Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektroniska patientjournaler – fördelar och nackdelar ur ett integritetsperspektiv Ulrika Sandén, jur. dr Institutionen för juridik, psykologi och socialt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektroniska patientjournaler – fördelar och nackdelar ur ett integritetsperspektiv Ulrika Sandén, jur. dr Institutionen för juridik, psykologi och socialt."— Presentationens avskrift:

1 Elektroniska patientjournaler – fördelar och nackdelar ur ett integritetsperspektiv Ulrika Sandén, jur. dr Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet Dagar om lagar, Göteborg 13-11-05

2 Begreppet personlig integritet Ett vanligt sätt att beskriva begreppet personlig integritet i samband med informationshantering: Den enskilde skall ha en rätt att -bestämma vilka uppgifter om sig själv som han eller hon vill dela med sig till andra eller -kunna kontrollera spridningen av uppgifter om sig själv

3 Betydelsen av ett starkt integritetsskydd för patienten • Den enskilde patientens förtroende • Medborgarnas förtroende

4 Elektroniska patientjournaler och lagstiftarens hantering av patientens integritetsskydd • Patientdatalagen • Varför skapades patientdatalagen?

5 Den elektroniska patientjournalen som informationsbärare • En förutsättning för att kunna ge en god och säker vård kan vara att personalen har viss information om patienten – kan fås genom att t.ex. läsa patientens journal

6 Skyldigheten att föra patientjournal • Journalföringsskyldigheten innebär att patientens samtycke till journalföring inte krävs

7 Patientjournalens innehåll • Patienten har som huvudregel inte rätt att vara anonym • Patientens möjlighet att påverka innehållet i sin journal 1.Avvikande mening 2.Rättelse 3.Journalförstöring

8 ”Inre sekretess” – ett skydd för patientens personliga integritet • Under vilka förutsättningar får hälso- och sjukvårdspersonal ta del av, t.ex. läsa, en patientjournal som finns elektroniskt registrerad i den egna vårdgivarens journalsystem?

9 Tillåten läsning inom en vårdgivares verksamhet (inre sekretess) Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. (4 kap. 1 § patientdatalagen)

10 Kravet ”Deltar i vården av patienten” • Hur resonerande lagstiftaren? • Vilka synpunkter hade remissinstanser såsom Socialstyrelsen, Datainspektionen, Justitieombudsmannen och Läkarförbundet?

11 Kravet ”Av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården” • Hur resonerande lagstiftaren? • Vilka synpunkter hade remissinstanser såsom Socialstyrelsen, Datainspektionen, Justitieombudsmannen och Läkarförbundet?

12 Behörighetsnivåer Vårdgivaren har ett ansvar att begränsa hälso- och sjukvårdspersonalens behörighet (se 4 kap. 2 § patientdatalagen)

13 Åtkomstkontroll Vårdgivaren är skyldig att dokumentera elektronisk åtkomst så att den kan kontrolleras (se 4 kap. 3 § patientdatalagen)

14 Loggrapporter Patienten har rätt att få information om den elektroniska åtkomst till uppgifter om honom eller henne som förekommit (se 8 kap. 5 § patientdatalagen)

15 Spärra uppgifter Patienten har rätt till s.k. inre spärrar (se 4 kap. 4 § patientdatalagen)

16 Elektroniska patientjournaler ur ett integritetsperspektiv – fler fördelar än nackdelar, eller?


Ladda ner ppt "Elektroniska patientjournaler – fördelar och nackdelar ur ett integritetsperspektiv Ulrika Sandén, jur. dr Institutionen för juridik, psykologi och socialt."

Liknande presentationer


Google-annonser