Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studie- och yrkesvägledare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studie- och yrkesvägledare"— Presentationens avskrift:

1 Studie- och yrkesvägledare
Monica Lagnevik

2 Tidplan för gymnasievalet
■Oktober/November Gymnasieinformation Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa Samtal ■ December ■ Januari Lösenord delas ut Webben öppnas för val den 16 januari Öppet hus

3 Tidplan för gymnasievalet
■ Februari 15 februari sista ansökningsdagen Kvittens lämnas ■ April Preliminär intagning visas på webben den 16 april Webben öppnar för omval 25 april ■ Maj 15 maj sista dagen för omval Om man gjort omval lämnas kvittens till SYV 16 maj ■ Juni Slutbetygen skickas till gymnasieintagningen

4 Tidplan för gymnasievalet
■ Juli Intagningsbeskeden visas på webben v 27 Sista svarsdag är 24 juli ■ Augusti Reservintagningen påbörjas ■ September - Reservintagningen avslutas v 37

5 Gymnasieskolan 2011

6 FRITT SÖK I SKÅNE Fritt för eleverna att söka till alla kommunala, och fristående skolor i hela Skåne Eleverna blir mottagna som förstahands sökande. Alla elever använder samma sök-webb vilket innebär att elever endast kan bli intagna till ett val.

7 Gymnasieskolan ● Introduktions program ●18 nationella program
● Lärlingsutbildning ● Internationellt program (IB) ● Särskilda varianter och Spetsutbildningar (SM)

8 18 nationella program VVS och Fastighet Barn och fritid
Restaurang och Livsmedel Ekonomi Teknik Naturvetenskap Samhällsvetenskap Vård och Omsorg Estetiska El och Energi Naturbruk Hotell och Turism Industritekniska Bygg och anläggning Fordon och Transport Humanistiska Hantverk Handels- och administration

9 Introduktionsprogram
Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

10 Lärlingsutbildning Du läser ett nationellt eller specialutformat program. Huvuddelen av yrkeskurserna ska bedrivas på en arbetsplats. Du läser gymnasiegemensamma ämnen på skolan

11 INTERNATIONAL BACCALAUREATE - IB
Ett internationellt gymnasieprogram som förbereder för universitetsstudier i Sverige och utomlands. Undervisningen sker i huvudsak på engelska. Studerar färre ämnen men med större djup än vad man gör på ett nationellt program. 6 ämnen varav 3-4 studeras på higher level, övriga på standard level Antagning Grundskolebetyg Test i engelska och matematik Intervju

12 Spetsutbildningar Inom Matematik, Naturvetenskap,
Samhällsvetenskap och Humaniora Hög studietakt Högskolekurser Fysikprogrammet – Polhem Historieprogrammet - Katte Linguaprogrammet - Katte Musik - Spyken

13 Kursplan för programmen
Gymnasiegemensamma gp Karaktärsämnen – 1600gp Gymnasiearbete gp Individuellt val gp Totalt gp

14 GYMNASIEPROGRAMMENS STRUKTUR
Gymnasiegemensamma ämnen läses av alla. Yrkesprogrammen läser 600 gp och de Högskoleförberedande- programmen läser 1100 – 1250 gp Svenska/SV som andra språk Engelska Matematik Samhällskunskap Religion Naturkunskap (ej Na och Te) Idrott och hälsa Historia

15 Programstrukturen Yrkesprogram Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar minst 300 p Programfördjupning högst 900 p Gymnasiegemensamma ämnen p Programgemensamma karaktärsämnen p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar p Programfördjupning p Högskoleförberedande program

16 2500 poäng Kurser mäts i poäng Programmen omfattar
Engelska gp Samhällskunskap gp Kurser mäts i poäng Programmen omfattar 2500 poäng

17 Betyg efter varje kurs Kursbetyg Betygsskala A–F fr.o.m. ht 2011
Skolverket ska utfärda nationella kunskapskrav för betygsstegen E, C och A

18 De tolv yrkesprogrammen
- Barn- och fritidsprogrammet (BF) - Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - El- och energiprogrammet (EE) - Fordons- och transportprogrammet (FT) - Handels- och administrationsprogrammet (HA) - Hantverksprogrammet (HV) - Hotell- och turismprogrammet (HT) - Industritekniska programmet (IN) - Naturbruksprogrammet (NB) - Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) - VVS- och fastighetsprogrammet (VF) - Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

19 Behörighet till gymnasieskolan
Yrkesprogram: Godkända betyg i sv/sv som andra språk, matematik, engelska och fem andra ämnen Dispens för engelska – rätt till stöd

20 De sex högskoleförberedande programmen
- Ekonomiprogrammet (EK) - Estetiska programmet (ES) - Humanistiska programmet (HU) - Naturvetenskapsprogrammet (NA) - Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - Teknikprogrammet (TE)

