Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Kraftnät Arbetsmiljö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Kraftnät Arbetsmiljö"— Presentationens avskrift:

1 Svenska Kraftnät Arbetsmiljö
Anna Bergström

2 Interna och externa krav
Moraliska/ sociala aspekter En bra arbetsmiljö lönar sig för alla: anställda, arbetsgivare, byggherrarna och samhället i stort. Ekonomiska aspekter Lagkrav

3 Allvarliga olyckor och tillbud arbetssjukdom
Dödsfall Allvarliga olyckor och tillbud arbetssjukdom Olyckor Tillbud Observationer och tillbud ses som godis, förbättringsmöjligheter. SVK älskar avvikelser, ger oss möjlighet att förbättra oss. Observationer

4 Mål Vi har inga tillbud och olyckor med återkommande grundorsak
Mål under 2013. SvK vill inte se återkommande olyckor.

5 Incidenter ses som förbättringspotential
Incidenter ses som förbättringspotential. Synsätt och inställningar är att det aldrig skall hända igen. Positivt

6 Förväntningar Utred bakomliggande faktorer
Utred tillbud, avvikelser och strul som är nästan-olyckor Alla allvarliga olyckor och allvarliga tillbud anmäls till Arbetsmiljöverket Anmälan går att göra på Vi letar efter åtgärder, inte syndabockar! Hur gör vi då? Allvarliga olyckor / Tillbud & olyckor Efterfrågan av grundorsak Åtgärder

7 Vad gör vi när vi identifierat en risk?
Eliminerar den, men hur? Tekniska åtgärder – bygger bort den Administrativa åtgärder – skapar rutiner för att kontrollera risken (dokumentera att medarbetare läst och förstått dem) Vad kan göras för att inte tillbudet ska inträffa igen? I första hand bör åtgärden vara att ta bort/begränsa källan till faran I andra hand bör den begränsa/hindra kontakt med faran I tredje hand väljs en åtgärd som begränsar exponeringen Om ingen annan åtgärd är möjlig används personlig skyddsutrustning

8 HMS Grupp Hälsa, Miljö, Säkerhet & Kvalité
Arbetar med vad? Stöd Tydlighet Tydligare information Incidentrapporteringssystem (Statistik) 2014 Q1 Rutiner, anvisningar och instruktioner 2013/2014 Arbetar med vad? Stöd – ge stöd till konsulter/entreprenörer Tydlighet – en tydlig ansvarsfördelning, krav från oss som entreprenörer Internetsida 2013 Q4 – stöd både internt och externt, konsulter/entreprenörer – tydlighet på förväntningar. Incidentrapporteringssystem (Statistik) 2014 Q1, för att hitta risker som behöver elimineras Rutiner, anvisningar & instruktioner 2013 – stöd/krav där vi ser högrisk


Ladda ner ppt "Svenska Kraftnät Arbetsmiljö"

Liknande presentationer


Google-annonser