Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA TILL INFORMATION Inför gymnasievalet 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA TILL INFORMATION Inför gymnasievalet 2015."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA TILL INFORMATION Inför gymnasievalet 2015

2 Samlad vägledning Gabriella Henriksson, Studievägledare

3 DAGENS PROGRAM 18 gymnasieprogram Beh ö righetskrav Urval Ej behörig Ans ö kan och antagning Skillnad mellan skolor Efter gymnasiet Mer information

4

5 12 Yrkesprogram 5 Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons­ och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet © Tremedia 2013

6 APL = Arbetsplatsförlagt lärande 6 Arbetsplatsförlagt lärande = APL Minst 15 veckor av utbildningen Görs vanligtvis under flera olika perioder Eleven lär sig mer om arbetslivet genom att vara ute på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. © Tremedia 2013

7 Lärlingsutbildning på yrkesprogram 7 Erbjuds på vissa program. Minst halva studietiden på en eller flera arbetsplatser Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram © Tremedia 2013

8 6 Högskoleförberedande program 8 Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet © Tremedia 2013

9 Särskilda förkunskapskrav Annat urval – urvalsprov Andra möjligheter/varianter 9 © Tremedia 2013 International Baccalaureate – IB Riksrekryterande utbildningar Spetsutbildningar Estetiska spetsutbildningar Idrottsutbildningar Särskilda varianter inom nationellt program

10 YRKESPROGRAM behörighetskrav Minst betyget E i 8 ä mnen: Svenska/ svenska som andra spr å k Engelska Matematik Samt 5 andra valfria ä mnen

11 HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM behörighetskrav Minst betyget E i 12 ä mnen: Svenska/ svenska som andra spr å k Engelska Matematik samt 9 andra ä mnen

12 Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Samh ä llsvetenskapsprogrammet Geografi Historia Samh ä llskunskap Religionskunskap VILKA 9 ÄMNEN? Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Biologi Fysik Kemi Estetiska programmet Valfria ä mnen

13 Urval Meritv ä rde Summan av de 16 b ä sta betygen + modernt spr å k, dvs max 17 betyg Max 340 p A C B D E F Godkänd nivå 20 17,5 15 12,5 10 0

14 Inte behörig till nationellt program Introduktionsprogram -5 varianter utifrån elevens behov:  Preparand  PRIV (programinriktat individuellt alternativ)  Yrkesintroduktion  Individuellt alternativ  Språkintroduktion Sommarskola

15 Samma program på flera skolor – Vad är skillnaden? programfördjupningar/kurser pedagogik/upplägg av undervisningen skolförlagd utbildning/lärling liten/stor skola stöd elevvård läxor bibliotek, idrottsmöjligheter, språk lunch

16 Tidsplan för ansökan och antagning 22 januari ansökningsperiod startar 15 februarisista dag för ansökan aprilpreliminär antagning 1 - 15 majomvalsperiod början av julislutligt antagningsbesked

17 Grundläggande behörighet Examen, samt  Svenska 2/svenska som andra språk 2  Svenska 3/svenska som andra språk 3  Engelska 6 Kan läsas som individuellt val, programfördjupning, inom programmet eller som utökade kurser

18 Gymnasiegemensamma ämnen 600p EN, HI, IDH, MA, NK, RE, SH, SV Gymnasiegemensamma ämnen 1100-1250p EN, HI, IDH, MA, NK (ej NA TE), RE, SH, SV Programgemensamma ämnen Inriktningar Fördjupningar Programgemensamma ämnen Inriktningar Fördjupningar Individuellt val 200p Gymnasiearbete 100p = 2500p YRKESPROGRAM HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

19 Anställ- ning Eget företag Komvux Yrkes- högskola Högskola/ Universitet Finns det jobb? -Prognoser: arbetsformedlingen.se arbetsformedlingen.se -www.saco.se Möjligheter efter Gymnasieexamen

20 Förkunskaper 1. Grundläggande behörighet 2. Särskild behörighet

21 Hjälp på vägen Ta del av informationsmateriel/nätet Gymnasiemässan, torsdag 13/11 på Fyrishov Öppet hus Samtal med studie- och yrkesvägledare

22

23 Vad kan Du göra för att hjälpa? Du är viktig för valet! Prata om intressen, färdigheter, värderingar, ambitioner och framtidsdrömmar Kunskap = en hjälp i valet Läs informationsmaterial Sök information på nätet Diskutera gymnasievalet Gå på öppet hus Kontakta SYV på skolan eller på Ungdomsvägledningen Kom ihåg vem av er som ska gå på gymnasiet

24 MER INFORMATION Samlad v ä gledning  www.uppsala.se/syv Statistik ö ver skolors resultat  www.uppsala.se/syv Information om ans ö kan och utbud  gymnasievalet.uppsala.se (Obs! Inget www före) Information om gymnasievalet/intressetest/yrkesinformation m.m.  www.studerasmart.nu Information om gymnasievalet/intressetest/yrkesinformation m.m.  www.gymnasieinfo.se Information om yrken och arbetsmarknad/intressetest  www.ams.se  www.saco.se


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA TILL INFORMATION Inför gymnasievalet 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser