Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Monica Lagnevik Tel. 046 – 357242

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Monica Lagnevik Tel. 046 – 357242"— Presentationens avskrift:

1 Monica Lagnevik Tel. 046 – 357242 monica.lagnevik@lund.se

2 Tidplan för gymnasievalet ■ Oktober/November Gymnasieinformation Samtal Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa i Lund och Malmö ■ December Samtal ■ Januari Lösenord delas ut Webben öppnar 15januari Gymnasieansökan görs på www.skanegy.sewww.skanegy.se

3 Tidplan för gymnasievalet ■ Februari Webben stänger 15 feb Kvittens lämnas 18 feb (sportlov!) ■ April Preliminär antagning visas på webben from 16 april Webben öppnar för omval 23 april ■ Maj Webben stänger 15 maj Om man gjort omval lämnas kvittens till SYV 16 maj ■ Juni Slutbetygen skickas till gymnasieintagningen

4 Tidplan för gymnasievalet ■ Juli Antagningsbeskeden visas på webben den 2/7 Sista svarsdag är i juli ■ Augusti Reservintagningen påbörjas ■ September Reservintagningen avslutas v 37

5 FRITT SÖK I SKÅNE 0 Fritt för eleverna att söka till alla skolor och program i hela Skåne 0 Alla elever använder samma sökwebb vilket innebär att elever endast kan bli antagna till ett val

6 Betygsvärde 0 De 16 bästa betygen räknas samman till ett meritvärde 0 A = 20 poäng 0 B = 17, 5 poäng 0 C = 15 poäng 0 D = 12,5 poäng 0 E = 10 poäng 0 F = 0 poäng Från 2013/14 får man räkna in moderna språk (M2) som ett 17 betyg. Max 340p

7 Gymnasieskolan ●18 nationella program ● Introduktions program (IM) ● Lärlingsutbildning ● Internationellt program (IB) ● Särskilda varianter och Spetsutbildningar (SM)

8 18 nationella program Barn och fritid Samhällsvetenskap El och Energi Ekonomi Naturvetenskap Vård och Omsorg Naturbruk Restaurang och Livsmedel Industritekniska Estetiska HantverkFordon och Transport Handels- och administration Bygg och anläggning Humanistiska Hotell och Turism Teknik VVS och Fastighet

9 Kurser mäts i poäng Programmen omfattar

10 Gymnasiegemensamma ämnen läses av alla. Svenska/SV2 Engelska Matematik Samhällskunskap Religion (Naturkunskap) Idrott och hälsa Historia

11 Speciella utbildningar 0 Inträdesprov 0 IB – Val 1 och 2 kallade 0 Framgår av behörigheten om eleven klarat testet 0 Ej klarat test – obehörig, färdighetsprov Spetsar och varianter – poäng för prov eller intervju 0 Lars-Erik Larssongymnasiet NA särskild variant – alla kallade 0 Max 155 poäng 0 Lunds dans o musikalgymnasium Musik spets – alla kallade 0 Max 300 poäng 0 Spyken Musik spets - preliminärt, max 150 poäng 0 Spyken NA musik särskild variant – prov i maj 0 Katedral Historia spets – prov i maj 0 Katedral Lingua spets – prov i maj? 0 Polhem Fysik spets – prov i maj? 0 Polhem särskild variant Hippologi

12 Kursplan för programmen 0 Gymnasiegemensamma 600 - 1250 gp 0 Karaktärsämnen 950 – 1600 gp Inriktning och programfördjupning 0 Gymnasiearbete 100 gp 0 Individuellt val 200 gp _____________________________________ 0 Totalt 2500 gp

13 De tolv yrkesprogrammen - Barn- och fritidsprogrammet (BF) - Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - El- och energiprogrammet (EE) - Fordons- och transportprogrammet (FT) - Handels- och administrationsprogrammet (HA) - Hantverksprogrammet (HV) - Hotell- och turismprogrammet (HT) - Industritekniska programmet (IN) - Naturbruksprogrammet (NB) - Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) - VVS- och fastighetsprogrammet (VF) - Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

14 Behörighet till gymnasieskolan Yrkesprogram: ■ Godkända betyg i sv/sv som andra språk, matematik, engelska och fem andra ämnen Sammanlagt 8 ämnen  Dispens för engelska – rätt till stöd

15

16 De sex högskoleförberedande programmen - Ekonomiprogrammet (EK) - Estetiska programmet (ES) - Humanistiska programmet (HU) - Naturvetenskapsprogrammet (NA) - Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - Teknikprogrammet (TE)

