytering, samt regional och lokal antagning.  Sista ansökningsdatum till riksrekryterande idrottsgymnasium är i många fall redan 1 november.  Kurser i specialidrott: väljs som individuellt val.  Krav: Att man är aktiv i en klubb/förening, att man tränar regelbundet. Tränaren skriver under ett samarbetsavtal mellan klubben och skolan där målsättning, omfattning och betygsättning av idrotten finns specificerat.

24 Öppet hus  Öppet hus  Tiderna kommer på gymnasieskolornas hemsidor  Gymnasiemässa.

25 Gymnasiemässa  Plats: Färs & Frosta Sparbank Arena 18 – 19 November Fredag 18/11 kl 08.30-16.00 Alla grundskolor har fått en tid Lördag 19/11 kl 11.00-15.00 Allmänheten Kommunala och fristående gymnasieskolor i Lund Plats: Swedbank Stadion i Malmö 10 – 12 november Torsdag 10/11 kvällsöppet kl 15.30-19.00 Lördag 12/11 kl 10.00-14.00 Kommunala och fristående gymnasieskolor i Malmö

26 WEBBANSÖKAN  Eleverna gör sitt gymnasieval via Internet.  Användarnamn och kod delas ut av SYV.  Elever som inte har tillgång till Internet hemma kan göra sitt val i skolan.  För att gymnasievalet ska vara giltigt ska en kvittens skrivas ut, och lämnas till skolan.  15 februari sista ansökningsdagen.

27 Inför högskolan  Behörighet  Urval/ kvotgrupper  Meritpoäng

28 Betygsurval 2014 intagning högskola universitet Grupp 1 - Sökande med enbart betyg från gymnasieskolan eller som gjort 2/3 av sin utbildning på komvux Grupp 2 - Sökande som har kompletterat sina betyg Grupp 3- Sökande med utländska betyg Grupp 4- Sökande med studieomdömen från folkhögskola Grupp 5-Högskoleprovet Platserna ska, först fördelas i förhållande till antal sökande i grupperna. Sedan reduceras antal platser med 1/3 från grupp 2 till grupp 1.

29 Högskola/Universitet Grundläggande behörighet  Matematik 1  Minst betyg E i svenska/svenska som andraspråk nivå 3  Minst betyg E i engelska nivå 6  Lägst betyg E på kurser som omfattar minst 2250 poäng, samt E på gymnasiearbetet. Särskild behörighet  Grundläggande behörighet  Den sökta utbildningen antagningskrav

30 Matematik – högst 1,5 meritpoäng En kursnivå över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng Två kursnivåer över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng Tre kursnivåer över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng Matematik steg 5 – 1,0 meritpoäng (om den sökande inte redan fått 1,0 meritpoäng för kurser i matematik) Matematik specialisering – 0,5 meritpoäng FÖRSLAG

31 Moderna språk – högst 1,5 meritpoäng Moderna språk steg 3 – 0,5 meritpoäng Moderna språk steg 4 – 1,0 meritpoäng Moderna språk steg 5 eller Moderna språk steg 2 i nytt språk – 0,5 meritpoäng (endast aktuellt om steg 3 krävs för behörighet) Engelska – högst 1,0 meritpoäng Engelska steg 7 – 1,0 meritpoäng FÖRSLAG

32 Yrkeshögskoleutbildning (KY/Yh)   Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) och nya Yrkeshögskolan (YH) är en eftergymnasial och specialdesignad yrkesutbildningsform för dig som vet vad du vill arbeta med.

33

34 Användbara länkar ■ Till gymnasieansökan www.skanegy.se ■ Hitta och läsa om nationella program www.utbildningsinfo.se ■ Gymnasieskolor i Lund www.lund.se


Ladda ner ppt "Tidplan för gymnasievalet ■Oktober/NovemberGymnasieinformation Öppet hus på gymnasieskolorna Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa Gymnasiemässa."

Liknande presentationer


Google-annonser