21 Behörighet till gymnasieskolan
Högskoleförberedande program: Godkända betyg i sv/sv som andra språk, matematik, engelska och nio andra ämnen Godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till Ek, Hu och Sa Godkända betyg i biologi, fysik och kemi till Na och Te Dispens för engelska – rätt till stöd

22 SPRÅK Elev som ej läst språket i grundskolan väljer steg 1.
Elever som läst och fått betyg i språket som elevens val (M1) väljer steg 2. Elever som läst och fått betyg i språket från åk 6 väljer (M2) steg 3. Språk som kan väljas Spanska, Franska,Tyska kan förekomma Italienska, Danska, Kinesiska m.fl. Du kan även välja språkkurser som individuellt val

23 IDROTT OCH STUDIER Idrottsgymnasium - vanliga gymnasieprogram och vanliga klasser där skolan satsat på att eleven erbjudes möjlighet att träna sin specialidrott. Idrottsgymnasium finns med riksrekrytering, samt regional och lokal antagning. Sista ansökningsdatum till riksrekryterande idrottsgymnasium är i många fall redan 1 november. Kurser i specialidrott: väljs som individuellt val. Krav: Att man är aktiv i en klubb/förening, att man tränar regelbundet. Tränaren skriver under ett samarbetsavtal mellan klubben och skolan där målsättning, omfattning och betygsättning av idrotten finns specificerat.

24 Öppet hus Öppet hus Tiderna kommer på gymnasieskolornas hemsidor
Gymnasiemässa.

25 Gymnasiemässa Plats: Swedbank Stadion i Malmö
Plats: Färs & Frosta Sparbank Arena 18 – 19 November Fredag 18/11 kl Alla grundskolor har fått en tid Lördag 19/11 kl Allmänheten Kommunala och fristående gymnasieskolor i Lund Plats: Swedbank Stadion i Malmö 10 – 12 november Torsdag 10/11 kvällsöppet kl Lördag 12/11 kl Kommunala och fristående gymnasieskolor i Malmö

26 WEBBANSÖKAN Eleverna gör sitt gymnasieval via Internet.
Användarnamn och kod delas ut av SYV. Elever som inte har tillgång till Internet hemma kan göra sitt val i skolan. För att gymnasievalet ska vara giltigt ska en kvittens skrivas ut, och lämnas till skolan. 15 februari sista ansökningsdagen.

27 Inför högskolan Behörighet Urval/ kvotgrupper Meritpoäng

28 Betygsurval 2014 intagning högskola universitet
Grupp 1 - Sökande med enbart betyg från gymnasieskolan eller som gjort 2/3 av sin utbildning på komvux Grupp 2 - Sökande som har kompletterat sina betyg Grupp 3- Sökande med utländska betyg Grupp 4- Sökande med studieomdömen från folkhögskola Grupp 5-Högskoleprovet Platserna ska, först fördelas i förhållande till antal sökande i grupperna. Sedan reduceras antal platser med 1/3 från grupp 2 till grupp 1.

29 Högskola/Universitet
Grundläggande behörighet Matematik 1 Minst betyg E i svenska/svenska som andraspråk nivå 3 Minst betyg E i engelska nivå 6 Lägst betyg E på kurser som omfattar minst 2250 poäng, samt E på gymnasiearbetet. Särskild behörighet Den sökta utbildningen antagningskrav

30 FÖRSLAG Matematik – högst 1,5 meritpoäng
En kursnivå över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng Två kursnivåer över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng Tre kursnivåer över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng Matematik steg 5 – 1,0 meritpoäng (om den sökande inte redan fått 1,0 meritpoäng för kurser i matematik) Matematik specialisering – 0,5 meritpoäng

31 FÖRSLAG Moderna språk – högst 1,5 meritpoäng
Moderna språk steg 3 – 0,5 meritpoäng Moderna språk steg 4 – 1,0 meritpoäng Moderna språk steg 5 eller Moderna språk steg 2 i nytt språk – 0,5 meritpoäng (endast aktuellt om steg 3 krävs för behörighet) Engelska – högst 1,0 meritpoäng Engelska steg 7 – 1,0 meritpoäng

32 Yrkeshögskoleutbildning (KY/Yh)
Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) och nya Yrkeshögskolan (YH) är en eftergymnasial och specialdesignad yrkesutbildningsform för dig som vet vad du vill arbeta med.

33 Enskilda samtal

34 Användbara länkar www.skanegy.se www.utbildningsinfo.se
■ Till gymnasieansökan ■ Hitta och läsa om nationella program ■ Gymnasieskolor i Lund


Ladda ner ppt "Studie- och yrkesvägledare"

Liknande presentationer


Google-annonser