Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOM-INN! Ett samarbete i jakten på framtidens kompetens. KOM-INN!drivs av de värmländska klusterorganisationerna ThePaper Province, Compare, Stål & Verkstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOM-INN! Ett samarbete i jakten på framtidens kompetens. KOM-INN!drivs av de värmländska klusterorganisationerna ThePaper Province, Compare, Stål & Verkstad."— Presentationens avskrift:

1 KOM-INN! Ett samarbete i jakten på framtidens kompetens. KOM-INN!drivs av de värmländska klusterorganisationerna ThePaper Province, Compare, Stål & Verkstad och The Packaging Arena i samverkan med Region Värmland och Karlstads universitet. KOM-INN! finansieras av VINNOVA, Region Värmland och Karlstads universitet.

2 KOM-INN! Ett samarbete i jakten på framtidens kompetens KOM-INN! VINNOVA Region Värmland The Packaging Arena CompareThe Paper ProvinceStål & VerkstadKarlstadsuniversitet

3 KOM-INN! Handlar om att samverka för att utveckla och implementera hållbara system för strategisk och hållbar kompetensförsörjning i Värmland Är ett utvecklingsprojekt och utgår ifrån näringslivets behov

4 KOM-INN! Syftar till att: Säkra företagens kompetens för framtiden Hantera omställningar på ett effektivt sätt Skapa förutsättningar för att öka företagens, organisationers och Värmlands konkurrenskraft

5 Styrgrupp Referensgrupp Delprocessledare Mikael Lundström Compare Delprocessledare Thomas Gustafsson The Packaging Arena Delprocessledare Marianne Andersson The Paper Province Delprocessledare Lynn Dreierbakken Stål & Verkstad Projektledare Monica Brandelius Följeforskare Hanne Randle Projektets organisation

6 Styrgrupp The Paper Province Mats Williams VD The Packaging Arena Sandra Eriksson VD Compare Göran Österman Verkställande tjänsteman Stål& Verkstad JanErik Odhe VD Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson Strateg Karlstads Universitet Hanne Randle, Följeforskare

7 Referensgrupp Trygghetsrådet Jonas Björkman Startkraft Tom Gustafsson Unionen Värmland Magnus Hildebrand IF Metall Klarälven Thomas Rehn GS - Facket Erik Georgii Mångfaldscentrum Barbro Färnström Arbetsförmedlingen Lena Hertzberg

8 Arbetsprocess- att få fram företagens behov Studera hur företag och organisationer arbetar med kompetensförsörjning Enkäter, intervjuer Analys och sammanställning

9 Fokusområden Internt i företagen Utbildningsväsendet Samhället

10

11 Internt i företagen Kunskap om trender som påverkar företaget, från branschspecifika till globala Hur göra strategiska planer för kompetensförsörjning Stöd i rekrytering, kompetensutvecklingsverktyg – mallar Informationsstöd gällande rekryterings - och utbildningsmöjligheter. Från lokalt till EU Kunskap om ungdomars värderingar till branscher, arbete och anställning

12 Attraktiva arbetsplatser/arbetsgivare – vad är det? Generationsväxlingen – metoder/verktyg för att överbrygga kunskap Genus- och mångfaldsfrågor – metoder för att hantera Nätverk – företag med liknande behov Kartlägga kompetenser i de olika klustren – dra nytta av varandra och samordna vid exempelvis övertalighet/ varsel

13 Utbildningsväsendet Öppna seminarier Utbildningsaktörer – vilka finns till förfogande Samarbete med olika utbildningsaktörer – kontakt, snabbare påverkan för innehåll Att utbildningssystemets utbud är i fas med teknikutvecklingen – anpassade utbildningar

14 Handledarstöd för praktikanter Praktik – som rekrytering? Utveckla studentsamverkan mellan företag och universitet Lärlingssystem Fler kvinnor till teknikutbildningarna - elevrekrytering

15

16 Samhället Synliggöra Värmland som en attraktiv arbetsmarknad – Marknadsföring, attraktiv region! Utveckla infrastrukturen för resande arbetskraft för att underlätta rekrytering Förmedling av kompetenser Stöd för utbildning av utländsk arbetskraft i svenska språket Medflyttarservice

17 EU-ansökningar Spårning av utflyttade Värmlänningar – verktyg

18 Seminariebehov Rekryteringsprocessen Rekryteringsstöd – Hur får vi tag på rätt kompetens, vilka verktyg kan man använda för att hitta den Omvärldsanalys Kompetensväxlingsmetoder och modeller Värderingar hos den unga generationen

19 Inlåsningsproblemet Knowledge management – hur skapar vi en lärande organisation? Mångfald och jämställdhet Kompetens kopplat till lön/belöning Goda exempel!

20 Vad har hänt? Lathund för rekrytering Rekryteringsstatistik Seminarie – generationsväxling Kompetensmatchning Kompetensnätverk


Ladda ner ppt "KOM-INN! Ett samarbete i jakten på framtidens kompetens. KOM-INN!drivs av de värmländska klusterorganisationerna ThePaper Province, Compare, Stål & Verkstad."

Liknande presentationer


Google-annonser