Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektiv miljötillsyn Ett projekt för Ökat Lärande och Hälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektiv miljötillsyn Ett projekt för Ökat Lärande och Hälsa."— Presentationens avskrift:

1 Effektiv miljötillsyn Ett projekt för Ökat Lärande och Hälsa

2 PROJEKTET I KORTHET Finansierat av Europeiska Socialfonden Hela år 2012 och halva år 2013 Kompetensutveckling i kombination med verksamhetsutveckling Stödja och förstärka pågående utvecklingsarbete Inriktning kommunikation och bemötande

3 PROJEKTET SKA BIDRA TILL ATT: Underlätta kommunikation Främja personlig utveckling Öka samsyn Öka förutsättningarna för att verksamheterna ska klara sina uppsatta kvalitetsmål

4 Projektets uppgift i EU?  Sprida goda idéer och erfarenheter EXEMPEL PÅ LÅNGSIKTIGA EFFEKTER Skånes miljökontor i topp i SKL:s ”Företagsklimat 2020” Hållbara samverksansmodeller Genomslagskraftig påverkan på –utbildningsaktörer (miljö- och hälsoskydd) –statliga verk

5 PROJEKTAKTÖRER PROJEKTLEDNING STYRGRUPP –Miljöchefer UTVÄRDERARE REFERENSGRUPP –Svenskt Näringsliv –Småföretagarnas Riksförbund –Länsstyrelsen –Miljöchef/miljöinspektör

6 PROJEKTET UR OLIKA PERSPEKTIV Näringsliv Kommunledning Styrgrupp

7 UPPLÄGG OCH INNEHÅLL Tillsynsmetodik/företagandets villkor (för medarbetare, två dagar/deltagare) - tydliga, enkla och lättillgängliga skrivelser - erfarenhetsutbyte/diskussionsträffar för ökad samsyn - offentligt uppdrag/privat företagande - stärkt yrkesroll VÅREN 2012 Ledarskap (för chefer, tre dagar/deltagare) - grundläggande ledarskapsutbildning - erfarenhetsutbyte, mentorskap på chefsnivå - kunskap i coachningssamtal, konflikthantering och svåra samtal

8 forts UPPLÄGG OCH INNEHÅLL Samverkan (för alla, ca 4-5 träffar under projekttiden) - utveckla nätverk och samverkansgrupper där det finns behov - skapa mötesplatser för lärande och reflektion, internt såväl som externt - utveckla plattformar för gemensamt material - ev. utbildning i teamarbete/projektledning START VÅREN 2012

9 forts UPPLÄGG OCH INNEHÅLL Kommunikation (för alla, två dagar/deltagare+ ev uppföljning 2013) - kunskap i bemötande och konflikthantering - verktyg för att förhindra/hantera våld och hot - insikt i det egna förhållningssättet - konsten att inspirera och vara myndighet - interkulturell kommunikation HÖSTEN 2012

10 Ert engagemang och deltagande är avgörande för projektets framgång!


Ladda ner ppt "Effektiv miljötillsyn Ett projekt för Ökat Lärande och Hälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser