Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

European Commission 1 Europa 2020 strategin ur ett Brysselperspektiv Mona Björklund Vice enhetschef, Generalsekretariatet 15/11/2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "European Commission 1 Europa 2020 strategin ur ett Brysselperspektiv Mona Björklund Vice enhetschef, Generalsekretariatet 15/11/2011."— Presentationens avskrift:

1 European Commission 1 Europa 2020 strategin ur ett Brysselperspektiv Mona Björklund Vice enhetschef, Generalsekretariatet 15/11/2011

2 European Commission 2 Europa 2020: 3 tematiska prioriteter 1.) Smart tillväxt : att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation 2.) Hållbar tillväxt : främja en mer effektiv, grönare och mer konkurrenskraftig ekonomi 3.) Inkluderande tillväxt : fostra en ekonomi baserad på jobb och social och territoriell sammanhållning 2

3 European Commission 3 Europa 2020: 5 huvudmål på EU nivå Till år 2020: 75 % sysselsättningsgrad (% av befolkningen- män och kvinnor - mellan 20 och 64) 3% investeringar i FoU (% av EU’s BNP) “20/20/20” klimat/energimål Öka utbildningsnivån: minska antalet som slutar skolan i förtid till under 10% och öka andelen av befolkningen som har avslutat högre utbildning till 40% Fattigdomsbekämpning: minst 20 miljoner färre ska befinna sig i eller riskera att hamna i fattigdom och socialt utanförskap 3

4 European Commission 4 Europa 2020: ett gemensamt ansvar Implementering enligt ansvarsfördelning: – nationell regering – regionala, lokala myndigheter – EU-nivå Nationella reformprogram Involvering av arbetsmarknadens parter, civila samhället 4

5 European Commission 5 Europa 2020: 7 flaggskepps-initiativ Smart Tillväxt Hållbar Tillväxt Inkluderande Tillväxt Innovation « Innovations Unionen » Klimat och energi « Ett resurseffektivt Europa » Jobb och kompetens « En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen » Utbildning « Unga på väg » Konkurrenskraft « Industripolitik för en globaliserad tid » Fattigdomsbekämp ning « En Europeisk plattform mot fattigdom » Digital samhället « En digital agenda för Europa » 5

6 European Commission 6 Mobilisering av andra EU instrument Inre marknaden Yttre förbindelser EU:s finansieringsinstrument 6

7 European Commission 7 Starkare ekonomisk samordning & styrning 7

8 European Commission 8 Europa 2020 : huvudmålen

9 European Commission 9 Landspecifika rekommendationer 2011 Note: For IE, LV, EL, PT and RO, the only recommendation is to implement existing commitments under EU/IMF financial assistance programmes Source: European Commission Fiscal consoli- dation Long-term Sustain- ability Fiscal framework Taxation Wage Setting Active Labour Market Policy Labour market particip- ation Education Network industries Energy efficiency Service sector Business environ- ment and SMEs R&D and innovation Public services and cohesion policy Banking Housing market AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR HU IT LT LU MT NL PL SE SI SK UK Total number 2216106811179751062753 Public financesLabour marketStructural policiesFinancial stability

10 European Commission 10 Hösten 2011: var står vi? Implementering av Europa 2020 och 2011:s landsspecifika rekommendationer Kommissionsmeddelande « En färdplan för stabilitet och tillväxt » 12 okt. 2011 –Ytterligare åtgärder för Grekland –Stärkning av den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) –Rekapitalisering av banksystemet –Påskyndat genomförande av tillväxtfrämjande åtgärder –Stärkning av samordnad ekonomisk styrning (bl.a. genom nya striktare regler och strängare saktioner)

11 European Commission 11 Hösten 2011: var står vi? Nästa vecka: Årliga tillväxtöversikten 2012 + ytterligare förslag om förstärkt ekonomisk styrning (t.ex. förslag till fördjupad budgetövervakning, grönbok om “stabilitetsobligationer”)  Tillväxtstrategier och instrument på plats – vi vet vad som behövs göras! FOKUS BÖR NU FLYTTAS TILL GENOMFÖRANDE ! 11

12 European Commission 12 Europa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020 12


Ladda ner ppt "European Commission 1 Europa 2020 strategin ur ett Brysselperspektiv Mona Björklund Vice enhetschef, Generalsekretariatet 15/11/2011."

Liknande presentationer


Google-annonser