Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gy2011 och förändrat tillträde till högskolan från folkhögskola 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gy2011 och förändrat tillträde till högskolan från folkhögskola 2013"— Presentationens avskrift:

1 Gy2011 och förändrat tillträde till högskolan från folkhögskola 2013
Agneta Wallin augusti 2012

2 Gy2011 - www.skolverket.se 12 yrkesprogram
6 högskoleförberedande program 5 introduktionsprogram (ersätter IV) Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion • Betygsskala A-E, F= ej godkänt (nationella prov för A, C, E)

3 Gymnasiegemensamma ämnen finns på samtliga program, men varierar i omfattning och har ibland olika innehåll Yrkesprogrammen 600 p Högskoleförberedande program p Jämför med ”gamla” gymnasieskolan där alla studerade 750 poäng kärnämnen

4 Gymnasiegemensamma kurser
Nya beteckningar: Sve/Sve som andraspråk p, p, p Eng p, p Ma 1 abc - 100p, 2 abc - 100p, 3 bc - 100p Sh 1a1 - 50p, 1a2 - 50p, 1b - 100p, p Hi 1a1 - 50p, 1a p, 1b - 100p, 2a - 100p, 2b - 100p Re p Nk 1a1 - 50p, 1a2 - 50p, 1b - 100p (Idrott 100p )

5 Exempel 1: matematik

6 Exempel 2: samhällskunskap

7 Två olika gymnasieexamina
Yrkesexamen = 2 500 gymnasiepoäng, minst godkända godkänt i sve/sve andraspråk 1, en 5 och ma 1 godkänt betyg på gymnasiearbete Högskoleförberedande examen = godkänt i sve/sve andraspråk 3, en 6, ma 1

8 Grundläggande högskolebehörighet - till högskolan från gymnasieskolan
Högskoleförberedande examen eller Yrkesexamen med tillägg av + svenska/svenska som andraspråk 2 + 3 + engelska 6

9 Grundläggande högskolebehörighet - till högskolan från komvux
Det krävs en gymnasieexamen även från komvux och den ska innehålla poäng (till skillnad från ett det tidigare slutbetyget som bara behövde innehålla poäng) Högskoleförberedande examen; poäng ska vara godkända (sv 1-3, eng 5-6, ma 1b eller c, gymnasiearbete samt betyg i hi, sh, re och nk Yrkesexamen; poäng ska vara godkända (sv 1, eng 5, ma 1a, gy-arb samt betyg i hi, sh, re och nk PLUS sv 2 och 3 och eng 6 för gr beh)

10 Nya antagningskrav till gymnasiet
Till yrkesprogram: godkänt i sve/sve2, ma, eng och fem andra ämnen (dispens kan ges i engelska - rätt till stöd) Till högskoleförberedande program: godkänt i sve/sve2, ma, eng, och nio andra ämnen (geo, hi, re, sh till Ek, Hu, Sa // bi, fy, ke till Na och Te) (dispens i engelska - rätt till stöd) Det finns ännu ingen överenskommelse med Skolverket om hur behörigheten från folkhögskola ska se ut.

11 Konsekvenser för folkhögskolan
Högskoleverket föreskriver vad de anser vara motsvarande kunskaper från folkhögskola. De nya föreskrifterna följer samma princip som dagens behörighetsgivning, dvs både: - ett omfattningskrav (fyra alternativ) - ett innehållskrav

12 Omfattningskrav:

13 Innehållskrav: Kunskaper motsvarande godkänd nivå i:
Svenska/Svenska som andraspråk 1 (100p), 2 (100p) och 3 (100p) Engelska 5 (100p) och 6 (100p) Matematik 1 a, b eller c (100p) Samhällskunskap 1a1 (50p) Historia 1a1 (50p) Religionskunskap 1 (50p) Naturkunskap 1a1 (50p)

14 Områdesbehörigheter Särskilda behörigheter grupperas ihop i olika områdesbehörigheter och olika högskoleutbildningar kan välja att ställa någon av dessa områden som krav utöver den grundläggande behörigheten. Vanliga behörigheter i många områdesbehörigheter är: Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Historia 1b eller 1a1+1a2 Matematik 2a eller 2 b eller 2 c Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2

15 Tidsplan nya tillträdesregler
• Första kullen enligt Gy2011 startade hösten 2011 och blir klara våren 2014, kan tidigast söka till högskolan ht • Vuxenstuderande kan examineras för första gången enligt det nya redan våren • Folkhögskolestuderande kan också söka till högskolan enligt det nya fr o m hösten • Successiv övergång under läsåret 2012/2013 – gammalt eller nytt eller både och. • De som redan antagits eller antas senast till 2012/2013 kan få behörighet enligt det gamla systemet, dock måste de bli klara senast 31 juni • De som antas till läsåret 2013/2014 får behörighet enligt det nya.

16 Motsvarandebedömningar gamla och nya kurser
Engelska 5 = Engelska A Engelska 6 = Engelska B Historia 1b = Historia A Matematik 1a, b eller c = Matematik A Naturkunskap 1a1 = Naturkunskap A Religionskunskap 1 = Religionskunskap A Samhällskunskap 1b = Samhällskunskap A Svenska som andraspråk 1 = Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk 2 = Svenska som andraspråk B Svenska som andraspråk 3 = Litteratur och litteraturvetenskap och Svenska C Svenska 1 = Svenska A Svenska 2 = Svenska B Svenska 3 = Litteratur och litteraturvetenskap och Litterär gestaltning

17 Antagningskrav till yrkeshögskola fr o m januari 2013
Grundläggande behörigheten (skiljer sig från högskolans): gymnasieexamen från gy eller komvux ha en svensk utbildning som motsvarar detta Särskilda förkunskaper: kunskaper yrkeserfarenheter andra villkor

18 Konsekvenser för folkhögskolan?
Troligen samma grundläggande behörighet som till högskolan men utan Sv 2 och 3 och Eng 6. Varje YH-utbildningsanordnare avgör. Det finns ännu ingen överenskommelse med Myndigheten för yrkeshögskolan.

19 Mer information www. folkhögskola. nu/behorigheter www. folkbildning
Mer information > Folkhögskolor > Behörigheter Folkbildningsnätet > Folkhögskolor > SYV-frågor > ”Gy2011”


Ladda ner ppt "Gy2011 och förändrat tillträde till högskolan från folkhögskola 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser