Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att samverka i arbetsmiljöarbete.  Arbetsmiljöronder  Arbetsplatsträffar  Medarbetarsamtal  Enkäter  Gruppmetoder  Mätningar  Daglig uppmärksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att samverka i arbetsmiljöarbete.  Arbetsmiljöronder  Arbetsplatsträffar  Medarbetarsamtal  Enkäter  Gruppmetoder  Mätningar  Daglig uppmärksamhet."— Presentationens avskrift:

1 Att samverka i arbetsmiljöarbete

2

3  Arbetsmiljöronder  Arbetsplatsträffar  Medarbetarsamtal  Enkäter  Gruppmetoder  Mätningar  Daglig uppmärksamhet

4  Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)  Tillbud, avvikelser  Statistik över olycksfall, tillbud, ohälsa  Rehabiliteringsärenden  Branschstatistik  Forskningsresultat

5  Allvarliga risker ska åtgärdas först  Alla ska veta hur man hanterar och minskar risker  Det ska finnas skriftliga instruktioner för allvarliga risker  Riskbedömning ska alltid dokumenteras

6  Ska innehålla åtgärder som inte kan göras genast  Ska ange vem som gör vad när  Resultatet ska kontrolleras  Kan innehålla långsiktiga mål  Kan sammanföras med andra verksamhetsplaner  Ska alltid vara dokumenterade

7  Ska vara lämplig till innehåll och omfattning utifrån problembild och viljeinriktning  Ska vara kommunicerad och känd  Ska vara dokumenterad vid fler än 9 anställda  Ska ses över med lämpliga intervall

8  Förändringar i verksamheten ex organisationsförändring, inköp, kontrakt, avtal  Introduktion av nyanställda  Rehabilitering och arbetsanpassning  Kontakt med sjukskriven

9  Tillgång till aktuella föreskrifter  Undersökningsmetoder: medarbetareundersökning, arbetsmiljörond, användande av checklistor, medarbetaresamtal  Kontakt med företagshälsovården (FHV)

10  Ska finnas för:  Alvarliga risker  Haverier  Reparationsarbete  Tillbud  Olycksfall  Underhåll

11  Alla ska ha kunskaper:  Chefer  Skyddsombud  Medarbetare

12  Behöver speciella kunskaper om:  Risker i arbetet och åtgärder  Effekter av krissituationer, hög arbetsbelastning, övertid, mobbning, våld och hot, missbruk  Föreskrifter, lagar, avtal  Hur undersökning kan göras  Vad som skapar en god arbetsmiljö

13  Vilka uppgifter behövs för arbetsmiljöarbetet?  Vilka ska fördelas?  Ska fungera även utanför fasta arbetsställen och arbetstider  Vad gäller vid sjukdom, semester mm.?

14  Uppgifter ska motsvaras i kompetens, befogenheter och resurser  Se till att den som fått uppgifterna uppfattat dem rätt.  Informera om uppgiftsfördelningen.  Ska alltid dokumenteras vid fler än 9 anställda

15

16  Riskbedömningar  Handlingsplaner  Sammanställning av skador och tillbud  Skriftliga instruktioner för allvarliga risker

17  Arbetsmiljöpolicy  Rutiner  Uppgiftsfördelning  Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

18  Ska göras minst en gång om året  Ska omfatta hela arbetsmiljöarbetet  Ska dokumenteras vid fler än 9 anställda


Ladda ner ppt "Att samverka i arbetsmiljöarbete.  Arbetsmiljöronder  Arbetsplatsträffar  Medarbetarsamtal  Enkäter  Gruppmetoder  Mätningar  Daglig uppmärksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser