Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap."— Presentationens avskrift:

1 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap

2 Övergripande mål Socialfonden är ett av EU:s verktyg för att skapa fler och bättre jobb inom EU Socialfondens övergripande mål är ökad tillväxt genom kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud

3 Organisation Svenska ESF-rådet förvaltar Socialfonden Två huvudkontor – Stockholm och Falun Åtta regionkontor – Luleå, Östersund, Gävle, Stockholm, Örebro, Göteborg, Jönköping, Malmö Västsverige – Västra Götaland och Halland Åtta regionala planer Strukturfondspartnerskapet

4 2 inriktningar Programområde 1 - personer med sysselsättning Programområde 2 - Personer utan sysselsättning

5 Programområde 1 - kompetensförsörjning Programmål: 1. Bidra till kompetensutveckling för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. 2. Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas. 3. Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas. Deltagarna ska vara sysselsatta

6 ESF och kulturen Verksamheter inom kultursektorn är ingen utpekad målgrupp i socialfondsprogrammet men, Ryms i de vanliga målgrupperna Omnämns särskilt i det nationella socialfondsprogrammet Flera framgångsrika projekt med inriktning mot kultursektorn har bedrivits i denna programperiod

7 Kulturkraft Väst Bedrevs under period Mars 2010 till mars 2012 Totalbudget c:a16 miljoner kronor Projektägare: TRS Servicebolag Målgruppen är professionella inom kultursektorn Projektet erbjuder målgruppen kompetenshöjande aktiviteter

8 Exempel på utbildningsinsatser Provfilmningskurs för musikalartister Avancerad silikongjutning Ledarskap för arbetsledare inom scen och film Motverka diskriminering i arbetslivet Förarutbildning mobila plattformar Surroundljud på teater Spetsworkshop för dansare Masterclass i sång Kultur som näring - affärsmannaskap

9 KLEO Projektägare: Danscentrum Väst Projektperiod 1 februari 2011 till 31 januari 2013 Totalbudget c:a 4 miljoner kronor Insatserna fokuserar på kompetenshöjning för dans- och scenkonstområdet samt arrangörsutveckling Projektet är i många avseenden inriktat på entreprenörskap inom kultursektorn Transnationellt utbyte med bland annat Italien

10 Exempel på utbildningsinsatser Arrangörsrådgivning Retorikseminarium och workshop Hållbart ledarskap Omvärldsanalysseminarium LFA (Projektplaneringsverktyg) Hållbara nätverk CSR och varumärkesutveckling Inspirationsträffar Nätverksträffar Projektet deltar i div. konferenser och nätverk i Sverige och utomlands

11 Beviljade projekt och medel i Västsverige t o m dec 2011 Programområde 1: 203 projekt ESF-medel : 640 miljoner kr Programområde 2: 159 projekt ESF-medel: 633 miljoner kr

12 Ny programperiod 2014-2020 Ett nytt socialfondsprogram skall skrivas, processen har påbörjats Första ansökningsomgången blir troligen hösten 2014 Mycket talar för att det blir ett snarlikt program med liknande målgrupper Administrativa förenklingar Starkare betoning på transnationalitet

13 Tack för att ni lyssnade! erik.johansson@esf.se 031-707 7384 www.esf.se


Ladda ner ppt "Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap."

Liknande presentationer


Google-annonser