Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Kvällens agenda Gymnasiets tre år – den individuella studieplanen
Gymnasieexamen – Studiebevis Behörighet till Högskola – grundläggande och särskild Jämförelsetal – Meritpoäng - Meritvärde Behörighet till Yrkeshögskola Individuella valet – viktigt att tänka på, strategier Framgångsfaktorer för goda studieresultat

3 Individuell studieplan
Totalt 2500 poäng = fullständig studieplan Varav Individuellt val 200 poäng

4 Kurser och betyg Kurserna omfattar 50, 100, 150 eller 200 poäng
En 50 poängskurs ges vanligen under en termin, en 100 poängskurs vanligen under ett läsår. Betygsskala A-F (där A är högsta betyg och F motsvarar icke godkänt) Betyg sätts efter varje avslutad kurs

5 Betygsunderlag saknas = ’Streck’
Stor frånvaro kan medföra att betygsunderlag saknas i en kurs och att betyg ej kan sättas. Detta innebär att studieplanen omfattar mindre än 2500 poäng dvs att examenskravet inte uppnås - ett studiebevis utfärdas. Ett studiebevis ger inte behörighet till vidare studier på högskola/yrkeshögskola.

6 Yrkesexamen 2 500 p, varav godkända betyg i p I de godkända betygen ska följande kurser ingå: Svenska eller Svenska som andraspråk 1 Engelska 5 Matematik 1 a Programgemensamma kurser om 400 p Gymnasiearbetet Högskoleförberedande examen 2 500 p, varav godkända betyg i p I de godkända betygen ska följande kurser ingå: Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 Engelska 5 och 6 Matematik 1b eller 1 c Gymnasiearbetet

7 Behörighet till högskola/universitet
Grundläggande behörighet Särskild behörighet

8 Grundläggande behörighet
Examen från ett högskoleförberedande program eller Yrkesexamen + godkänt betyg (lägst E) i kurserna svenska / svenska som andraspråk 2 (100 p) och 3 (100 p) samt i engelska 6 (100 p)

9 Särskild behörighet Anges i ’Områdesbehörigheter’ A1-A15
Vilken områdesbehörighet som gäller för respektive högskoleutbildning hittar du på Antagning.se och Studera.nu Lägsta betygskrav är godkänt (E) i behörighetskurserna om det inte står något annat.

10 Ex. A4 Beteendevetenskap / Ekonomi / Samhällsvetenskap
Matematik 3b (Ma3c) Samhällskunskap 1b (Sh1a1 + Sh1a2) Exempel på yrkesexamen - Civilekonom

11 Meritpoäng Max 2,5 meritpoäng som kan läggas till jämförelsetalet (betygssnittet) Ges för vissa kurser i moderna språk, engelska, matematik Meritpoäng gäller endast för studier på högskola/universitet (ej yrkeshögskola)

12 Moderna språk – max 1,5 p Språk 1 Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng.
Du kan få maximala 1,5 meritpoäng genom godkänt betyg i Moderna språk 3 och 4 eller genom Moderna språk steg 4 och 5 om Moderna språk 3 krävs för särskild behörighet

13 Moderna språk 2 i ytterligare ett modernt
språk ger 0,5 meritpoäng förutsatt att du redan uppnått 1,0 poäng för språk 1. Detta är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa moderna språk 5. Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål.

14 Engelska – max 1,0 p • Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng

15 Matematik – max 1,5 p 0,5 meritpoäng får du om du har betyg i en kurs som ligger en nivå över vad som krävs för behörighet. 1,0 meritpoäng får du om du har betyg två nivåer utöver vad som krävs för behörighet. 1,5 meritpoäng får du om du har betyg tre nivåer utöver vad som krävs för behörighet. Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng, om du inte redan uppnått 1,5 meritpoäng. Matematik 5 kan ge maximalt 1,0 poäng. Om behörighetskravet är matematik 2, ger matematik 5 dig 0,5 poäng. Om det däremot krävs matematik 3 eller 4 för att bli behörig, ger matematik 5 dig 1,0 poäng.