17 Behörighet till gymnasieskolan Högskoleförberedande program:  Godkända betyg i sv/sv som andra språk, matematik, engelska och nio andra ämnen totalt 12.  Godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till Ek, Hu och Sa  Godkända betyg i biologi, fysik och kemi till Na och Te  Dispens Engelska

18 , Till följande program måste eleven välja språk. Ekonomiprogrammet – eleverna läser 100 poäng moderna språk ( åk 1) Humanistiska programmet – moderna språk 200 poäng ( väljer eleven inriktning språk så får de ytterligare 300poäng) Naturvetenskapsprogrammet – eleverna läser 100 poäng moderna språk Samhällsprogrammet – där läser elever moderna språk 200 poäng ( åk 1 och åk2 ). Estetiska programmet – inget obligatoriskt språkval Teknikprogrammet – inget obligatoriskt språkval Yrkesprogrammen – inget obligatoriskt språkval

19

20 SPRÅK 0 Elev som ej läst språket i grundskolan väljer steg 1. 0 Elever som läst och fått betyg i språket som elevens val (M1) väljer steg 2. 0 Elever som läst och fått betyg i språket från åk 6 väljer (M2) steg 3. 0 Språk som kan väljas Spanska, Franska,Tyska kan förekomma Italienska, Danska, Kinesiska m.fl. 0 Du kan även välja språkkurser som individuellt val

21 IDROTT OCH STUDIER  Idrottsgymnasium - vanliga gymnasieprogram och vanliga klasser där skolan satsat på att eleven erbjudes möjlighet att träna sin specialidrott.  Idrottsgymnasium finns med riksrekrytering samt som nationellt godkända idrottsutbildningar. nationellt godkända idrottsutbildningar.  Sista ansökningsdatum till riksrekryterande idrottsgymnasium är i många fall redan 15 oktober.  Sista ansökningsdatum till riksrekryterande idrottsgymnasium är i många fall redan 15 oktober. Titta på riksidrottsförbundens hemsida.

22  Idrottsgymnasium - vanliga gymnasieprogram och vanliga klasser där skolan satsat på att eleven erbjudes möjlighet att träna sin specialidrott.  Idrottsgymnasium finns med riksrekrytering, samt regional och lokal antagning.  Kurser i specialidrott: väljs som individuellt val.  Krav: Att man är aktiv i en klubb/förening, att man tränar regelbundet. Tränaren skriver under ett samarbetsavtal mellan klubben och skolan där målsättning, omfattning och betygsättning av idrotten finns specificerat.

23 Idrott  Riksidrottsgymnasier För elever som har som mål att utveckla internationell elit Integrerade i den ordinarie gymnasieutbildningen med särskild avsedd tid att utöva sin idrott. I större kommuner kan eleverna vara spridda på olika gymnasieskolor- med gemensam specialidrottsträning. Särskild ansökan.  Nationella idrottsgymnasier För elever som har nationell elit som mål. Söks via www.skanegy.se www.skanegy.se  Specialidrott som individuellt val

24 Riksidrottsgymnasier Skåne  Malmö Latinskola Badminton, Friidrott  Klippans gymnasieskola Golf  Båstads gymnasiumTennis

25 Nationella idrottsgymnasier Skåne  Eslöv Handboll, Bordtennis  Helsingborg Basket, Bordtennis, Brottning, Fotboll, FriidrottGymnastik, Handboll, Simning Konståkning Konståkning  HässleholmFotboll  KlippanBrottning, Judo  Kristianstad(3 skolor)Handboll, Fotboll  LandskronaFotboll, Golf, Innebandy  Lund (Polhemsk.)Handboll, Fotboll, Basket, Simning  Malmö Basket,Fotboll (flickor), Fotboll (pojkar) Friidrott, Fäktning, Golf, Handboll, Inne- bandy, Ishockey, Konståkning, Skridskor, Taekwondo, Segling, Squash, Tennis

26 Nationella idrottsgymnasier Skåne  ProCivitas Malmö Simning, Simhopp, Judo, Fäktning, Golf, Boxning, Innebandy, Tennis  Sydskånska gy.förb.Handboll, Fotboll  Vellinge Golf, Ridsport  Ängelholm Fotboll, Ishockey, Segling  Örkelljunga Orientering

