Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syvinformation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syvinformation."— Presentationens avskrift:

1 Syvinformation

2 Individuella val NV 500 p individuella/valbara kurser ska väljas på 3 år för att komma upp till 2500 p som behövs till ett slutbetyg Moderna språk/modersmål 100 p är ej inräknat i dessa 500 p och måste finnas på Nv-program. Estetiskt verksamhet: drama ,bild, musik, digital bild är ett kärnämne ,ej individuellt val(väljs av elever i åk 2) Kurserna är på 100p(ett år) eller 50p (en termin)

3 Individuella val HP Du ska ha 300 p individuella val
Estetisk verksamhet väljer du i åk 2 elever. Det är inget individuellt val utan ett kärnämne. Du kan välja Drama, digital bild, bild och musik Danskan är ett individuellt val, så du har 100p kvar att välja (på 3år) tex.50 p kurs vår eller hösttermin eller en 100p kurs ett på 1 år. Du kan välja utökas kurs. (läsa mer än 100 p) Meritkurser är bra att läsa , de ger högre jämförelsetal när du söker till högskolan. Kan ej välja B kurs om ej A-kurs är avslutad. Om du vill praktisera i Danmark kan det bli svårt att ha eng B som individuellt val då man missar den i 7 veckor. i åk 2 praktiserar du på höst termin- bra att ha individuellt val på vårtermin i åk 3 praktiserar ni på vårtermin bra att ha ind val på hösttermin

4 Individuella val SP SP SP måste läsa 400 p individuellt val
SP EK måste läsa 300 p individuellt val Till åk 2 ska följande väljas: Inriktningsval, språkval, individuellt val Till åk 3 ska följande väljas: Estetiska verksamhet, ekonomiska kurser för ekonomer, individuellt val Se respektiver instruktioner som ni fått i klass som gäller resp. inriktning

5 Individuella val Tänk på: att välja individuella val efter intresse
eller merit poäng. Meritkurser ger bra betalt. Du måste ha ett G, då får du 0,5 p Att de val du vill ha kan krocka! Individuella val positioner ligger på: Iv 2(ons och fredag morgon) iv3 (tis och tors ) samt iv fre begränsat kursval på fredagar Du kan ha som mest p per år Ska du söka till Danmark krävs Eng C , Ma E(läkare, tandläkare, veterinär, business school)

6 TÄNK PÅ: att de kurser som du läser utöver 2500 p blir utökade, bestäms i åk 2. Gör en bra studieplanering så får du ut bästa möjliga meritpoäng! Kan ej välja C-kurs om B-kurs ej är avslutad( exempel Eng c)

7 Exempel på utbildningar och deras särskilda behörighetskrav till svenska universitet och högskolor (gäller för ht-2010) Utbildning Motsvarar i kurser Psykologprogrammet Ma B, Sh A Läkarutbildningen Ma D, Fy B, Ke B, Bi B Tandläkarutbildningen Ma D, Fy B, Ke B, Bi B Sjuksköterskeprogrammet Ma B, Sh A, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) Sjukgymnastutbildningen Ma B, Sh A, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) IdH A Socionomprogrammet Ma B, Sh A Systemvetarprogrammet Ma C, Sh A Arkitektutbildning Ma C, Sh A, Fy A Ke A alt Nk B Högskoleingenjörsutbildning Ma D, Fy B, Ke A Naturvetenskaplig utbildning Ma D, Fy B, Ke B, Bi B Civilingenjörsutbildning Ma E, Fy B, Ke A Fastighetsmäklarprogrammet Ma B/C, Sh A, En A/B Ekonomprogrammet Ma C, Sh A, En B Civilekonom Handelshögskolan Ma D, Sh A, Hi A, En B, Sv B/Sv2B Internationella ekonomprogrammet Ma C, Sh A, SvB/Sv2B En B och aktuellt språk steg 3 Jurist kandidatprogrammet SvB/Sv2B, Hi A, Sh A

8 Slutbetyg gymnasieskolan
2500 poäng Mer än 2500 p - Utökad kurs Bestäms på vårterminen i åk 2 Rektor godkänner Utökad kurs ger meritpoäng Utökad kurs räknas alltid med i jämförelsetal/betygsnitt om det finns krav på särskild behörighet.

9 Samlat betygsdokument
Mindre än 2500 poäng Ej behörig till universitet och högskola d v s saknar grundläggande behörighet Fortsätta på komvux – där utfärdas slutbetyget

10 Meritpoäng Max meritpoäng är 2,5
Max jämförelsetal (betygssnitt på gymnasiet) är 20,0+2,5 = max 22,5 2 elever kan ha samma betygsnitt ,15 Pelle har 1,5 i meritpoäng, 15+1,5 =16,5 Johanna har 15+2,5=17,5 Johanna kommer in före Pelle på högskola.

11 Moderna språk Meritpoäng – moderna språk (max 1,5) Språk 1
Steg 3 – 0,5 meritpoäng. Steg 4 – ytterligare 0,5 meritpoäng. (Ger 1,0 meritpoäng om steg 3 krävs för särskild behörighet.) Steg 5 – ger ytterligare 0,5 meritpoäng om sökande tilldelats poäng för steg 4. Språk 2 Lägst steg 2 – ger 0,5 meritpoäng om sökande erhållit 1,0 men inte 1,5 meritpoäng i språk 1.

