Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europa 2020 strategin ur ett Brysselperspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europa 2020 strategin ur ett Brysselperspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Europa 2020 strategin ur ett Brysselperspektiv
Mona Björklund Vice enhetschef, Generalsekretariatet 15/11/2011

2 Europa 2020: 3 tematiska prioriteter
1.) Smart tillväxt: att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation 2.) Hållbar tillväxt: främja en mer effektiv, grönare och mer konkurrenskraftig ekonomi 3.) Inkluderande tillväxt: fostra en ekonomi baserad på jobb och social och territoriell sammanhållning 2

3 Europa 2020: 5 huvudmål på EU nivå
Till år 2020: 75 % sysselsättningsgrad (% av befolkningen- män och kvinnor - mellan 20 och 64) 3% investeringar i FoU (% av EU’s BNP) “20/20/20” klimat/energimål Öka utbildningsnivån: minska antalet som slutar skolan i förtid till under 10% och öka andelen av befolkningen som har avslutat högre utbildning till 40% Fattigdomsbekämpning: minst 20 miljoner färre ska befinna sig i eller riskera att hamna i fattigdom och socialt utanförskap 3

4 Europa 2020: ett gemensamt ansvar
Implementering enligt ansvarsfördelning: nationell regering regionala, lokala myndigheter EU-nivå Nationella reformprogram Involvering av arbetsmarknadens parter, civila samhället 4

5 Europa 2020: 7 flaggskepps-initiativ
Smart Tillväxt Hållbar Tillväxt Inkluderande Tillväxt Innovation « Innovations Unionen » Klimat och energi « Ett resurseffektivt Europa » Jobb och kompetens « En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen » Utbildning « Unga på väg » Konkurrenskraft « Industripolitik för en globaliserad tid » Fattigdomsbekämpning « En Europeisk plattform mot fattigdom » Digital samhället « En digital agenda för Europa » 5

6 Mobilisering av andra EU instrument
Inre marknaden Yttre förbindelser EU:s finansieringsinstrument 6

7 Starkare ekonomisk samordning & styrning
7

8 Europa 2020 : huvudmålen

9 Landspecifika rekommendationer 2011
Public finances Labour market Structural policies Financial stability Fiscal Long-term Active Labour Business Public consoli- Sustain- Fiscal Taxation Wage Labour market Network Energy Service environ- R&D services Housing dation ability framework Setting Market particip- Education industries efficiency sector ment and and and Banking innovation cohesion market Policy ation SMEs policy AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR HU IT LT Source: ECFIN calculation LU MT NL PL SE SI SK UK Total number 22 16 10 6 8 11 17 9 7 5 10 6 2 7 5 3 Note: For IE, LV, EL, PT and RO, the only recommendation is to implement existing commitments under EU/IMF financial assistance programmes Source: European Commission

10 Hösten 2011: var står vi? Implementering av Europa 2020 och 2011:s landsspecifika rekommendationer Kommissionsmeddelande « En färdplan för stabilitet och tillväxt » 12 okt. 2011 Ytterligare åtgärder för Grekland Stärkning av den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) Rekapitalisering av banksystemet Påskyndat genomförande av tillväxtfrämjande åtgärder Stärkning av samordnad ekonomisk styrning (bl.a. genom nya striktare regler och strängare saktioner)

11 Hösten 2011: var står vi? FOKUS BÖR NU FLYTTAS TILL GENOMFÖRANDE !
Nästa vecka: Årliga tillväxtöversikten ytterligare förslag om förstärkt ekonomisk styrning (t.ex. förslag till fördjupad budgetövervakning, grönbok om “stabilitetsobligationer”) Tillväxtstrategier och instrument på plats – vi vet vad som behövs göras! FOKUS BÖR NU FLYTTAS TILL GENOMFÖRANDE ! 11

12 Europa 2020 12


Ladda ner ppt "Europa 2020 strategin ur ett Brysselperspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser