Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Hans Olof Gottfridsson, Projektledare, Karlstads universitet (CERUT).  Birgitta Bråned-Hartung, Ekonom, Karlstads universitet.  Per Kristian Alnes,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Hans Olof Gottfridsson, Projektledare, Karlstads universitet (CERUT).  Birgitta Bråned-Hartung, Ekonom, Karlstads universitet.  Per Kristian Alnes,"— Presentationens avskrift:

1

2  Hans Olof Gottfridsson, Projektledare, Karlstads universitet (CERUT).  Birgitta Bråned-Hartung, Ekonom, Karlstads universitet.  Per Kristian Alnes, Østlandsforskning.  Magnus Bohlin, Högskolan i Dalarna.  Birgitta Ericsson, Østlandsforskning.  Svein Erik Hagen, Østlandsforskning.  Atle Hauge, Østlandsforskning.  Susanna Heldt Cassel, Högskolan i Dalarna.  Tonje Lauritzen, Østlandsforskning.  Peter Möller, Högskolan i Dalarna.  Cecilia Möller, Karlstads universitet (CERUT).  Kjell Overvåg, Østlandsforskning.  Asgeir Skålholt, Østlandsforskning.  Maria Thulemark, Högskolan i Dalarna.  Andreas Öjehag, Karlstads universitet (CERUT).  Morten Ørbeck, Østlandsforskning.  Ett projekt inom ramen för INTERREG  Projektperiod 2009-04-01 -- 2011-12-31  Projektägare svensk och norsk: Karlstads universitet i Karlstad och Östlandsforskning i Hamar  Total omslutning: cirka 10 miljoner SEK/NOK Cerut Centrum för forskning om regional utveckling

3

4  ”Inre Skandinavien står inför ett antal utmaningar och möjligheter kopplade till den regionalisering /regionförstoring som pågår, till den ökade betydelsen av attraktiva boendemiljöer för att locka invånare till regionen och den fortgående globaliseringen. Det finns ett behov av ökad kunskap om vad denna utveckling betyder för olika delar av Inre Skandinavien och hur dessa faktorer kan tas till vara av lokala, regionala och nationella aktörer för att främja den egna utvecklingen eller när regionalpolitiska mål och beslut skall utvecklas och verkställas.”

5  Delprojektmål:  - Att öka kunskapen om och förbättra beslutsunderlaget för regionala utvecklingsfrågor i Sverige och Norge. Betoningen ligger på de särskilda möjligheter och utmaningar som finns i gränsområden.  - Att stärka forsknings- och utvecklingsmiljöer i Inre Skandinavien genom ökad samverkan över gränsen och skapande av formaliserade kontakter för samarbete. Här ingår också att göra dessa miljöer mer nationellt och internationellt synlig och konkurrenskraftig, särskilt inom fältet gränsregionala analyser. Det övergripande målet med GRESS är att bidra till kunskapsbyggande och samverkan över gränsen i avsikt att utveckla Inre Skandinavien till en ekonomiskt starka region med en attraktiv livsmiljö.

6 Tillsammans ger de huvudtemat för de områden inom vilka GRESS avser att verka... Projektets verksamhet är koncentrerat kring tre fokusområden: -Interaktion -Attraktion - Globalisering

7 Delprojekt 1 Delprojekt 3 Delprojekt 2 Varje delprojekt har en projektledare och en grupp av svenska och norska forskare som samverkar* * En fotnot på norska: et mål er å få integrert disse delprosjektene mest mulig inn i hverandre

8

9

10

11 Till projektets viktiga delar hör samverkan med det omgivande samhället och förmedling av resultat till det samma. Exempel är: - GRESS samverkar med en styrgrupp för projektet där förutom Östlandsforskning, Karlstads universitet (CERUT) och Högskolan i Dalarna även representanter för ett antal norska kommuner, länsstyrelserna i Värmland och Dalarna samt Region Värmland och Region Dalarna ingår. - Resultat från projektet förmedlas kontinuerligt av projektteamets medlemmar via exempelvis publikationer av rapporter, temadagar, seminarium, konferenser eller föreläsningar. - En hemsida på Internet exklusiv för projektet är under konstruktion. - Efter avslutat projekt planeras det samlade resultaten från GRESS ges ut i formen av en antologi på Karlstad University Press.


Ladda ner ppt " Hans Olof Gottfridsson, Projektledare, Karlstads universitet (CERUT).  Birgitta Bråned-Hartung, Ekonom, Karlstads universitet.  Per Kristian Alnes,"

Liknande presentationer


Google-annonser