Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BILD 1 Patientsäkerhetsrådet Juni 2013 Ordförklaringar Socialstyrelsens termbank.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BILD 1 Patientsäkerhetsrådet Juni 2013 Ordförklaringar Socialstyrelsens termbank."— Presentationens avskrift:

1 BILD 1 Patientsäkerhetsrådet Juni 2013 Ordförklaringar Socialstyrelsens termbank

2 Patientsäkerhetslagen 2010:659 Vårdskada Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården Allvarlig vårdskada Vårdskada som är bestående och inte ringa, eller som lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit

3 BILD 3 Patientsäkerhetsrådet Juni 2013 Vårdgivare Statlig myndighet, landsting och kommun med ansvar för hälso- och sjukvård

4 BILD 4 Patientsäkerhetsrådet Juni 2013 Tillbud Händelse som kunnat medföra vårdskada

5 BILD 5 Patientsäkerhetsrådet Juni 2013 Negativ händelse Händelse som medfört vårdskada

6 BILD 6 Patientsäkerhetsrådet Juni 2013 Patientsäkerhet Skydd mot vårdskada

7 BILD 7 Patientsäkerhetsrådet Juni 2013 Risk - Riskanalys Möjligheten att en vårdskada kan inträffa Systematisk identifiering och bedömning av risker i ett visst sammanhang

8 BILD 8 Patientsäkerhetsrådet Juni 2013 Händelse - händelseanalys Avgränsat iakttagbart skeende Systematisk identifiering av orsaker till negativ händelse

9 BILD 9 Patientsäkerhetsrådet Juni 2013 Avvikelse Negativ händelse eller tillbud

10 BILD 10 Patientsäkerhetsrådet Juni 2013 Avvikelsehanteringsprocessen Rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud Fastställa och åtgärda orsakerna Utvärdera åtgärdernas effekt Sammanställa och återföra erfarenheterna

11 Vad har vi lärt oss? 1.Innebörden i Vårdskada och Allvarlig Vårdskada 2.Tillbud är när en vårdskada hade kunnat hända 3.Negativ händelse när vårdskada har inträffat 4.? 5.? 6.?


Ladda ner ppt "BILD 1 Patientsäkerhetsrådet Juni 2013 Ordförklaringar Socialstyrelsens termbank."

Liknande presentationer


Google-annonser