Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhet och arbetsliv i utveckling. FAS Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Avtalet bild 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhet och arbetsliv i utveckling. FAS Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Avtalet bild 1."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhet och arbetsliv i utveckling

2 FAS Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Avtalet bild 1

3 FAS •Gäller för centrala parter – tillsvidare •Lokala avtal •Rättslig grund (MBL, AML och FML) + diskrimineringslagstiftning + EU:s ramavtal och ramprogram Avtalet bild 23

4 FAS Avtalet bild 2 Verksamhet Arbetsmiljö Samverkan Samverkan som metod för att utveckla verksamheten och förbättra arbetsmiljön

5 FAS innehåll •Verksamhetsutveckling •Hälsa •Arbetsmiljö •Rehabilitering •Jämställdhet •Mångfald •Arbetsorganisation Avtalet bild 3 INFLYTANDEINFLYTANDE

6 Samverkanssystemets arenor •Vardagssamverkan •Medarbetarsamtal •Arbetsplatsträff •Samverkansgrupp (skyddskommitté) •Central samverkansgrupp (central arbetsmiljökommitté) Avtalet bild 12

7 Samverkan i FAS-anda Att samverka genom dialog, fördjupat samtal, innebär att •ta vara på kompetens och engagemang •föra in olika perspektiv •mål synliggörs och förankras

8 FAS – stöd genom verktyg •FAS arbetsliv •Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning •Upphandling av och samarbete med företagshälsovård Avtalet bild 24

9 Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

10 Stöd för lokala parter och utbildningsanordnare •Stödja kunskapsutveckling •Främja FAS-anda •Öka arbetsplatsens engagemang •Förenkla upphandling eller egenproduktion

11 Kunskap som ger handlingskraft •Behovskartläggning •Lokal anpassning •Pedagogik – HUR

12 Olika utifrån olika förutsättningar

13 Upphandling av och samarbete med företagshälsovård

14 Verktygen bild 1 Företagshälsovård enligt FAS •Främja och utveckla hälsa, förebygga risker •Multidisciplinär, professionellt oberoende expertverksamhet inom förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete samt arbetslivsinriktad rehabilitering •Sakkunskap inom medicin, teknik, beteendevetenskap och ergonomi •Stöd och komplement till egen kompetens inom hälsa och arbetsmiljö •FHV:s kvalitet, dimensionering och inriktning – viktiga samverkansfrågor •Kan nyttjas av arbetsgivare och medarbetare

15 Vilken företagshälsovård har vi? Vilken företagshälsovård behöver vi? InriktningIndividEnhetOrganisation Främja hälsa Förebygga ohälsa Efterhjälpa

16 FAS hemsida www.ifas.se

17 Dialogverktyget FAS arbetsliv


Ladda ner ppt "Verksamhet och arbetsliv i utveckling. FAS Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Avtalet bild 1."

Liknande presentationer


Google-annonser