Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOM-INN! Ett samarbete i jakten på framtidens kompetens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOM-INN! Ett samarbete i jakten på framtidens kompetens."— Presentationens avskrift:

1 KOM-INN! Ett samarbete i jakten på framtidens kompetens.
Monica Brandelius Projektledare KOM-INN! KOM-INN!drivs av de värmländska klusterorganisationerna ThePaper Province, Compare, Stål & Verkstad och The Packaging Arena i samverkan med Region Värmland och Karlstads universitet. KOM-INN! finansieras av VINNOVA, Region Värmland och Karlstads universitet.

2 KOM-INN! Ett samarbete i jakten på framtidens kompetens
VINNOVA Region Värmland The Packaging Arena Compare The Paper Province Stål & Verkstad Karlstadsuniversitet

3 KOM-INN! Handlar om att samverka för att utveckla och implementera hållbara system för strategisk och hållbar kompetensförsörjning i Värmland Är ett utvecklingsprojekt och utgår ifrån näringslivets behov KOM-INN! är en regional satsning där de värmländska klustren arbetar tillsammans över företags kluster och branschgränser för att ena Värmland i sökandet på framtidens kompetens. Tillsammans har klustren ca 300 medlemsföretag som sysselsätter ca personer i Värmland. KOM-INN! utgår ifrån näringslivets behov och det handlar om att tillsammans med näringslivet lyfta fram verktyg & strategier för att underlätta arbetet med strategisk kompetensförsörjning.

4 KOM-INN! Syftar till att: Säkra företagens kompetens för framtiden
Hantera omställningar på ett effektivt sätt Skapa förutsättningar för att öka företagens, organisationers och Värmlands konkurrenskraft 1, närmare samarbete med utbildningsaktörer så att behovet av den faktiska kompetensen synliggörs Kompetens inventeringar internt 2, överbrygga kunskap internt hur gör vi för att kunna täcka upp för varandra 3, profilering av Värmland

5 Projektets organisation
Styrgrupp Referensgrupp Delprocessledare Mikael Lundström Compare Thomas Gustafsson The Packaging Arena Marianne Andersson The Paper Province Lynn Dreierbakken Stål & Verkstad Projektledare Monica Brandelius Följeforskare Hanne Randle

6 Karlstads Universitet Hanne Randle, Följeforskare
Styrgrupp The Paper Province Mats Williams VD The Packaging Arena Sandra Eriksson VD Compare Göran Österman Verkställande tjänsteman Stål& Verkstad JanErik Odhe VD Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson Strateg Karlstads Universitet Hanne Randle, Följeforskare

7 Referensgrupp Trygghetsrådet Startkraft Arbetsförmedlingen
Jonas Björkman Startkraft Tom Gustafsson Unionen Värmland Magnus Hildebrand IF Metall Klarälven Thomas Rehn GS - Facket Erik Georgii Mångfaldscentrum Barbro Färnström Arbetsförmedlingen Lena Hertzberg

8 Arbetsprocess- att få fram företagens behov
Studera hur företag och organisationer arbetar med kompetensförsörjning Enkäter, intervjuer Analys och sammanställning Eftersom kompetensfrågan är gemensam för alla finns det naturligtvis många olika sätt att lösa den på. I KOM-INN! har vi undersökt vad värmländska företagen behöver för stöd för att ställa om inför förändringarna på arbetsmarknaden. Vi har skickat ut enkäter och intervjuat en mängd företag inom olika branscher och kluster. Vissa har kommit långt med planer och strategier. Andra har en bit kvar. Idag kommer ni få ta del av några av resultaten som

9 Fokusområden Internt i företagen Utbildningsväsendet Samhället
Eftersom kompetensfrågan är gemensam för alla finns det naturligtvis många olika sätt att lösa den på. I KOM-INN! har vi undersökt vad värmländska företagen behöver för stöd för att ställa om inför förändringarna på arbetsmarknaden. Vi har skickat ut enkäter och intervjuat en mängd företag inom olika branscher och kluster. Vissa har kommit långt med planer och strategier. Andra har en bit kvar. Idag kommer ni få ta del av några av resultaten som

10 Lynn Dreierbakken Delprocessledare Stål & Verkstad Kontakt:

11 Internt i företagen Kunskap om trender som påverkar företaget, från branschspecifika till globala Hur göra strategiska planer för kompetensförsörjning Stöd i rekrytering, kompetensutvecklingsverktyg – mallar Informationsstöd gällande rekryterings - och utbildningsmöjligheter . Från lokalt till EU Kunskap om ungdomars värderingar till branscher, arbete och anställning

12 Attraktiva arbetsplatser/arbetsgivare – vad är det?
Generationsväxlingen – metoder/verktyg för att överbrygga kunskap Genus- och mångfaldsfrågor – metoder för att hantera Nätverk – företag med liknande behov Kartlägga kompetenser i de olika klustren – dra nytta av varandra och samordna vid exempelvis övertalighet/ varsel

13 Utbildningsväsendet Öppna seminarier
Utbildningsaktörer – vilka finns till förfogande Samarbete med olika utbildningsaktörer – kontakt, snabbare påverkan för innehåll Att utbildningssystemets utbud är i fas med teknikutvecklingen – anpassade utbildningar

14 Handledarstöd för praktikanter
Praktik – som rekrytering? Utveckla studentsamverkan mellan företag och universitet Lärlingssystem Fler kvinnor till teknikutbildningarna - elevrekrytering

15 Thomas Gustafsson Delprocessledare The Packaging Arena Kontakt:

16 Samhället Synliggöra Värmland som en attraktiv arbetsmarknad – Marknadsföring, attraktiv region! Utveckla infrastrukturen för resande arbetskraft för att underlätta rekrytering Förmedling av kompetenser Stöd för utbildning av utländsk arbetskraft i svenska språket Medflyttarservice

17 EU-ansökningar Spårning av utflyttade Värmlänningar – verktyg

18 Seminariebehov Rekryteringsprocessen
Rekryteringsstöd – Hur får vi tag på rätt kompetens, vilka verktyg kan man använda för att hitta den Omvärldsanalys Kompetensväxlingsmetoder och modeller Värderingar hos den unga generationen

19 Inlåsningsproblemet Knowledge management – hur skapar vi en lärande organisation? Mångfald och jämställdhet Kompetens kopplat till lön/belöning Goda exempel!

20 Vad har hänt? Lathund för rekrytering Rekryteringsstatistik
Seminarie – generationsväxling Kompetensmatchning Kompetensnätverk


Ladda ner ppt "KOM-INN! Ett samarbete i jakten på framtidens kompetens."

Liknande presentationer


Google-annonser