Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Aktuella frågor på EU-nivå Helena Gidlöf Internationell strateg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Aktuella frågor på EU-nivå Helena Gidlöf Internationell strateg."— Presentationens avskrift:

1 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Aktuella frågor på EU-nivå Helena Gidlöf Internationell strateg

2 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Den Europeiska Unionen – aktuellt Sammanhållningspolitik FoU Jordbrukspolitik Ramverk Förordning, direktiv Miljö Inre marknad Europa 2020 Östersjöstrategin

3 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Europa 2020 – EU:s tillväxtstrategi ■ Smart tillväxt – utveckla en ekonomi basera på kunskap och innovation ■ Hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi ■ Tillväxt för alla – stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med sociala och territoriell sammanhållning

4 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Fem målsättningar

5 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Hur? Förutsättningar för att lyckas nå målen i Europa 2020: ■ utvecklad inre marknad ■ att det finns en sammanhållningspolitik ■ en mobiliserad EU-budget ■ privat finansiering (nya finansieringsinstrument) ■ en handelsstrategi för handel med omvärlden

6 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Nya flaggskeppsinitiativ för de områden som är i störst behov av åtgärder ■ digital agenda ■ Innovationsunionen ■ unga på väg ■ ett resurseffektivt Europa ■ industriell policy för Europa ■ en agenda för kompetens och arbetstillfällen ■ europeisk plattform mot fattigdom

7 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Förslag till EU:s budget 2014-2020

8 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Sammanhållningspolitiken 2014 - 2020 Stärkt strategisk programplanering – Modellen – består av: 1. Gemensam strategiskt ram 2. Partnerskapsavtal för utveckling och investeringar 3. Operativa program 4. Årsrapporterna 5. Politisk debatt ■ Ökad temakoncentration ■ Bättre ekonomisk styrning ■ Resultat (indikatorer och framsteg mot målen) ■ Förstärkt styrning gentemot det nya målet – territoriell sammanhållning (…områden med särskilda geografiska eller demografiska problem….)

9 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling EU-kommissionens förslag - strukturfondsförordningarna Förslaget omfattar ett regelverk bestående av sex olika förordningar som reglerar: ■ Allmänna och gemensamma bestämmelser för regionalfonden, socialfonden och sammanhållningsfonden. Den senare föreslås även omfatta jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och fiskefonden ■ Europeiska regionalfonden ■ Europeiska socialfonden ■ Sammanhållningsfonden ■ Det territoriella samarbetet ■ Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

10 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska sociala fonden Alla regioner i EU får anslag från ERUF och ESF. Myndigheter på nationell nivå och i regionerna utarbetar egna utvecklingsprogram och väljer ut vilka projekt som skall finansernas ■ Energieffektivitet och förnybar energi (ERUF) ■ Innovation och forskning (ERUF) ■ Stöd till små och medelstora företag (ERUF) ■ Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF) ■ Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom (ESF) ■ Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande (ESF) ■ Att förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen (ESF) (NEJ!?!)


Ladda ner ppt "LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Aktuella frågor på EU-nivå Helena Gidlöf Internationell strateg."

Liknande presentationer


Google-annonser