Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Valet till gymnasieskolan Det första, riktigt stora, framtidsvalet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Valet till gymnasieskolan Det första, riktigt stora, framtidsvalet."— Presentationens avskrift:

1 Valet till gymnasieskolan Det första, riktigt stora, framtidsvalet

2 Tidsplan för gymnasievalet  Oktober/November Gruppvägledning Gymnasieinformation Besöksdag på gymnasieskolorna Minimässa på Engelbrektskolan Enskilda samtal  December Öppet hus på gymnasieskolorna Enskilda samtal fortsätter Genomgång av webbsök  Januari/Februari Webben öppnar 2 januari

3 Tidsplan för gymnasievalet  Februari/Mars Webben stänger fredagen 1 februari Kvittens lämnas till SYV senast tisdag 5 februari  April Preliminär antagning visas på webben i början av april Webben öppnar för omval 15 april  Maj Webben stänger för omval 13 maj Om man gjort omval lämnas kvittens till SYV senast 15 maj  Juni Slutbetygen skickas till gymnasieintagningen

4 Tidsplan för gymnasievalet  Juli Antagningsbeskeden skickas ut via post och visas även på webben i början av juli. Antagningsbeskeden skickas ut via post och visas även på webben i början av juli.  Augusti Reservantagningen påbörjas. Reservantagningen påbörjas.  September Reservantagningen avslutas i slutet av augusti – början av september. Reservantagningen avslutas i slutet av augusti – början av september.

5 Gymnasieskolan ● 18 nationella program ● Introduktionsprogram ● Lärlingsutbildning ● Internationellt program (IB) ● Särskilda varianter och Spetsutbildningar

6 Större skillnader mellan programmen Yrkesprogrammen  Ger yrkesexamen  Behörighet till Yrkeshögskolan  Bättre förberedda för yrkeslivet med sk. Yrkesutgångar med sk. Yrkesutgångar  APL(Arbetsplatsförlagt lärande) 600 p gymnasiegemensamma 600 p gymnasiegemensamma ämnen ämnen Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program Ger högskoleförberedande examen Behörighet till högskola / universitet Större djup inom programmets karaktär 1100-1250 gymnasiegemen-samma ämnen

7 De tolv yrkesprogrammen -Barn- och fritidsprogrammet (BF) -Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - El- och energiprogrammet (EE) - Fordons- och transportprogrammet (FT) - Handels- och administrationsprogrammet (HA) - Hantverksprogrammet (HV) - Hotell- och turismprogrammet (HT) - Industritekniska programmet (IN) - Naturbruksprogrammet (NB) - Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) - VVS- och fastighetsprogrammet (VF) - Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

8 Behörighet till gymnasieskolan Yrkesprogram  Godkända betyg i sv/sv som andra språk, matematik, engelska och fem andra ämnen  Ev. dispens i engelska för nyanlända

9 De sex högskoleförberedande programmen - Ekonomiprogrammet (EK) - Estetiska programmet (ES) - Humanistiska programmet (HU) - Naturvetenskapsprogrammet (NA) - Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - Teknikprogrammet (TE)

10 Behörighet till gymnasieskolan Högskoleförberedande program:  Godkända betyg i sv/sv som andra språk, matematik, engelska och nio andra ämnen  Godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till Ek, Hu och Sa  Godkända betyg i biologi, fysik och kemi till Na och Tk Ev. dispens i engelska för nyanlända

11 Introduktionsprogram ersätter IV  Preparandutbildning – Studier på heltid  Programinriktat individuellt val - PRIV (Sökbart via webben)  Yrkesintroduktion – Studier varvat med praktik  Individuellt alternativ  Språkintroduktion – IVIK, Studieförberedande kurs för invandrarungdomar

12 Lärlingsutbildning   Du läser ett nationellt program.   Huvuddelen av yrkeskurserna ska bedrivas på en arbetsplats. Eleven följer arbetsplatsens tider.   Du läser de gymnasiegemensamma ämnena på skolan

13 INTERNATIONAL BACCALAUREATE - IB  Ett internationellt gymnasieprogram som förbereder för universitetsstudier i Sverige och utomlands.  Undervisningen sker i huvudsak på engelska.  Studerar färre ämnen men med större djup än vad man gör på ett nationellt program. Inför år 2 väljer eleven 6 ämnen varav 3 studeras på higher level, övriga på standard level.

14 Spetsutbildningar   Inom Matematik, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Humaniora.   Ca 20 skolor i hela landet.   Hög studietakt   Högskolekurser   I Borås : Entreprenörsprogrammet (SE)   Eleverna tas in på betyg och intervju

15 Kurser mäts i poäng 1 poäng ~ 1 lektionstimme  Ellära grund – 100 gp  Samhällskunskap - 100 gp  Engelska - 100 gp 2500 Poäng

16 GYMNASIEPROGRAMMENS STRUKTUR Gymnasiegemensamma ämnen läses av alla. Yrkesprogrammen läser 600 gp och de högskoleförberedande- programmen läser 1100 – 1250 gp. Yrkesprog. Högskoleförb. Svenska/Sv2 100 300 Engelska 100 200 Matematik 100 100-400 Samhällskunskap 50 100 Religion 50 50 Naturkunskap 50 100 Idrott och hälsa 100 100 Historia 50 100 För grundläggande behörighet från yrkesprogram krävs 2 extra kurser svenska och 1 kurs engelska

17 Kursplan för programmen   Gymnasiegemensamma 600 - 1250 gp   Karaktärsämnen 950 - 1600 gp   Gymnasiearbete 100 gp   Individuellt val 200 gp   Totalt 2500 gp

