Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interreg Sverige-Norge 2007-2013 250.000 kvadratkilometer Yta som halva Sverige eller 2/3 av Norge Det berör 3 miljoner människor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interreg Sverige-Norge 2007-2013 250.000 kvadratkilometer Yta som halva Sverige eller 2/3 av Norge Det berör 3 miljoner människor."— Presentationens avskrift:

1 Interreg Sverige-Norge 2007-2013 250.000 kvadratkilometer Yta som halva Sverige eller 2/3 av Norge Det berör 3 miljoner människor

2 Grönt område = kärnområde Gult område = kan delta i projekt upp till 20 % av programmets budget

3 Mål och vision Vision Genom gränsöverskridande samarbete stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft Övergripande mål Ekonomisk stark region med en attraktiv livsmiljö A. Ekonomisk tillväxt B. Attraktiv livsmiljö

4 Prioriterat område A. Ekonomisk tillväxt: Insatser mot gränshinder Insatser för utveckling av företag, branscher och entreprenörskap Insatser för kompetensutveckling och FoU Insatser för infrastruktur

5 Prioriterat område A. Ekonomisk tillväxt Syfte Stärka näringslivets och gränsregionens hållbara konkurrenskraft genom gränsöverskridande samarbete inom kunskapsutveckling, utveckling av näringslivets förutsättningar och ekonomiska integration Effektmål Ökad tillgänglighet till och inom regionen, dvs. infrastruktur och undanröjande av gränshinder Integrerad arbetsmarknad med en konkurrenskraftig arbetskraft Öka antal konkurrenskraftiga företag med attraktiva arbetsmiljöer

6 Prioriterat område B. Attraktiv livsmiljö: Insatser för stads-/by- och landsbygdsutveckling Insatser för folkhälsa Insatser för kultur och kreativitet Insatser för hushållning med naturresurser

7 Prioriterat område B. Attraktiv livsmiljö Syfte Att ta vara på den dynamiska gränsregionens särdrag och att med befolkningens välbefinnande i centrum skapa en sund region som det är attraktivt att bo i, att verka inom, att etablera verksamhet inom och att besöka. Effektmål Förbättrat nyttjande, förvaltning och utv. av natur- och kulturresurser Förbättrat samarbete för att minska negativa miljöeffekter Ökad kulturell mångfald och livskvalitet förbättrad samhällsservice Utvecklade metoder och samverkan för lokal utv. och stadsutv Förbättrat samarbete för att förbättra hälsa, förebygga risker och öka säkerheten

8

9 Budget Svensk delEUROCa SEK EU-stöd 37 223 705 335 miljoner Svenska offentliga medel 30 861 835 278 miljoner Norsk del IR-midler 26 000 000 234 miljoner Norska offentliga medel 26 000 000 234 miljoner Summa offentliga medel 120 085 540 1,1 miljarder

10 Tårtprincipen EU-stöd Norska offentliga medel IR-midler Svenska offentliga medel

11 Projekt Beroende på behov av stöd finns det tre typer av ansökningsförfarande Projekt som söker mer än 125 000 i EU-stöd kan söka 2 gånger per år vid projektutlysning vår och höst. Småprojekt har ett enklare ansökningsförfarande och kan söka löpande max 125.000 SEK EU-medel och 125.000 NOK IR-midler Tidsbegränsad projekttid,1 år Förprojekt enklare ansökningsförfarande max 40.000 SEK EU-medel och 40.000 NOK IR-midler Vänder sig till sökande med begränsade ekonomiska resurser som behöver finansiering för att etablera kontakt med projektpartners i det andra landet.

12 Ungdomar 15 – 24 årKvinnor och män Mål: minst 15 % av deltagarna i programmet ska vara ungdomar! Mål: Minst 40 procent av deltagarna i projektaktiviteter ska vara kvinnor och minst 40 procent ska vara män.

13 Projektets bidrag till hållbar utveckling (ekonomisk, social, ekologisk). Hållbar utveckling i vid bemärkelse prövas i varje projekt i samtliga insatser i båda prioriterade områdena.

14 Vad är ett gränsöverskridande projekt?  Gemensam projektutveckling.  Projektet har utvecklats och planerats av den svenska och norska parten gemensamt.  Projektet ska genomföras gemensamt av svensk och norsk part.  Gemensam personal.  Personal från både svensk och norsk sida i projektet ska arbeta tillsammans under gemensam projektledning. En projektledare.  Gemensam finansiering.  Både svensk och norsk part ska bidra till finansiering av projektet.

15 Vem kan söka I samtliga projekt ska det finnas två sökande parter – en svensk och en norsk. Programmet är öppet för alla typer av organisationer, såsom nätverk, näringingslivsorganisationer, föreningar, utbildningsanordnare, lokala utvecklings- och bygdeutvecklingsgrupper, social ekonomi, kulturinstitutioner, bransch- och intresseorganisationer, folkbildningens organisationer, kommuner, landsting, fylkeskommuner, statliga myndigheter och andra offentliga organisationer. Ett enskilt företag kan normalt sett inte vara projektägare. I stället kan t.ex. en branschorganisation eller en offentlig organisation vara projektägare i de fall där företag samverkar i ett projekt.

16 Ansökan till beslut Projektutlysning i ca 2 månader 2 gånger per år Beredningssekretariatet Beredningssekretariatet i respektive delområde handlägger ansökan och skriver beslutsförslag i samråd med förvaltande myndighet Regionala prioriterande partnerskap Regionala prioriterande partnerskap prioriterar projekt och beslutar om norska IR-midler Styrkommitté Styrkommittén förordar urval av projekt till förvaltande myndighet Förvaltande myndighet Förvaltande myndighet fattar beslutet

17

18 www.interreg-sverige-norge.com


Ladda ner ppt "Interreg Sverige-Norge 2007-2013 250.000 kvadratkilometer Yta som halva Sverige eller 2/3 av Norge Det berör 3 miljoner människor."

Liknande presentationer


Google-annonser