Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GY 2011. Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni 2010. Den träder i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildningar från och med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GY 2011. Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni 2010. Den träder i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildningar från och med."— Presentationens avskrift:

1 GY 2011

2 Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni 2010. Den träder i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildningar från och med den 1 juli 2011. Lagen ska tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2012. Kapitel 15-17: Gymnasieskolan Kapitel 15-16 innehåller allmänna bestämmelser om gymnasieskolan och nationella program. Dessa kapitel har utformats i enlighet med förslagen i propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199), som riksdagen fattat beslut om. Kapitel 16 innehåller också nya behörighetsregler för gymnasieskolans yrkesprogram. Kapitel 17 innehåller bestämmelser om introduktionsprogram som föreslås ersätta individuella program. Förslagen har utformats i enlighet med förslagen i departementspromemorian Särskilda program och behörighet till yrkesprogram (dnr U2009/5552/G). Den nya skollagen

3 Bakgrund till ny gymnasieskola http://www.regeringen.se/sb/d/11681/a/125355

4 Allmänt om gymnasieprogrammen 2 500 poäng, 3 års studier Kurser, 100 p el 50 p Betyg efter varje kurs 18 program Större skillnad Yrkes- och Högskoleförberedande program Reducerat program Utökat program

5 Gymnasieskolans studievägar 2011 18 nationella program samt 5 introduktionsprogram 60 nationella inriktningar samt särskilda varianter riksrekryterande – egna examensmål (nya kurser)

6 Yrkesprogram BABygg- och anläggningsprogrammet BFBarn- och fritidsprogrammet EEEl- och energiprogrammet FTFordon- och transportprogrammet HAHandels- och administrationsprogrammet HTHotell- och turismprogrammet HVHantverksprogrammet INIndustritekniska programmet NBNaturbruksprogrammet RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet VFVVS- och fastighetsprogrammet VOVård- och omsorgsprogrammet Yrkesprogram

7 Högskoleförberedande program EKEkonomiprogrammet ESEstetiska programmet HUHumanistiska programmet NANaturvetenskapsprogrammet SASamhällsvetenskapsprogrammet TETeknikprogrammet IBInternational Baccaleurate

8 Skillnad? Yrkes och studieförberedande program

9 Gymnasiegemensamma ämnen 1100-1250 p Programgemensamma ämnen 150-450 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar 300-450 p Programfördjupning 200-500 p Högskoleförberedande program Yrkesprogram Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programgemensamma ämnen minst 400 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar minst 300 p Programfördjupning högst 900 p Kärnämnen 750 p Karaktärsämnen, inriktning och valbara kurser 1350 p Projektarbete 100 p Individuellt val 300 p Dagens program Programstruktur

10 Yrkesprogram 2500p Högskolef.program Svenska/Sas 100 p Engelska 100 p Matematik 100 p Idrott o hälsa 100 p Historia 50 p Samhällskunskap 50 p Religionskunskap 50 p Naturkunskap 50 p Yrkesämnen 1600 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Svenska/Sas 300 p Engelska 200 p Matematik 100/200/300 p Idrott o hälsa 100 p Historia 100/200 p Samhällskunskap 100/200 p Religionskunskap 100 p Naturkunskap 100 p Karaktärsämnen 950/1100p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p

11 Två examina

12 Två Examina Yrkesexamen –Betyg i kurser om 2 500p –Betyget E (G) i kurser 2250p –Betyget E (G) i Sv/Sas 1, Eng 5 och Ma 1 –Betyget E (G) 400p av de programgemensamma ämnena. –Godkänt gymnasiearbete –Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan För grundläggande behörighet  Utökat program, Sv/Sas 2 och 3 och samt Eng 6 Högskoleförberedande examen –Betyg i kurser om 2 500p –Betyget E (G) i kurser 2250p –Betyget E (G) i kurserna Sv/Sas 3, Eng 6 och Ma 1 –Godkänt gymnasiearbete Denna examen ger en grundläggande behörighet till högskolan Särskild behörighet

13 Gymnasiearbete yrkesprogram Visar att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet planering, genomförande och utvärdering

14 Gymnasiearbete högskoleförberedande program Visar att eleven är förberedd för högskolestudier inom programmets område formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska respons på andras arbeten

15 Hur ser programmen ut? http://www.skolverket.se/sb/d/2986 http://www.utbildningsinfo.se/sb/d/195/a/1316;jsessioni d=13A9F8DA9630C9E28FC2EFB3C04563FE