27 Introduktionsprogram IM  Preparandutbildning (1-årig)  Programinriktat individuellt val (IMPRO) •Behörighet: Sv, Ma, Eng + minst 3 ämnen. •Behörighet: Sv, Ma, eller Eng + minst 4 ämnen.  Yrkesintroduktion  Individuellt alternativ  Språkintroduktion

28 Lärlingsutbildning 0 Du läser ett nationellt program 0 Huvuddelen av yrkeskurserna ska bedrivas på en arbetsplats. 0 Du läser de gymnasiegemensamma ämnena på skolan

29 Öppet hus 0 Öppet hus erbjuds på alla skolor. 0 Tiderna kommer på gymnasieskolornas hemsidor. Gå ut och titta på www.skanegy.sewww.skanegy.se

30 Gymnasiemässa i Lund Plats: Färs & Frosta Sparbank Arena Plats: Färs & Frosta Sparbank Arena  Fredagen den 15 november kl. 8.30-16.00  Lördagen den 16 november kl. 11.00-15.00 Eleverna går dit på skoltid dagtid. Kommunala och fristående gymnasieskolor i Lund Kommunala och fristående gymnasieskolor i Lund

31 Gymnasiemässa i Malmö Plats: Swedbank Stadion i Malmö Plats: Swedbank Stadion i Malmö  Torsdagen den 7 nov  Bokade grupper hela dagen  Fredagen den 8 nov  Bokade grupper hela dagen  Lördagen den 9 nov  Lördagen den 9 nov Kommunala och fristående gymnasieskolor i Malmö

32

33 Inför högskolan 0 Behörighet 0 Urval/ kvotgrupper 0 Meritpoäng

34 Nya antagningsregler till högskolan 0 Meritämnen införs 0 Moderna språk, Engelska och Matematik 0 Meritpoäng (max 2,5 p) Läs mer på www.studera.nu och www.hsv.sewww.studera.nuwww.hsv.se

35 Betygsurval 2014 antagning högskola universitet Grupp 1 - Sökande med enbart betyg från gymnasieskolan eller som gjort 2/3 av sin utbildning på komvux Grupp 2 - Sökande som har kompletterat sina betyg Grupp 3- Sökande med utländska betyg Grupp 4- Sökande med studieomdömen från folkhögskola Grupp 5-Högskoleprovet Platserna ska, först fördelas i förhållande till antal sökande i grupperna. Sedan reduceras antal platser med 1/3 från grupp 2 till grupp 1.

36 Högskola/Universitet Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet  Matematik 1  Minst betyg E i svenska/svenska som andraspråk nivå 3  Minst betyg E i engelska nivå 6  Lägst betyg E på kurser som omfattar minst 2250 poäng, samt E på gymnasiearbetet. Särskild behörighet  Grundläggande behörighet  Den sökta utbildningen antagningskrav

37 Yrkeshögskola 0 1-åriga eller 2-åriga yrkesutbildningar 0 Grundläggande behörighet 0 Examen i ett högskoleförberedande program eller yrkesprogram 0 Särskild behörighet 0 Grundläggande behörighet 0 Den sökta utbildningen antagningskrav

38 Matematik – högst 1,5 meritpoäng En kursnivå över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng Två kursnivåer över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng Tre kursnivåer över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng Matematik steg 5 – 1,0 meritpoäng (om den sökande inte redan fått 1,0 meritpoäng för kurser i matematik) Matematik specialisering – 0,5 meritpoäng Meritpoäng

39 Moderna språk – högst 1,5 meritpoäng Moderna språk steg 3 – 0,5 meritpoäng Moderna språk steg 4 – 1,0 meritpoäng Moderna språk steg 5 eller Moderna språk steg 2 i nytt språk – 0,5 meritpoäng (endast aktuellt om steg 3 krävs för behörighet) Engelska – högst 1,0 meritpoäng Engelska steg 7 – 1,0 meritpoäng Meritpoäng

40 Behörighet till högskola 0 Fullständigt slutbetyg på 2500p 0 Godkänt på 90% av kurserna 0 Godkänt i Svenska, Engelska och Matematik 0 Godkänt på projektarbete

41 Användbara länkar ■ Till gymnasieansökan www.skanegy.se ■ Hitta och läsa om nationella program www.utbildningsinfo.se ■ Gymnasieskolor i Lund www.lund.se


Ladda ner ppt "Monica Lagnevik Tel. 046 – 357242"

Liknande presentationer


Google-annonser