Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation som påverkar Göteborg 4 oktober 2012 Välkommen! 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation som påverkar Göteborg 4 oktober 2012 Välkommen! 1."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation som påverkar Göteborg 4 oktober 2012 Välkommen! 1

2 10:00 Strategisk kommunikation 10:40 Workshop 1 11:45 Lunch 12:45 Workshop 2 14:00 Workshop 3 med fika 15:30 Summering 16:00 Slut 2

3 Exempel – 30 sekundaren •Alltid beredskap! •Håll ”projektidén på 30 sek ” i minnet! •Berätta vad du håller på med! •Glöm inte: ALLT signalerar! 3

4 Strategisk kommunikation som påverkar utifrån ett helhetsperspektiv 4

5 Varning! Projektbubblan (aktiviteter, deltagare, tid, pengar, lokaler, regler, rapportering mm) 5

6 Horisonten ? Projekttid 6

7 Problem Behov Innovativ idé Projekt Regionala planen Socialfondens programmål EU 2020 Lissabonstrategin Resultat Strukturer Effekter 7

8 Problemet Idé Projekt- aktiviteter Resultat Effekter i direkt berörd organisation Indirekta intressenter Hur ser er projektkarta ut? 8

9 Roller och ansvar PROJEKTÄGARE & STYRGRUPP •Helhetssyn •Förankring •Strategi •Analys •Påverkan •Effekter UTVÄRDERARE •Kritisk reflektion •Lärande för påverkan PROJEKTLEDARE •Operativa handlingar •Projektresultat 9

10 VAD är viktigast att kommunicera? •Hur bra vi är? •Svårigheter vi har? •Antal deltagare? •Arbetsmetoden? •Lösningsmodellen? •Samarbetsformen? •Processen? •Lärdomarna? •Tillgänglighet? •Jämställdhet? 10

11 Workshop 1: VAD? Budskap •Problemet som ska lösas? •Den innovativa idén? •Det långsiktiga målet? 11

12 Vem vill vi påverka? •Deltagarna och deras vänner? •Styrgruppen? •Samarbetspartners? •Branschorganisationer? •Myndigheter? •Politiker? •Beslutsfattare? •Media? 12

13 Prioritera mottagare stöder känner till? Vilka engagerar sig 13

14 Workshop 2: VEM? (mottagare) •Vilka mottagare har nytta av projektresultaten? •Vem kan möjliggöra eller beslut om att implementera och förändra? •Finns det andra intressenter och opinionsbildare? 14

15 HUR? •Internt: Lärande miljöer •Externt: Kommunikation 2.0 15

16 Svårighet Kunskap Attityd Beteende Organisation Tid Struktur 16

17 ...att spela på alla arenor 17 Strategi -Varför -Hur -Vem SOCIALA MEDIER • Personligt och öppet • Interaktivitet och dialog • Mål: aktivera mottagaren • Bilden berör

18 Workshop 3: HUR? (kanaler) 1.A. Hur uppfattar du din bordsgrannes projektidé? Intervjua och skriv ner i SMS; skicka till 155703134710 1.B. Hur mycket av ditt budskap tror du gick fram- vilka nyckelord är viktiga? 2.Hur följer vi upp kommunikationsaktiviteter? 3.Hur skapar vi hållbarhet i påverkansarbetet? 18

19 Kommunikationsstrategi Varför? Vad? Vem? Hur? Kommunikationsplanering 19

20 Summering •Kunskaper •Erfarenheter •Idéer •Kontakter •Verktyg –30 sekundaren –Projektkartan –Kommunikationsstrategin (plan) 20

21 Gör er projektkarta Kommunikation som påverkar

22 Kommunikationsstrategi Gör utifrån detta sedan en kommunikationsplan med ansvariga och tidsplan VAD - budskapVEM - mottagareHUR – kanal VARFÖR - syfte 22

23 23

24 SPEL paketet •Styrgruppsutbildning – Stärka förutsättningar för professionell styrning •Utvärderarseminarium - Lyfta utvärdering som möjlighet för styrning, lärande och påverkan •Implementeringsworkshop – Hitta vägar att påverka mottagarna 24


Ladda ner ppt "Kommunikation som påverkar Göteborg 4 oktober 2012 Välkommen! 1."

Liknande presentationer


Google-annonser