12 Matematik Meritpoäng – matematik (max 1,0)
En kurs på nivån över behörighetsnivå – 0,5 meritpoäng En kurs på två nivåer över behörighetsnivå – ytterligare 0,5 meritpoäng Tillämpning En nivå över krav på behörighet – 0,5 meritpoäng Två nivåer eller mer över krav på behörighet – 1,0 meritpoäng Exempel Om det endast finns krav på grundläggande behörighet ger kurs B 0,5 meritpoäng. Högre nivå ger 1,0 meritpoäng oavsett nivå.

13 Engelska Meritpoäng – engelska (max 1,0) Kurs B ger 0,5 meritpoäng
Kurs C ger ytterligare 0,5 meritpoäng Om kurs B krävs för särskild behörighet kan sökande endast få 0,5 meritpoäng för engelska C Tillämpning Kurs B 0,5 meritpoäng Kurs C 1,0 meritpoäng under förutsättning att engelska B inte krävs för särskild behörighet

14 Meritpoäng – områdeskurser (max 1,0)
Kurser som man får meritpoäng för som anses vara en merit vid vald utbildning. Lägst betyget Godkänt i en områdeskurs som omfattar minst 100 gypoäng – 0,5 meritpoäng Lägst betyg Godkänt i en områdeskurs som omfattar minst 50 gypoäng – 0,25 meritpoäng (max 0,5 dvs endast två 50 p kurser kan räknas)

15 Humaniora/juridik/undervisning/teologi områdesbehörighet 1 (jurist –, lärarutbildning)
Behörighetskurser: Hi A och Sh A Meritkurser – Områdeskurser Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia C 0,5 Kultur och idéhistoria 0,5, Latin A 0,5, Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi A 0,25 Samhällskunskap B 0,5 Religionskunskap B 0,25 Rättskunskap 0,25 Svenska C 0,25

16 Områdesbehörighet 9 civilingenjör
Särskild behörighet: fysik B Kemi A Ma E Meritkurser (max 1,0) Biologi A(0,5) bio breddning(0,25) Cadteknik(0,5), datorkommunikatiom(0.5) KemiB(0,5),kemibreddning(0.25),programmeringB(0,25), svC(0,25)teknikutveckling och företagande(0,5) virtuella miljöer(0,5),fordonsvård, hus och anläggningsbyggnad.

17 Bra betalt för meritkurs
Mvg =20 Vg =15 G =10 Ig = 0 20 X 100= MVG i svenska A på 100 kurspoäng = 0,8 MVG = 0.6 VG = 0.4 G Meritkurs i slutbetyg MVG blir då 0,8+ meritpoäng 0,5 Meritkurs i slutbetyg VG blir då 0,6 + meritpoäng 0.5p Meritkurs i slutbetyg G blir då 0,4+ merit poäng 0,5p Betygssnitt/jämförelsetal 18, moderna språk 1,5 meritpoäng En B och En C 1,0 = 2,5p Tillsammans: 20,5 P Betygsnitt/jämförelsetal: 19, moderna språk 1,0 meritpoäng En B 0.5 Tillsammans: 20,5p

18 Jämförelsetalet www. vhs
Jämförelsetalet Det tal du konkurrerar med för att komma in på högskolan IG = 0 G = 10 VG = 15 MVG = 20 Exempel: VG i samhällskunskap ger 15 x 100 (kursens gy poäng). På detta sätt räknas betyget fram i varje kurs – betygsvärdet. Alla betygsvärden adderas, du få då fram en summa Detta sammanlagda värde divideras med de betygssatta kurserna, dvs 2500 poäng. Du får fram ett tal mellan 9-20,0. Max 20,0.p Nyhet! Idrott och hälsa A räknas alltid med. Därefter räknas eventuella meritpoäng med. Max blir 22,5 p. Summan av alla kurser ________________________________________ = jämförelsetalet 2500 gymnasiepoäng

19 Prövningar IG prövning - under tiden eleven går på gymnasieskolan
2 gånger per kurs utan kostnad Prövningstider – varje torsdag efter lov Särskild prövning – efter gymnasietiden Läsa upp ett betyg eller ny kurs För närvarande 500 kr/kurs

20 Sommarskola 2 veckor under sommaren Sv A och Sv 2A Ma A och B En A
1 kurs under perioden

21 Grundläggande Behörighet
Nya krav för grundläggande behörighet från gymnasieskolan hösten 2010 Följande krävs: Fullständigt slutbetyg från nationellt program eller specialutformat program Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng Godkänt i kärnämneskurserna i svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik. (Sv A+B/Sv2A+B, Ma A, En A). Idrott och hälsa A räknas alltid med i jämförelsetalet

22 Särskild Behörighet Till många utbildningar krävs ofta mer förkunskaper än enbart grundläggande behörighet. Vilken särskild behörighet som krävs varierar från utbildning till utbildning men vanligast är krav på vissa gymnasiekurser, med lägst betyg 3 eller Godkänd.

23 Urvalsgrupper För sökande på grundnivå
Direktgruppen – söker med sitt slutbetyg utan några gjorda förändringar Kompletteringsgruppen – gjort prövning i någon kurs eller läst in en behörighet Utländska sökande Högskoleprovet HP – provurval

24 Bra sidor!


Ladda ner ppt "Syvinformation."

Liknande presentationer


Google-annonser