Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eventuella vårdskador, patienter att utreda Kan de identifieras i Gynop / GKR 2013 10 26 Ban Al Tameemi, ST –Läkare Sara Larsson, vårdutvecklare Margareta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eventuella vårdskador, patienter att utreda Kan de identifieras i Gynop / GKR 2013 10 26 Ban Al Tameemi, ST –Läkare Sara Larsson, vårdutvecklare Margareta."— Presentationens avskrift:

1 Eventuella vårdskador, patienter att utreda Kan de identifieras i Gynop / GKR 2013 10 26 Ban Al Tameemi, ST –Läkare Sara Larsson, vårdutvecklare Margareta Nilsson, registeranalytiker Birgitta Renström registerkoordinator Mats Löfgren, registerhållare

2 Att följa kvalitet  För att följa en förändring på kliniknivå måste det man följer vara frekvent förekommande (>10%).  Allvarliga komplikationer är sällan förekommande, ligger på 3-4 % för hysterektomi, varför de ej går att följa för förbättringspotential.

3 Bakgrund  De som anmäler en vårdrelaterad skada och får ersättning via LÖF är en delmängd av de verkligt drabbade.  Kan liknande patienter identifieras i registret för lokal utredning / åtgärd?

4 Finns de LÖF ersatta i registret  2005 – 2012 ersattes 564 patienter som skulle finnas i Gynop / GKR  479 fanns i Gynop/GKR bortfall 15%  Lågt bortfall

5 Frekvens vårdskador / allvarliga komplikationer hysterektomier  2005 – 2012  Av 27 2247 hysterektomier hade 182 ersatts via Landstingens ömsesidiga försäkring 0,06%  Förväntat vårdskador / allvarliga komplikationer är ca 3-4%  Vad kännetecknar de som ersätts??

6 Analys hysterektomier

7 Vilken kombination av faktorer stämmer bäst

8 Hittas rätt patienter ??  Umeå 4 LÖF  22 matchande patienter  Varav:  I var incidentrapporterad  3 ej utredningsfall  18 borde ha utretts  82% korrekt matchning  1 ”utredning” var 5:e månad

9 Slutsats  Rätt patienter hittas och i hanterbart antal  Funktionen kommer att byggas i Gynop  Automatiserad funktion för identifiering av misstänkta vårdskador, patienter att utreda  och förhoppningsvis hitta undvikbara risker

10 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Eventuella vårdskador, patienter att utreda Kan de identifieras i Gynop / GKR 2013 10 26 Ban Al Tameemi, ST –Läkare Sara Larsson, vårdutvecklare Margareta."

Liknande presentationer


Google-annonser