16 Ansöka till högskola Behörighet Urvalsgrupper

17 Urvalsgrupper vid ansökan till högskola/universitet
B1 - gymnasiebetyg utan kompletteringar B2 - gymnasiebetyg med kompletteringar BF - folkhögskoleomdöme HP – högskoleprov

18 Elever med yrkesexamen kan komplettera till grundläggande behörighet på komvux och ändå konkurrera i urvalsgrupp B1 (direktgruppen). Den som efter examen kompletterar med kurser för att uppnå särskild behörighet deltar i urvalsgrupp B2 (kompletteringsgruppen). Den som konkurrenskompletterar (för att höja betyg) deltar i båda urvalsgrupperna – i B1 med det ursprungliga meritvärdet och i B2 med meritvärdet efter komplettering.

19 Urvalsgrupper I betygsurvalet (B1, B2) konkurrerar man med sitt jämförelsetal (betygssnitt) + ev. meritpoäng = meritvärdet I provurvalet (HP) konkurrerar man med resultatet på högskoleprovet (0-2 p) Alternativt urval – prov, intervjuer eller liknande (högskolan beslutar, max 1/3 av antalet platser).

20 Yrkeshögskola Behörig att antas till utbildningen är den som har yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

21 Till vissa YH-utbildningar krävs även särskilda förkunskaper:
en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

22 Individuella valet

23 200 p Individuellt val 100 p läses i åk 2 (väljer i åk 1)

24 Kurser som startar oavsett antal sökande
Svenska 2 Svenska 3 (erbjuds i åk 3) Engelska 6 En idrottskurs utöver den som finns i studievägen En estetisk kurs

25 Villkor för alla övriga kurser
För att övriga kurser ska starta måste antalet sökande uppgå till ca 18 elever/kurs.

26 Modersmål Modersmål kan läsas som individuellt val, under vissa förutsättningar (reglering i gymnasieförordningen). Krävs rektorsbeslut.

27 TyGy erbjuder yrkeselever
Samhällskunskap 1a2 (50 p) Historia 1a2 (50 p) Nk1a2 (50 p) erbjuds i åk 3 Uppnår då viss särskild behörighet: A1 – ex. yrkesexamen Jurist A6 – ex. yrkesexamen Studie- och yrkesvägledare A6a – ex. yrkesexamen Förskollärare

28 Går yrkesprogram – möjliga strategier
Möjlig strategi 1: Särskild behörighet som individuellt val Grundläggande behörighet på komvux Möjlig strategi 2: Grundläggande behörighet som individuellt val + utökad kurs Särskild behörighet på komvux

29 Individuella valet - en möjlighet att välja själv
Välja efter intresse? Nyfiken på något nytt? Grundläggande behörighet till högskola för elever på yrkesprogram? (oftast krävs utökat program med 100 p) Särskild behörighet till högskola? Meritpoäng för att höja meritvärdet?

30 Tänk på… Hur fungerar studierna i de kurser som redan pågår?
Orkar ditt barn med ytterligare en eller flera krävande kurser? Riskerar ytterligare belastning att inverka negativt på resultaten i de kurser som redan ingår i studieplanen?

31 Tänk på… Har eleven fått betyg IG på en kurs i studieplanen kan den ej bytas ut till en annan kurs – däremot kan betyget höjas genom prövning (läsa in självständigt och därefter genomföra prov, lab etc.). Endast godkända kurser (lägst betyg E) gäller för att tillgodoräkna meritpoäng, grundläggande respektive särskild behörighet.

32 Tänk på att… Vissa kurser i individuella valet ligger på sena positioner i schemat, hur fungerar det i förhållande till inbokade fritidsaktiviteter?

33 Det är viktigt välja ’rätt’ kurs från början
- vid kursbyte är urvalet ofta mycket begränsat - vid byte ska förlorad studietid tas ikapp - alltför sena byten tillåts ej

34 Inför valet Läs informationen om individuella valet
Tala med lärare som har aktuellt ämne Tala med mentor om studiesituationen Gå på ’indvalsmässan’ som anordnas Samtala hemma Tala med studie- och yrkesvägledaren

35 Framgångsfaktorer för goda studieresultat
Gå på alla lektioner Planera studierna – schemalägg läxläsning Använd föreningstimmen Om betyg F (icke godkänt) eller streck (betygsunderlag saknas) i kurs – gör prövning direkt Kommunicera med mentor om studiesituationen Vid behov av särskilt stöd kontakta mentor/rektor

36 Frågor?

37 Kontaktuppgifter Studie- och yrkesvägledare
Nina Franzon, SYV Program: Fordon o transport Bygg o anläggning El Naturvetenskap Teknik Therese Linnell, SYV Program: Frisör Samhällsvetenskap Ekonomi Hotell o turism


Ladda ner ppt "Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser