Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhögskola – vad är det?. • Varje folkhögskola är en fri och självständig skola 150 folkhögskolor över hela landet • 107 skolor drivs av folkrörelser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhögskola – vad är det?. • Varje folkhögskola är en fri och självständig skola 150 folkhögskolor över hela landet • 107 skolor drivs av folkrörelser."— Presentationens avskrift:

1 Folkhögskola – vad är det?

2 • Varje folkhögskola är en fri och självständig skola 150 folkhögskolor över hela landet • 107 skolor drivs av folkrörelser och organisationer • 43 drivs av landsting eller regioner • Undervisningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd (CSN)

3 - helhetssyn på kunskap - gemensamt lärande i sammanhållna grupper - samtalet och diskussionen är viktigast - utgår från deltagarna; från praktik till teori - tanken och handen är lika viktiga - läraren är handledare - ansökan och antagning vid varje skola - många skolor har internat/boende Folkhögskolans kännetecken

4 • Behörighetsgivande kurser (Allmän kurs) Ett alternativ till grundskola, gymnasieskola och komvux. Folkhögskolan har kurser på olika nivåer • Profilkurser (Särskild kurs) Studier efter intresseområde, t.ex. miljöfrågor, idrott eller musik. En del kurser är yrkesutbildningar, t.ex. journalist eller fritidsledare. Andra är riktade till en särskild målgrupp, t.ex. personer med funktionsnedsättning. • Övriga kurser Korta kurser, sommarkurser och uppdragsutbildningar. Studier på distans En del av folkhögskolornas kurser kan läsas på distans, via internet. Ibland i kombination med kursträffar på skolan.

5 - har en bredd av allmänna ämnen - ger behörigheter till högre studier på högskola/yrkeshögskola - kan ha en speciell profil/inriktning t.ex. internationella frågor, färg & form, sociala frågor, media, idrott, m.m. Behörighetsgivande kurser (Allmän kurs)

6 - miljöfrågor, sociala frågor, internationella frågor, biståndsfrågor - skapande, konst, musik, dans, skrivande, teater - media, foto, film, IT - idrott, friskvård, friluftsliv - språk, turism, m.m. Profilkurser (Särskild kurs)

7 - fritidsledare, behandlingsassistent, personlig assistent - konsthantverkare, båtbyggare, teaterpedagog, kyrkomusiker - journalist - idrottsledare, friskvårdspedagog - teckenspråkstolk - turismyrken, m.m. Yrkesinriktade kurser (vissa på eftergymnasial nivå)

8 Grundläggande behörighet till högre studier kan man få på behörighetsgivande kurser - Allmän kurs - om man uppfyller: - Dels ett omfattningskrav som totalt sett motsvarar 3 hela årskurser på gymnasienivå - Dels ett innehållskrav på specificerade ämneskurser

9 Sammanlagt tre års studier på gymnasienivå Delkrav 1: Omfattningskrav Grundläggande behörighet till högskola/yrkeshögskola

10 Kunskaper motsvarande godkänd nivå i: - Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 - Engelska 5 och 6 - Matematik 1 a, b eller c - Samhällskunskap 1a1 - Naturkunskap 1a1 - Religionskunskap 1 - Historia 1a1 Delkrav 2: Innehållskrav Grundläggande behörighet till högskola/universitet

11 Kunskaper motsvarande godkänd nivå i: - Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 - Engelska 5 - Matematik 1 a, b eller c - Samhällskunskap 1a1 - Naturkunskap 1a1 - Religionskunskap 1 - Historia 1a1 Delkrav 2: Innehållskrav Grundläggande behörighet till yrkeshögskola

12 - en sammanfattande bedömning av studieförmågan (inga betyg i enstaka ämnen) - sätts i en sjugradig skala - jämförbart mellan alla folkhögskolor Man ansöker till högskola/universitet via ”folkhögskolekvoten”. Studieomdöme Ges vid behörighetsgivande kurser (Allmän kurs)

13 Frågor? folkhögskola.nu info@folkhogskola.nu 08-796 00 50


Ladda ner ppt "Folkhögskola – vad är det?. • Varje folkhögskola är en fri och självständig skola 150 folkhögskolor över hela landet • 107 skolor drivs av folkrörelser."

Liknande presentationer


Google-annonser