Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxtföretag i Västernorrland Monica Westberg Projektledare, Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxtföretag i Västernorrland Monica Westberg Projektledare, Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg."— Presentationens avskrift:

1 Tillväxtföretag i Västernorrland Monica Westberg Projektledare, Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg

2 Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte – Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen i länet. – Ett annat syfte är att öka kompetensen hos projektägaren och de medverkande kommunerna om hur de tillsammans bäst kan arbeta för att stärka regionens tillväxtföretag Målsättning – 4 Genomförda fördjupade utvecklingsprogram för företagsledare i tillväxtföretag – 70 företagsledare har fullföljt i det fördjupade utvecklingsprogrammet – 100 % av dessa företagsledare upplever att de fått stöd av programmet för att utveckla sina företag Projektets effektmål – Förväntade effekter i de deltagande företagen 2 år efter att de deltagit i programmet – Ökad lönsamhet med 5 %. – Ökad omsättning med 10 %. – Ökad sysselsättning med 5 %. Målgrupp – Projektet vänder sig enbart till tillväxtföretag. (Med tillväxtföretag menas befintliga företag med uttalad vilja och potential att öka sin omsättning.) Monica Westberg

3 Tillväxtföretag i Västernorrland Upplägg - Genomförande Monica Westberg

4 Handelshögskolan Umeå leverantör av program/ seminarier Erfarehet Executive Education – Ledarskapsutbildning EDP ( Executive Development Program ) Kompetens, Reflektion, Affärsutveckling för tillväxt I ndividuella program, mellanchefsutbildningar Monica Westberg

5 EDP - modell (Executive Development Program) Kompetens, Reflektion, Affärsutveckling för tillväxt Ägarintressen Verksamhetsidé och vision Strategisk omgivning Kunder konkurrenter leverantörer nu och i framtiden Strategisk förmåga Kompetens och resurser nu och i framtiden Utvecklingsstrategi Produkter/ tjänster verksamhetsområden nu och i framtiden Behov av utveckling / resurser Uppföljning och styrning Monica Westberg

6 Program - Upplägg Deltagarens Nuläge / förutsättningar Mål, ambition Anpassning av modul. Anpassning av bemanning Modulens Innehåll Skuggstyrelse Eget arbete Coaching Fortsatt kontakt HHU vid behov Monica Westberg

7 Arbetsätt/Program Förarbete – Innehåll Programstart – Skuggstyrelse – Coach – Utvärdering / anpassning Programledare tillgänglig hela utbildningen Monica Westberg

8 Program – 4 moduler x 3 dagar Tillväxt och omvärld – Nuläge i mitt företag – Utmaningar vid tillväxt – Framgångsexempel – Omvärld/konkurrenter – Att sätta mål och strategier – Miljö, Integration och Jämställdhet Lönsamhet och sälj – Lönsam tillväxt – Finansiering – Kundens behov – Kundnytta – Försäljning – Prissättning Monica Westberg

9 Program – 4 moduler x 3 dagar 3) Leda tillväxt – Ledarskapet i tillväxt – Jag själv som ledare – Värderingar/företagskultur 4) Organisation och styrning – Organisation – Ekonomistyrning – Bygga effektiva team – Styrelsearbete Monica Westberg

10 Föreläsare i program /seminarier Erfarenhet av strategisk affärsutveckling Akademiker, Privata företag, Externa gästföreläsare ”best practice” företagsexempel Nationell och internationell erfarenhet Erfarenhet från HHU och näringsliv Teori, praktik, erfarenhetsutbyte Verktyg, mallar Monica Westberg

11 Föreläsare med kunskap om … Omvärldsanalys, Sälj, Marknadsföring UGL, Ledarskap, Organisation, grupp/ledare, (Ledarskaps)psykologi Styrelsearbete, strategiskt ledningsarbete Verksamhetsanknuten kalkylering (produkt, marknad, investering), innovationsarbete Ekonomi, finansiering, styrning, logistik hållbarhetsarbete Monica Westberg

12 Några av Handelshögskolans referenser Skidstahus, Gerdins Cablage, Eurocon, ÅF Cellpap, Mjälloms bröd, Nipsoft med flera. ÅLÖ Maskiner, Umeå (Strategisk verksamhetsutveckling) Indexator, Vindeln (Strategisk verksamhetsutveckling) LKAB (Ledningsgrupp) Polisen (Ledarskap) Volvo, Telia, Eriksson med flera. Monica Westberg

13 Program – Utbildningsdatum 2013-2014 GruppModul 1Modul 2Modul 3Modul 4 1 15-17/1026-28/114-6/2 18-20/3 2 22-24/103-5/1211-13/2 25-27/3 3 25-27/28-10/420-22/526-28/8 4 4-6/36-8/524-26/62-4/9 Monica Westberg

14 Uppföljning Enkäter Löpande under utbildning Handelshögskolan Länsstyrelsen Kommunen Intervjuer Länsstyrelsen (Intervjuer görs med ett urval i gruppen) Kommunen Rapport Varje deltagare i programmet skriver efter avslutat program en rapport Uppföljning 2016 Extern uppföljning 2016, två år efter avslutat program. Monica Westberg


Ladda ner ppt "Tillväxtföretag i Västernorrland Monica Westberg Projektledare, Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg."

Liknande presentationer


Google-annonser