Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GY-2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GY-2011."— Presentationens avskrift:

1 GY-2011

2 Vägval och riktning för en ny gymnasieskola
Gymnasieutredningen Anita Ferm

3 Vad är på gång Ny skollag Ny läroplan för förskolan
Reformering av grundskolan Reformering av gymnasieskolan GY2011 Nya tillträdesregler till högskola/universitet Förändrad betygsskala Lärarauktorisation Ny lärarutbildning Ny rektorsutbildning Lärarlyftet

4 Ny gymnasieskola - Gy 2011 Det ska finnas 18 nationella program i den nya gymnasieskolan Den ska leda längre i fråga om kunskaper och kvalitet än dagens gymnasieskola Högskoleförberedande program och yrkesprogram

5 Yrkesprogram Eleverna ska efter ett yrkesprogram vara bättre förberedda för yrkeslivet och utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket Möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasieutbildningen även på ett yrkesprogram

6 Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

7 Yrkesexamen För yrkesexamen ska eleven ha uppfyllt examensmålen.
Mål för programmet Mål för gymnasiearbetet Examenskrav poäng varav 2250 ska vara godkända. G i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 1 och Matematik 1. G i vissa karaktärsämneskurser och G på gymnasiearbetet. Gäller även den som gått lärlingsutbildning Yrkesexamen med vissa tillägg ger grundläggande högskolebehörighet och alla elever på yrkesprogram ska ha rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

8 Högskoleförberedande program
De högskoleförberedande programmen ska bättre förbereda eleverna för högskolestudier än vad dagens gymnasieskola gör Ska förbereda för högskolestudier i allmänhet och särskilt för högskolestudier inom de kunskapsområde programmet vänder sig till

9 Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

10 Högskoleförberedande examen
För högskoleförberedande examen ska eleven ha 2500 poäng varav 2250 godkända. Eleven ska också vara godkänd i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 3, Engelska 2 och Matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Högskoleförberedande examen kommer att ge grundläggande högskolebehörighet

11 Propositionen och grundläggande högskolebehörighet
Högskoleförberedande examen = grundläggande högskolebehörighet Yrkesexamen med tillägget sv/sva 2 och 3 samt en 2 = grundläggande högskolebehörighet Elever på yrkesprogram ska ha rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet

12 Propositionen och behörighet till gymnasieskolan
Behörighet till yrkesprogram: 8 godkända ämnen (enligt förslag 28 sep) Behörighet till högskoleförberedande program: Tolv godkända ämnen Dispens för engelska – rätt till stöd

13 Propositionen och individuella program
Förslag den 28 sep: IV slopas och ersätts av 5 särskilda program: Preparandår PRIV – programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Språkintroduktion Individuellt alternativ

14 Lärlingsutbildning Inom yrkesprogrammen
Större delen av utbildningen på en eller flera arbetsplatser Programråd inrättas för yrkesprogrammen dels ett nationellt programråd för varje yrkesprogram dels lokala programråd

15 Övriga nyheter Betoningen på entreprenörskap är stark dels som en uppgift för hela gymnasieskolan dels som en möjlighet för elever att fördjupa sig i entreprenörskap inom samtliga program och särskilt uttryckt i vissa program Styrningen av den nya gymnasieskolan ska så långt det är möjligt vara lika för fristående och offentliga gymnasieskolor

16 Ämnesplanerna 5-6 okt 2 nov 16 nov 14 dec 18-19 jan 1 feb 15 feb 1 mar
1 april 17 maj 24-25 maj 16 aug 1 sep 1 okt Version 1 av två ämnesplaner klar (2) Version 2 av samma ämnesplaner klar (2) Version 1 av en ny ämnesplan klar (3) Version 1 av en ny ämnesplan klar (4) Alla ämnesplaner klara (alla) Konf. Konf. Konf. Syn-punkter Fast-ställ Version 1 till referensgrupper Version 1 till referensgrupper Version 1 till referensgrupper Remiss Alla ämnesplaner till kvalitets-granskning och språkgranskning Version 1 till kvalitets-granskning och språkgranskning Version 2 till kvalitets-granskning och språkgranskning Version 1 till kvalitets-granskning och språkgranskning Version 1 till kvalitets-granskning och språkgranskning Korrektur 16 nov Skrivarseminarium

17 Examensmål och programstrukturer
17-19 aug 14 sep 28 sep 19 okt 2 nov 23 nov 14 dec 18 jan 29 jan 15 feb? Syn-punkter Redovisning till regeringen Expertkonferens Version 1 klar Version 2 klar Version 3 klar Version 1 till referensgrupper Version 2 till referensgrupper Remiss Version 1 till kvalitetsgranskning och språkgranskning Version 2 till kvalitetsgranskning och språkgranskning Version 3 till kvalitetsgranskning och korrekturläsning Korrektur 28 sep Skrivarseminarium

18 Projektorganisationen
GD - ledningsgrupp Avdelningschef Kvalitetssäkringsgrupp Projektledning Pedagogisk expertis Juridisk expertis Språklig expertis Enhetschef Projektledning Programgrupp Programansvarigt undervisningsråd Programsamordnare Skrivare Experter Projektgrupp Samtliga programansvariga undervisningsråd Referensgrupp Intresserade via e-post Referensgrupp Allmänheten via webb Referensgrupp Avnämare Referensgrupp Programskolor

19 Programstruktur RL Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p
Programfördjupning 900 p (Idag p) Bageri & konditori Totalt p Arbetsnamn Matlagning & servering Inriktningar 300 p (Idag p) Programgemensamma karaktärsämnen 400 p (Idag 650 p) Arbetsnamn Delikatess Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

20 Förändring av programstruktur RL
Programfördjupning 900 p Gymnasiearbete p Individuellt val 200 p Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p Valbara kurser p Inriktningar p Inriktning Arbetsnamn Matlagning & servering 300 p Inriktning Arbetsnamn Delikatess 300 p Inriktning Bageri & Konditori 300 p Programgemensamma karaktärsämnen 650 p Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Gymnasiegemsensamma ämnen p Gymnasiegemsensamma ämnen p

21 Hotell- och turismprogrammet
Gemensamt 600p p Inriktningar minimum 300 p Programfördjupning högst 800 p Individuellt val 200 poäng Exempel på yrkesutgångar Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Svenska / svenska som andraspråk 1, 100 p Engelska 5, 100 p Matematik 1, 100 p Historia 1, 50 p Religionskunskap 1, 50 p Samhällskunskap 1, 50 p Naturkunskap 1, 50 p Idrott och hälsa 1, 100 p Programgemensamma karaktärsämnen 500 p Hotell Karaktärsämnen Dessa kurser får erbjudas: Skolverket fastställer vilka karaktärsämneskurser som får erbjudas. Utifrån dessa tillåtna kurser beslutar huvudmannen vilka kurspaket eller kurser som erbjuds. Rätt till idrott och hälsa 2 samt en estetisk kurs Rätt till engelska 6 och svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 inom det individuella valet och/eller som utökat program (ger grundläggande högskolebehörighet) Hotellreceptionist mm. Konferens, event och värdskap Konferensvärd Resor och turism Reseledare Examensuppgift 100 poäng

22 Yrkeslärarnas kompetens
Vad händer med yrkeslärarkompetensen på din arbetsplats med den nya strukturen?

23 Examensmål och lokala programråd
Propositionen säger att det ska finnas lokala programråd. Dessa ska bl.a. ”medverka vid utformning och bedömning av gymnasiearbeten i samband med yrkesexamen”. Vad innebär det för er?


Ladda ner ppt "GY-2011."

Liknande presentationer


Google-annonser