18 Betyg efter varje kurs  Kursbetyg  Betygsskala A–F  Skolverket har utfärdat nationella kunskapskrav för betygsstegen A, C och E A 20p B 17,5p C 15p D 12,5p E 10p F 0 p ------ Godkändnivån

19 INTAGNINGSBESTÄMMELSER • Slutbetyget i juni är avgörande E = 10 poäng D = 12,5 poäng C = 15 poäng B = 17,5 poäng A = 20 poäng • 16 bästa betygen räknas ihop • Intagningen grundas på antal sökande i förhållande till antal platser på programmet. • Rangordning gäller, dvs om du kommer in på högre val stryks du från lägre val. (Det är betygen som styr rangordning)

20 SPRÅK  Elev som ej läst språket i grundskolan läser steg 1.  Elever som läst och fått betyg i språket från åk 9 läser steg 3.  Språk som kan väljas är i regel Spanska, Franska,Tyska  Det kan förekomma Italienska, Ryska, Kinesiska m.fl.  Du kan även välja språkkurser som individuellt val.

21 Meritpoäng Lisa har läst Natur och fått A i alla ämnen = 20, i slutbetyg. Lisa har läst Natur och fått A i alla ämnen = 20, i slutbetyg. Efter gymnasiet söker hon en ingenjörsutbildning. Efter gymnasiet söker hon en ingenjörsutbildning. Förutom grundläggande behörighet kräver utbildningen att hon har läst Matte 3 på gymnasiet. Förutom grundläggande behörighet kräver utbildningen att hon har läst Matte 3 på gymnasiet. Värdering av Lisas betyg på intagningen till programmet: Eftersom Lisa läst Matte 4 har hon läst en kurs mer än hon behöver för att komma in på det sökta programmet. Lisa får nu för Matte 4. Eftersom Lisa läst Matte 4 har hon läst en kurs mer än hon behöver för att komma in på det sökta programmet. Lisa får nu 0,5 meritpoäng för Matte 4. Hon har även fortsatt läsa spanska från grundskolan och läst steg 3 och 4. Detta ger Hon har även fortsatt läsa spanska från grundskolan och läst steg 3 och 4. Detta ger 1,0 meritpoäng. Hon har också läst Engelska 6 och valt till Engelska 7 och då utbildningen inte kräver Engelska 6 el. 7 får hon nu 1,0 meritpoäng för dessa två kurser. Hon har också läst Engelska 6 och valt till Engelska 7 och då utbildningen inte kräver Engelska 6 el. 7 får hon nu 1,0 meritpoäng för dessa två kurser. Nu har hon 2,5 meritpoäng som läggs till på slutbetyget. Nu har hon 2,5 meritpoäng som läggs till på slutbetyget. Istället för 20,0 konkurrerar hon nu om platserna med 22,5 till denna utbildningen. Istället för 20,0 konkurrerar hon nu om platserna med 22,5 till denna utbildningen.

22 IDROTT OCH STUDIER  Idrottsgymnasium - vanliga gymnasieprogram och vanliga klasser där skolan satsar på att eleven erbjuds möjlighet att träna sin idrott i sitt ordinarie schema.  Idrottsgymnasium finns med: Riksrekrytering, NIU, (nationell idrottsutbildning) LIU (lokal idrottsutbildning)  Sista ansökningsdatum till riksrekryterande idrottsgymnasium och NIU är i vissa fall till aktuellt idrottsförbund redan före 15 oktober, annars är det 1 december. Sista ansökningsdatum LIU är till skolan före 1 februari.  Sedan ska eleven också göra också en ”vanlig” gymnasieansökan till önskat program före 1 februari.

23 Öppet hus   Besöksdag 8/11 och Öppet hus i november – januari.   Tiderna kommer på gymnasieskolornas hemsidor och på sista sidan i programväljaren.   Minimässa på Engelbrektskolan 23/10 17.00 -19.00

24 WEBBANSÖKAN  Eleverna gör sitt gymnasieval via Internet mellan 2 januari och 1 februari.  Genomgång av hur valen skall läggas in görs av SYV i slutet av terminen.  Elever som inte har tillgång till Internet hemma kan göra sitt val i skolan.  För att gymnasievalet ska vara giltigt ska en kvittens skrivas ut, skrivas under och lämnas till skolan.  Programmet spärras den 1 februari.  Omvalsperiod pågår mellan 15 april – 13 maj.

25 Användbara länkar  www.ams.se Arbetsförmedlingens hemsida, information om yrken, framtidsprognoser och utbildningar. Missa inte Avstamp som är en vidarelänk för unga. www.ams.se  www.allastudier.se/utbildningar/ Intressetester, yrkesbeskrivningar, och information om olika utbildningar i Sverige och utomlands www.allastudier.se/utbildningar/  www.utbildningsinfo.se Allmän information om studier på olika nivåer. www.utbildningsinfo.se  www.friskola.se Information om utbildningar inom friskolan www.friskola.se  www.gymnasieguiden.se Information om gymnasiestudier www.gymnasieguiden.se  www.skolverket.se Information om studier i allmänhet och bra länktips www.skolverket.se  www.valjayrke.se Information om högskoleutbildning, yrken, löneutveckling och den framtida arbetsmarknaden www.valjayrke.se  www.pv7.se Information om gymnasieskolorna i Borås, Mark, Tranemo och Ulricehamns kommuner www.pv7.se


Ladda ner ppt "Valet till gymnasieskolan Det första, riktigt stora, framtidsvalet."

Liknande presentationer


Google-annonser