Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektörens stab EU Program Kenneth Sjaunja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektörens stab EU Program Kenneth Sjaunja."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsdirektörens stab EU Program Kenneth Sjaunja

2 Landstingsdirektörens stab EU-program förvaltas på olika nivåer Exempel på program som förvaltas direkt av kommissionen: - Forskning och teknisk utveckling (FP7) - Konkurrenskraft och innovation (CIP) - Kulturprogram - Transnationella nätverk Projektansökningar går till Bryssel. Svenska myndigheter informerar och koordinerar. Exempel på program som förvaltas av nationella eller regionala aktörer: - Regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (Mål 2) - Territoriellt samarbete (Mål 3) - Landsbygdsprogram Projektansökningar går till förvaltningsmyndighet, t.ex. tillväxtverket och länsstyrelse. EU:s fonder EU:s budget

3 Landstingsdirektörens stab Tillgängliga program inom EU EU-program

4 Landstingsdirektörens stab Rubrik 1A – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

5 Landstingsdirektörens stab Rubrik 1B – Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning

6 Landstingsdirektörens stab RUBRIK 2 – Bevarande och förvaltning av naturresurser

7 Landstingsdirektörens stab RUBRIK 3A – Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

8 Landstingsdirektörens stab RUBRIK 3B – Medborgarskap

9 Landstingsdirektörens stab RUBRIK 4 – EU som global partner

10 Landstingsdirektörens stab Viktiga program i regionen Regionala strukturfondsprogrammen för ökad konkurrenskraft och sysselsättning, mål 2, – regionala och – sociala fonden. Landsbygdsprogrammet – Axel 3, diversifiering av landsbygdens näringsstruktur – Axel 4, Leader+ programmen stöd till lokal/regional utveckling och som inte är direktstöd – till jord- och skogsnäringen. Gränsregionala programmen – Interreg IV A Nord – ENPI CBC Kolarcti – Botnia-Atlantica programmet

11 Landstingsdirektörens stab Viktiga program i regionen Transnationella programmen – Östersjöprogrammet – Norra Periferiprogrammet Interregionala programmet – Interreg IV C FP 7 – Samarbete – forskningssamarbete – Idéer – grundforskning – Människor – forskarrörlighet etc. – Kapacitet – forskningsinfrastruktur etc.

12 Landstingsdirektörens stab Viktiga program i regionen CIP (Competitiveness and Innovation Programme). – entreprenörskap, – energi och – informationsteknik. Sektorsprogram – Folkhälsoprogrammet, – kulturprogrammet, – miljöprogrammet ( Life+), – livslångt lärande och – sysselsättningsprogram (Progress).


Ladda ner ppt "Landstingsdirektörens stab EU Program Kenneth Sjaunja."

Liknande presentationer


Google-annonser