Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Kommunerna Rana, Vefsn Rana Utviklingssellskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Kommunerna Rana, Vefsn Rana Utviklingssellskap."— Presentationens avskrift:

1 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Kommunerna Rana, Vefsn Rana Utviklingssellskap AS Projekt MittSkandia Kommunikationer & Sammanhållning 2008-2011

2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Kommunerna Rana, Vefsn Rana Utviklingssellskap AS Projekt MittSkandia Kommunikationer & Sammanhållning 2008-2011 Syfte: Att stärka gränsregionens konkurrenskraft och sammanhållning genom att: • Sprida kunskap och bygga upp ny runt den öst-västliga infrastrukturen • Utveckla och marknadsföra den öst-västliga infrastrukturen ”på tvären” över Skandinaviens mitt (Helgeland – Västerbotten) • Klargöra de framtidsmöjligheter som finns för utvecklandet och nyttjandet av transportinfrastruken i MittSkandia området

3 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Kommunerna Rana, Vefsn Rana Utviklingssellskap AS Projekt MittSkandia Kommunikationer & Sammanhållning 2008-2011 Målgrupp: • Ge ny kunskap så att trafikhuvudmännen och näringslivet/turismnäringen skall kunna genomföra nödvändiga åtgärder för att förstärka gränsregionens konkurrenskraft • Marknadsföring av öst-västlig infrastruktur för ökad användning. Exempelvis hamnar, flyg, botniabanan, mellanriksvägar och kvarkenförbindelsen • Intressebevakning av de tre gränsöverskridande vägarna • Sammanhållning. Strategiska allianser, plattformar, gränsregionala strukturer. Förbättra tillgängligheten, tillgodose behovet av gränsöverskridande infrastruktur och sammanhållning Resultatmål: • Svenska och Norska myndigheter och organisationer somt regionens näringsliv som är beroende av transporter och kommunikationer för att kunna utvecklas. • Befolkningen i gränsområdet kommer i slutledet att gynnas av projektets insatser

4 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Kommunerna Rana, Vefsn Rana Utviklingssellskap AS Projekt MittSkandia Kommunikationer & Sammanhållning 2008-2011 Ekonomi: 3.Främja utvecklingen av transportinfrastrukturen i gränsregionen. 7.Främja hållbar gränsöverskridande arbetspendling via kollektivtrafik 10.Marknadsföra hållbar gränsöverskridande arbetspendling via kollektivtrafik 2.Kompetensutveckling / nätverksbyggande / sammanhållning 6.Sammanhållningsaktiviteter 9.Öka kännedomen om potentialen hos logistikcentra i Helgeland och Västerbotten 1.Arbeta med att utveckla tvärkommunikationerna i gränsregionen 4.Transportutnyttjare och deras behov 5.Kompetensutveckling med temat hållbara transporter 8.Marknadsföringsbas Norge Ca 500 000 NOK/ år1500 000 på tre år Sverige Ca 890 000 SEK/ år 2670 768 på tre år Aktivitet:

5 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Kommunerna Rana, Vefsn Rana Utviklingssellskap AS Projekt MittSkandia Kommunikationer & Sammanhållning 2008-2011 Aktiviteter: Sammanhållning, kompetensutveckling och intressebevaktning 1.Arbeta med att utveckla tvärkommunikationerna i gränsregionen • Främja transporter öst-väst-öst som blir kortare än via nord-syd rutter exempelvis genom påverkan av transportstödsutformningen. • I samverkan med Kvarkenrådets projekt ”Kvarken short cut” arbeta för utveckla transportkorridoren från Helgelandskusten över Västerbotten och Kvarken. • TEN-T klass på densamma • Tillsammans med Kvarkenrådet bidra till att Kvarkentrafiken kan säkras. • Lyfta fram möjligheten att utnyttja långa och tunga fordonståg på E12 till Mo i Rana

6 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Kommunerna Rana, Vefsn Rana Utviklingssellskap AS Projekt MittSkandia Kommunikationer & Sammanhållning 2008-2011 Aktiviteter: Sammanhållning, kompetensutveckling och intressebevaktning 2.Kompetensutveckling / nätverksbyggande / sammanhållning • Årlig kommunikationskonferens / mässa, gärna i samarrangemang med Kvarkenrådet eller Handelskammaren i Västerbotten • Projektets referensgrupp bildar ett gränsöverskridande nätverk. • Gränshinders-arbetet, nationell lobbyverksamhet för tvärtransporterna, relevant statistik och omvärldsbevakning skall uppmärksammas.

