Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FAS 05 FÖRNYELSE- ARBETSMILJÖ- SAMVERKAN. UTGÅNGSPUNKTER Bygger vidare på: Utveckling-92 och Kompetens-93. Förnyelse - inte nytt: Kommunerna ska kunna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FAS 05 FÖRNYELSE- ARBETSMILJÖ- SAMVERKAN. UTGÅNGSPUNKTER Bygger vidare på: Utveckling-92 och Kompetens-93. Förnyelse - inte nytt: Kommunerna ska kunna."— Presentationens avskrift:

1 FAS 05 FÖRNYELSE- ARBETSMILJÖ- SAMVERKAN

2 UTGÅNGSPUNKTER Bygger vidare på: Utveckling-92 och Kompetens-93. Förnyelse - inte nytt: Kommunerna ska kunna arbeta vidare utifrån befintliga avtal

3 Rättslig grund: Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen (AML) Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) Diskrimineringslagen ”Ny” 2009 EU:s ramavtal och ramprogram

4 Tydligare fokusering på arbetsmiljö och hälsa. Tydligare fokus på att förstärka den enskilde medarbetarens möjligheter att medverka i förändringsarbetet för en god hälsa och arbets- miljö.

5 Mål De centrala parternas målsättning är ett samverkanssystem som ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och arbetsmiljö där inflytande och delaktighet är en rättighet för alla medarbetare.

6 Samverkanssystemets grundidé Så många frågor som möjligt behandlas av dem som i sitt arbete är direkt berörda Den enskildes arbete påverkar och påverkas av arbetsgruppen och den närmaste ledningen därför är arbetsplatsträffen av stor betydelse för individen.

7 Samverkanssystemet grundidé forts. Dialogen mellan medarbetare och chef utformas så att alla ges möjlighet att framföra sina åsikter både i det dagliga arbetet och i organiserade medarbetarsamtal.

8 Samverkan i Uppsala kommun Syfte Underlätta samverkan mellan parterna Vara forum för dialog mellan arbetsgivaren och de fackliga företrädarna, meningen är att komma bort från ”MBL:s förhandlingsstruktur” Öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet

9 Samverkan i Uppsala kommun Syfte forts. Understödja en fortsatt utveckling av verksamheten Integrera hälsa, arbetsmiljö, medbestämmande och verksamhetsfrågor Skapa ett arbetssätt som genomsyras av dialog och processtänkande

10 Samverkan i Uppsala kommun Samverkansgrupp Formen för samverkan är samverkansgrupp/arbetsmiljögrupp Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) förutsätter att skyddsombud medverkar i samverkansgruppens arbete Samtliga parter tar ansvar för att anmäla frågor inför samverkansgrupp/arbetsmiljögrupp

11 Samverkan i Uppsala kommun Samverkansgrupp Frågor som rör enskild person ska inte behandlas i samverkansgrupp Samverkan ska dokumenteras i form av protokoll Oenighet ska tydliggöras i protokollet Arbetsgivaren ansvarar för att sedvanliga MBL- förhandlingar upptas vid oenighet

12 Samverkan i Uppsala kommun Det är arbetsgivaren som fattar beslut och är ansvarig för beslut och verkställighet i alla verksamhetsfrågor

13 Samverkan i Uppsala kommun Arbetsplatsträff Med arbetsplats avses minsta arbetsplats där arbetsledare har både verksamhets- och personalansvar

14 Samverkan i Uppsala kommun Arbetsplatsträff forts. Arbetsplatsträff kan inte ersätta formaliserad samverkan i samverkansgrupp/arbetsmiljögrupp Arbetsplatsträff är inte partsammansatt och omfattas därigenom inte av MBL


Ladda ner ppt "FAS 05 FÖRNYELSE- ARBETSMILJÖ- SAMVERKAN. UTGÅNGSPUNKTER Bygger vidare på: Utveckling-92 och Kompetens-93. Förnyelse - inte nytt: Kommunerna ska kunna."

Liknande presentationer


Google-annonser