Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande fiskeriprogrammet 2014-2020 Presentationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande fiskeriprogrammet 2014-2020 Presentationen."— Presentationens avskrift:

1 1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande fiskeriprogrammet 2014-2020 Presentationen kommer att uppdateras löpande under projektet Denna presentation uppdaterades 2012-10-16 Observera att uppgifter i presentationen kan bli inaktuella eftersom arbetsprocessen hela tiden pågår Du kan använda hela eller delar av presentationen när du vill berätta om arbetet Förklarande text finns på vissa anteckningssidor 2012-03-29

2 Projekt Tuff Tekniskt underlag för havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

3 Regeringsuppdrag Redovisning den 31 oktober 2012 Åtgärder – vad man kan få stöd för Mål och målgrupp Beskrivning Vad ska den sökande göra - villkor Urvalskriterier Indikatorer Analyser Vem ska handlägga – Jordbruksverket eller länsstyrelsen

4 Många regelverk påverkar EHFF - Europeiska havs- och fiskerifonden inklusive marknadsåtgärder, datainsamling och kontroll GFP – gemensamma fiskeripolitiken MO – marknadsordningen GSR – fondgemensam förordning EJFLU - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

5 Förordnings- beslut Tidsplan 5 Projekt på Jordbruksverket som tar fram föreskrifter, processer, rutinbeskrivningar och arbetssätt metoder, mätetal och verktyg för uppföljning och rapportering IT-stöd. 2010 2011 2012 Tekniskt underlag landsbygdsprogrammet 2013 Budget Ny IT-plattform Tekniskt underlag fiskeriprogrammet 2014 Programskrivning departementet

6 6 prioriterade områden 1.Fler arbetstillfällen och territoriell sammanhållning 2.Innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 3.Innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk 4.Hållbart och resurseffektivt fiske 5.Hållbart och resurseffektivt vattenbruk 6.Genomförande av gemensamma fiskeripolitiken Vetenskapliga rön och datainsamling Kontroll och tillsyn, effektiv offentlig förvaltning

7 Åtgärder med särskilt avsatta pengar Datainsamling KOM styr vad och beslutar plan Kontroll och tillsyn av fiske KOM styr vad och beslutar plan Lagring av fisk Vill vi egentligen inte ha

8 Projekt inom vattenbruk och fiske Kompetensutveckling och informationsinsatser Gemensamma insatser för hållbart fiske och vattenbruk Utveckling av produkter och processer Bilda producent- och branschorganisationer Produktions- och saluföringsplaner Förbättrad saluföring

9 Projekt inom vattenbruk Kommunal planering av vattenbruk Djurvälfärd i vattenbruket Projekt inom fisket Utveckling av skyddade områden i vattenmiljöer System för överlåtbara fiskenyttjanderätter

10 Investeringar inom fisket och vattenbruket Fiske Fiskeredskap som minskar oönskad fångst Fiskeredskap som begränsar inverkan från rovdjur Hantering av oönskad fångst Vidareförädling och diversifiering Säkerhetsutrustning Fiskehamnar och landningsplatser Vattenbruk Miljöinvestering (näring, energi) Skydd mot rovdjur Djurskydd och smittskydd Slamavlägsning Beredning Odling av fler arter Kompletterande verksamhet Odlingar för annat än livsmedel Förbättrad produktkvalitet Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

11 Lokala utvecklingsgrupper 14 fiskeområden idag med fiskeområdesgrupper(FOG) De som bor i bygden bestämmer vilka projekt som behövs i fiskeområdet för diversifiering och skapande av arbetstillfällen att förbättra lokala miljövärden främja den sociala välfärden och kulturarvet. stärka fiskesamhällenas deltagande i den lokala utvecklingen och förvaltningen av lokala fiskeriresurser. Samordning med Leader

12 FOG och LAG ska ansöka om gemensamt geografiskt område – en gemensam strategi där det är möjligt. Undvika att bygga upp onödiga administrativa system - mer pengar till projekt. Två beslutsgrupper (FOG och LAG). Bör samordna medfinansieringsdiskussionerna Samsyn kring landsbygdsområdet, synergieffekter 122011-05-06 Fiskeområden (FOG) och Leader (LAG) i samverkan

13 Kommunikation Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen deltar i arbetet Vattenbruk – i samband med strategiarbetet + referensgruppsmöte under hösten Fiske – särskild referensgrupp Särskild webbplats: www.jordbruksverket.se/nyttfiskeriprogram www.jordbruksverket.se/nyttfiskeriprogram Facebook: Fiskeriprogram 2014-2020 Här har alla kunnat skriva in förslag!

14 Fortsatt reformprocess Rådet Parlamentet


Ladda ner ppt "1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande fiskeriprogrammet 2014-2020 Presentationen."

Liknande presentationer


Google-annonser