Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD VAR MED I EN ENTREPRENÖRIELL UTMANING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD VAR MED I EN ENTREPRENÖRIELL UTMANING."— Presentationens avskrift:

1 TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD VAR MED I EN ENTREPRENÖRIELL UTMANING

2 VAD ÄR DESIGN FOR CHANGE OCH VARFÖR VILL VI VARA MED?  En global rörelse som vill inspirera barn att tro på sin förmåga att förändra.  Vi förändrar tillsammans med barn över hela världen och delar idéer.  Får en förståelse för andra kulturer och olika problem över världen  Ett sätt att utveckla sin entreprenöriella förmåga ”Det internationella perspektivet är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur och nationsgränser.” ( Lgr 11 övergripande perspektiv)

3 HUR GÅR DET TILL ?  En vecka  En idé  Förverkliga idén  Dokumentera  Presentera idén i en film  Skicka in idén, senast 15 oktober ” Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, kan lära utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.” (Lgr11, övergripande mål ) ”

4 En enkel process i 4 steg som får eleverna att förstå att ” ALLA KAN ”

5 REAGERA Eleverna skriver de saker, situationer, problem, beteenden och miljöer som de reagerar på Problem som du reagerar på Problem som du reagerar på Tips till läraren Ta reda på hur problemet uppstår – Ställ frågor: •Vad är det som eleven specifikt reagerar på? •Fråga varför? Även när de tror att de vet så fråga igen varför? Det är viktigt att fånga insikten – reaktionen och upplevelsen. •Vem gör att problemet uppstår? •Vem berörs?

6 IDÉGENERERA Brainstorma Ta ett problemområde i taget! Alla idéer vad man kan göra åt problemet är OK •Viktigt att få många idéer – post it lappar, smågrupper, stationer, tävlingsmoment- Grupp med flest idéer vinner! •Uppmuntra ”vilda” idéer Dela idéer •En elev pratar i taget – dela idéer och låt gruppen associera, reflektera och skapa nya idéer som de skriver på lappar. Definiera Rösta fram Idé – favoriterna! •Vad vill eleverna göra? •Vad inspirerar dem till aktivitet? Samla grupper som vill jobba med ett förslag •Låt dem ge namn till idén •Jobba med en plan Idé Problem Idé

7 AGERA Planera Vem? När? Hur? Planera Vem? När? Hur? Bilda grupper Viktiga frågor • Vilka resurser behövs? • Pengar? Hur mycket? • Hur många personer? • Hur kan det fortsätta efter att ni avslutat projektet? • Vilken tidsram? Viktiga frågor • Vilka resurser behövs? • Pengar? Hur mycket? • Hur många personer? • Hur kan det fortsätta efter att ni avslutat projektet? • Vilken tidsram? Implementera • Informera att och när det kommer att ske • Dokumentera – film, intervjuer, foto • Fånga upp reaktioner hos berörda – mottagare etc. Implementera • Informera att och när det kommer att ske • Dokumentera – film, intervjuer, foto • Fånga upp reaktioner hos berörda – mottagare etc.

8 •Dela erfarenheter med dina kamrater, föräldrar och vänner •Skapa ett arkiv med bilder från hela processen och film från aktiviteten •Återbesök situationen där problemet fanns och se om det förbättrats – behöver lösningen utvecklas •Aktiviteten bedöms av en jury och skickas till Indien senast den 15:e oktober. KOMMUNICERA

9 VILKA EGENSKAPER STIMULERAS AV PROJEKTET  Kreativitet  Nyfikenhet  Vilja att pröva egna idéer och lösa problem  Självförtroende  Initiativförmåga  Förmåga att ta ansvar  Förmåga att arbeta självständigt  Förmåga att arbeta tillsammans med andra Dessa förmågor och egenskaper är inkluderade i entreprenöriellt lärande. Lgr11. kap 1

10 NÅGRA PUNKTER FRÅN Lgr 11- Övergripande mål ” Tillägna sig kunskaper för en god miljö, och en hållbar utveckling ” ” Leva sig in och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.” ” Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, kan lära utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.” ” Samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion, och historia. 


Ladda ner ppt "TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD VAR MED I EN ENTREPRENÖRIELL UTMANING."

Liknande presentationer


Google-annonser