Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till information

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till information"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till information
om gymnasiet! Susann Nermo Studie- och yrkesvägledare Flahultsskolan

2 Dags att välja till gymnasiet
PRAO (vecka 4-5, 2012) Utbildningsmässa 19 och 20 okt i Huskvarna Folkets Park (öppen för allmänheten den 19 och 20 okt) Vägledningssamtal Öppet hus på gymnasieskolorna (tider och datum kommer senare) Ansökan till idrottsgymnasier – 1 november Ansökan till gymnasiet – prel 10 februari

3 Vad påverkar valet? Kort- eller långsiktigt val
Svårt eller lätt i skolan Föräldrar Lärare och andra vuxna Medicinska hinder Trender Betyg Intresse Kompisar Könsroller

4 Gymnasieutbildning Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Gymnasieskolan är avgiftsfri och frivillig.

5 Gymnasieprogrammen 18 nationella program (3-åriga) för alla elever i hela Sverige att välja mellan. Högskoleförberedande program Förbereder för fortsatta studier Ger grundläggande behörighet till högskolan Yrkesprogram Förbereder för ett yrke Innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) 15 veckor Kan ge grundläggande behörighet till högskolan

6 De sex högskoleförberedande programmen
EK Ekonomiprogrammet ES Estetiska programmet HU Humanistiska programmet NA Naturvetenskapsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet (studier i moderna språk obligatoriskt på HU, EK, SA, NA)

7 De tolv yrkesprogrammen
BF Barn- och fritidsprogrammet BA Bygg- och anläggningsprogrammet EE El- och energiprogrammet FT Fordons- och transportprogrammet HA Handels- och administrationsprogrammet HV Hantverksprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet IN Industritekniska programmet NB Naturbruksprogrammet RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet VF VVS- och fastighetsprogrammet VO Vård- och omsorgsprogrammet

8 Gymnasiesärskolan För ungdomar med en utvecklingsstörning
Nationella program eller introduktionsprogram Främst yrkesprogram

9 Dessutom finns: särskilda varianter International Baccalaureate
riksrekryterande program (upptagningsområdet är hela Sverige) lärlingsutbildningar spetsutbildningar

10 Behörighet yrkesprogram (vilken behörighet krävs för att söka till ett yrkesprogram på gymnasiet?)
Godkända betyg i svenska / svenska som andraspråk, matematik, engelska och fem andra ämnen

11 Behörighet högskoleförberedande program (vilken behörighet krävs för att söka till ett högskoleförberedande program på gymnasiet?) Godkända betyg i svenska / svenska som andra språk, matematik, engelska och nio andra ämnen Godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till EK, HU och SA Godkända betyg i biologi, fysik och kemi till NA och TE

12 INTRODUKTIONSPROGRAM
elever från särskolan SÖKBARA ALTERNATIV NATIONELLA PROGRAM INTRODUKTIONSPROGRAM HÖG YRK PRIV YINT PREP IND SPRÅK behörighet SV EN MA behörighet SV EN MA behörighet SV behörighet ingen NA TE SA EK HUM EST EN MA +3 EN +4 MA +4 + 5 FY KE BI +6 HI SH GE RE +5 +9 12

13 Betygsskala Kursbetyg Betygsskala A-F Nu Tidigare A B C VG D G E F IG
Uppfyller kriterierna för A i sin helhet Uppfyller kriterierna för C och till övervägande del för A Uppfyller kriterierna för C i sin helhet Uppfyller kriterierna för E och till övervägande del för C Uppfyller kriterierna för E A B C D E F MVG VG G IG 20 17,5 15 12,5 10 20 15 10 GODKÄNDNIVÅN Kursbetyg Betygsskala A-F

14 Betygsurval Godkänd 10 p Väl godkänd 15 p Mycket väl godkänd 20 p
De 16 bästa betygen summeras = meritvärdet Max 320 poäng Era ungdomar följer den nya betygsskalan när de börjar gymnasiet.

15 Introduktionsprogram
Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

16 Vad skiljer grundskolan från gymnasieskolan?
Mer ansvar Betygen Praktik Individuella studieplaner Annan personal, fler lärare Kurssystem Fler och andra ämnen Fler valmöjligheter

17 Programstrukturen Högskoleförberedande program Yrkesprogram
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Gymnasiegemensamma ämnen – p Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Programgemensamma karaktärsämnen p Inriktningar minst 300 p Inriktningar p Programfördjupning högst 900 p Programfördjupning högst p Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Individuellt val 200 p

18 Två typer av gymnasieexamen Yrkesexamen
Godkänt i svenska / svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 Godkänd i vissa karaktärsämneskurser Godkänt gymnasiearbete Högskoleförberedande examen Godkänt i svenska/svenska som andraspråk1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1

19 Grundläggande högskolebehörighet
Högskoleförberedande examen = grundläggande högskolebehörighet Yrkesexamen med tillägget svenska/svenska som andra språk 2 och 3 samt engelska 6 = grundläggande högskolebehörighet Elever på yrkesprogram har rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet under gymnasietiden

20 Studieekonomi Studiebidrag utgår med 1050 kr under 10 mån/år. Första utbetalning i slutet av sep. Inackorderingstillägg söks hos hemkommunen om du studerar på en kommunal skola på annan ort Inackorderingstillägg söks hos CSN om du studerar på en friskola på annan ort Extra tillägg söks hos CSN

21 Frisök (andra hand) Du har rätt att söka alla kommunala skolor i hela landet, dock utgår inget inackorderingstillägg. Hemkommunerna tillsätter först och främst sina platser med kommunens egna elever och vid platser över kan dessa tillsättas med sökande från andra kommuner.

22 Att tänka på inför valet
Var aktiv! Informationen kommer inte till dig av sig själv. Du gör ett bättre val ju mer du vet. Välj själv efter dina intressen och förutsättningar. Välj inte som din kompis, bara för att ni ska få gå i samma klass. Välj inte utbildning efter vilken skola programmen anordnas på Prata med dina föräldrar/vårdnadshavare Vägledningssamtal med din studie- och yrkesvägledare Medicinska hinder kan påverka ditt studie-/yrkesval

23 Bra www-adresser Sidan för valet till gymnasiet (med bl.a. statistik) : intag.skola.jonkoping.se Förteckning över alla program och skolor i Jönköping: jonkoping.se/gymnasieval intressetester: arbetsformedlingen.se annan intressant information: utbildningsinfo.se gymnasieguiden.se gymnasium.se saco.se/valjayrke allastudier.se hittaskola.se jobbafrisk.se yrmis.se framtidsvalet.se


Ladda ner ppt "Välkomna till information"

Liknande presentationer


Google-annonser