7 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Kommunerna Rana, Vefsn Rana Utviklingssellskap AS Projekt MittSkandia Kommunikationer & Sammanhållning 2008-2011 Aktiviteter: Sammanhållning, kompetensutveckling och intressebevaktning 3.Främja utvecklingen av transportinfrastrukturen i gränsregionen. • Projektet skall följa upp, och verka för fortsatt utveckling av tvärgående transportinfrastruktur i Kvarken-MittSkandia regionen • Främja visionerna om järnväg från Storuman till Helgelanskusten samt fast förbindelse över Kvarken • Samarbeta med Kvarkenrådet kring förnyandet av Kvarkens kommunikationsvision 4.Transportutnyttjare och deras behov • Intervjua transportutnyttjare om vilka behov de har idag och vilka förbättringar som behövs för att sänka framtida transportkostnader. • Hur sker valet av transportväg? • Undersöka och mäta gränsöverskridande godstrafik

8 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Kommunerna Rana, Vefsn Rana Utviklingssellskap AS Projekt MittSkandia Kommunikationer & Sammanhållning 2008-2011 Aktiviteter: Sammanhållning, kompetensutveckling och intressebevaktning 5.Kompetensutveckling med temat hållbara transporter • Erbjuda företag och organisationer kompetensutveckling / seminiarier om bl.a. hållbara transporter. • Miljöaspekten skall särskilt uppmärksammas i projektet 6.Sammanhållnings- aktiviteter • Bevaka möjligheterna att t.ex via internet följa regionala TV- och radiosändningar över gränsen • Främja möjligheten att nyttja bredband över gränsen • Mobilnätets täckning över gränsfjällen

9 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Kommunerna Rana, Vefsn Rana Utviklingssellskap AS Projekt MittSkandia Kommunikationer & Sammanhållning 2008-2011 Aktiviteter: Sammanhållning, kompetensutveckling och intressebevaktning 7.Främja hållbar gränsöverskridande arbetspendling via kollektivtrafik • Studera förutsättningarna för, samt främja skapandet av transportmöjlgiheter för, kollektiv arbetspendling över norsk-svenska gränsen Aktiviteter: Marknadsföring av infrastruktur och transporter på tvären 8.Marknadsföringsbas • Vidarutveckla MittSkandias hemsida som media för marknadsföring av transport- och kommunikationsmöjligheterna på tvären • Använda hemsidan för informationsportal om projektet

10 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Kommunerna Rana, Vefsn Rana Utviklingssellskap AS Projekt MittSkandia Kommunikationer & Sammanhållning 2008-2011 Aktiviteter: Marknadsföring av infrastruktur och transporter på tvären 9.Öka kännedomen om potentialen hos logistikcentra i Helgeland och Västerbotten • Marknadsföra transportinfrastrukturen i MittSkandiaområdet hos kommunikationsaktörerna • Marknadsföra potentialen för sjötransporter med den fasta linjetrafiken ut i Europa som går med godsfartyg från Helgelands hamnar. • Marknadsföra potentialen för transportlösningar via Västebottens hamnar, järnväg/Botniabanan och Kvarkenfärjan 10.Marknadsföra hållbar gränsöverskridande arbetspendling via kollektivtrafik • Marknadsföra gentemot bofasta och fritidshusägare i gränsregionen möjliheten till arbetspendling. • Lyfta fram miljökonsekvenserna


Ladda ner ppt "EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Kommunerna Rana, Vefsn Rana Utviklingssellskap."

Liknande presentationer


Google-annonser