Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

December 2012 …en del av vård och behandling. 2 Hjälpmedelsförskrivning … en del av vård och behandling Viktiga lagar och föreskrifter av betydelse för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "December 2012 …en del av vård och behandling. 2 Hjälpmedelsförskrivning … en del av vård och behandling Viktiga lagar och föreskrifter av betydelse för."— Presentationens avskrift:

1 December 2012 …en del av vård och behandling

2 2 Hjälpmedelsförskrivning … en del av vård och behandling Viktiga lagar och föreskrifter av betydelse för förskrivning av hjälpmedel Betydelsen av samverkan

3 3 Principen för hur författningar och styrdokument relaterar till varandra Lag Förordning Föreskrift Handbok Avtal mellan vårdgivare Lokala rutiner

4 4 Ett urval av lagar och föreskrifter relevanta för förskrivning av personliga hjälpmedel OmrådeFörfattning Hjälpmedelsförskrivning är hälso- och sjukvård  Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763)  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete(SOSFS 2011:9)  Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14)  Socialstyrelsens föreskrift om bedömning av egenvård (SOSFS 2009:6) Förskrivarens yrkesansvar  Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) Personliga hjälpmedel är medicintekniska produkter  LMTP - Lagen om medicintekniska produkter (SFS 1993:584)  Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) Hjälpmedelsförskrivning ska dokumenteras  Patientdatalagen (SFS 2008:355)  Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) December 2012

5 5 Hjälpmedelsförskrivning är hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) framgår att hälso- och sjukvård skall bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Vården skall bygga på respekt för patientens/brukarens självbestämmande och integritet, vården skall vara lättillgänglig och kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

6 Hjälpmedelsförskrivning är hälso- och sjukvård Etisk plattform som styr prioritering i hälso- och sjukvården Människovärdet Behov och solidaritet Kostnadseffektivitet December 2012 6

7 Bedömning av hjälpmedelsbehov Lägsta effektiva hjälpmedelsnivå. Eget ansvar, konsumentprodukt Förskrivet hjälpmedel inom sortiment. Förskrivet hjälpmedel utanför sortiment Specialanpassning December 2012 7

8 8 Hjälpmedelsförskrivning är hälso- och sjukvård Hjälpmedelsförskrivning ska vara säker och vårdskador ska undvikas Risker och avvikelser ska rapporteras

9 9 Förskrivarens yrkesansvar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)

10 10 LMTP - Lagen om medicintekniska produkter (SFS 1993:584) Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Personliga hjälpmedel är medicintekniska produkter

11 11 Hjälpmedelsförskrivning ska dokumenteras Patientdatalag (SFS 2008:355) Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14)

12 12 Kräver samverkan av vårdgivare och förskrivare Politiska beslut på regional och lokal nivå styr också, inte bara lagar och författningar Hjälpmedelsförskrivning … en del av vård och behandling

13 13 Varför samverkan inom hjälpmedelsområdet? Hjälpmedelsförskrivning är en del av vård och behandling och hjälpmedel ska kunna följa patienten i en obruten vårdkedja Likvärdig tillgång till säkra hjälpmedel för patienten, oavsett vilken vårdgivare som ansvarar för förskrivningen Kostnadseffektivitet och mindre administration

14 14 Gemensamma politiska beslut Likalydande beslut i 49 kommuner och Västra Götalandsregionen: Alla verksamheter/förskrivare ska följa riktlinjer och produktanvisningar i ”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel”.

15 15 Förskrivnings- processen Handbok Hjälpmedels- försörjning …en del av vård och behandling Lokala rutiner Sortiment Exempel


Ladda ner ppt "December 2012 …en del av vård och behandling. 2 Hjälpmedelsförskrivning … en del av vård och behandling Viktiga lagar och föreskrifter av betydelse för."

Liknande presentationer


Google-annonser