16 Behörighet Yrkesprogram Godkänd i svenska/sas, matematik, engelska samt fem ämnen till Högskoleförberedande Godkänd i svenska/sas, matematik, engelska samt nio ämnen till. NV/TE – NO SP/EK/HU – SO

17 Ej Behörig  5 Introduktionsprogram Preparandutbildning –Behörighet till nationellt program Programinriktat individuellt alternativ –Nära behörighet  yrkesprogram, krav på ämnen Yrkesintroduktion –Undervisning på skolan men också praktik Individuellt alternativ –Om du har särskilda behov, extra mycket hjälp, anpassad Språkintroduktion –Annat modersmål än svenska, nyanländ

18 Dispens för engelska Annat modersmål än svenska Kommit sent till Sverige under grundskoletiden Främst för dig som ej läst engelska i ditt hemland, fokus på svenska Skolan måste bedöma att du har bra förutsättningar att klara vald utbildning Läsa in engelskan under gymnasietiden

19 En ny betygsskala

20 Skolor i Botkyrka – Tumba Gymnasium – Tullinge Gymnasium – S:t Botvids Gymnasium – Södertörns Fria Hantverksgymnasium – Gullviva Gymnasium – Botkyrka Praktiska Gymnasium www.gyantagning.se http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/Gymnasieskola1 6-18ar/attsokatillgymnasiet http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/Gymnasieskola1 6-18ar/attsokatillgymnasiet

21 Att tänka på Estetiska program – arbets- och antagningsprov. Bilagor. Frisök, samverkansavtal Timplan Antagningsregler, skolor i annan kommun. Friskolor, riksrekryterande utbildningar, idrottsutbildningar Gymnasieansökan – valalternativ, prioritering kvittens, preliminär intagning.

22 Att tänka på Språkval – SP, EK, HU, NV Medicinskt Folkbokföring? Spetsutbildning – –www.skolverket.se/sb/d/2635www.skolverket.se/sb/d/2635 –http://www.spetsutbildningar.se/om-spetsutbildningarhttp://www.spetsutbildningar.se/om-spetsutbildningar Lärlingsutbildning – –www.skolverket.se/sb/d/1959www.skolverket.se/sb/d/1959

23 Nya antagningsregler till högskolan 2010 och nya 2014? Behörighet – grundläggande och särskild behörighet Områdesbehörigheter Meritkurser/meritpoäng Urval – komplettering http://hsv.se/download/18.47873ee11827f812de8000246/Lista- omradesbehorigheter.pdf http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/utbildningpauniversiteto chhogskolor/antagningtillgrundniva/informationomnyagymnasiesk olan.4.32d03c0512b26dd680b8000424.html

24 Ytterligare information www.skolverket.se www.arbetsformedlingen.se www.gyantagning.se www.gymnasieguiden.se www.hsv.se www.botkyrka.se/barn-utbildning/gymnasieskola/ www.utbildningsinfo.se SYV Jill Linnér 08 530 636 08SYV Maria Englund 08 530 624 70 jill.linner@edu.botkyrka.semaria.englund@edu.botkyrka.se

25 http://www.regeringen.se/sb/d/11908 Frågor och svar

26 Tumba Gymnasium El- och energiprogrammet –elteknik Fordons- och transportprogrammet –personbil Restaurang- och livsmedelsprogrammet –färskvaror,delikatesser och catering –kök och servering Ekonomiprogrammet –Ekonomi –Juridik Estetiska programmet –Bild- och formgivning –Musik –Dans –Estetik och media Humanistiska programmet –Språk Naturvetenskapsprogrammet –Naturvetenskap –Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet –Medier, information och kommunikation –Samhällsvetenskap Teknikprogrammet –Design och produktutveckling –Informations- och medieteknik –Samhällsbyggande och miljö

27 Tullinge Gymnasium Vård- och omsorgsprogrammet Humanistiska programmet –Kultur Naturvetenskapsprogrammet –Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet –Beteendevetenskap –Samhällsvetenskap Ekonomiprogrammet –Ekonomi

28 S:t Botvids Gymnasium Hantverksprogrammet –Frisör Hotell- och turismprogrammet –Turism och resor Ekonomiprogrammet –Ekonomi Naturvetenskapsprogrammet –Naturvetenskap –Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet –Beteendevetenskap –Samhällsvetenskap

29 Friskolor i Botkyrka kommun Södertörns Fria Hantverksgymnasium Gullviva Gymnasium Botkyrka Praktiska Gymnasium


Ladda ner ppt "GY 2011. Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni 2010. Den träder i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildningar från och med."

Liknande presentationer


Google-annonser