Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyttobeskrivning för pågående gemensamma IT-insatser i VG Gemensam satsning i VG på verksamhetsutveckling med hjälp av IT Indelning Nyttoeffekter - Kort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyttobeskrivning för pågående gemensamma IT-insatser i VG Gemensam satsning i VG på verksamhetsutveckling med hjälp av IT Indelning Nyttoeffekter - Kort."— Presentationens avskrift:

1 Nyttobeskrivning för pågående gemensamma IT-insatser i VG Gemensam satsning i VG på verksamhetsutveckling med hjälp av IT Indelning Nyttoeffekter - Kort och lång sikt –Vård- och omsorgsperspektiv –Kommunal e-förvaltning –Medborgarnivå

2 Bakgrund Den Nationella IT-strategin för vård och omsorg presenterades 2006. Den syftar till att på olika sätt förbättra för medborgare och vårdgivare i ett läge med en ökande åldrad befolkning och många onödiga vårdskador. En viktig förutsättning för att kunna genomföra strategin var att skapa en ny patientdatalag (gäller från 1/7-08) som tillåter att patientdata, t ex journaler, kan hanteras i olika tillämpningar som ger de önskade nyttoeffekterna I samband med att patientdatat skall användas krävs säkrare skyddsmekanismer för den lagrade informationen bl a en tillräckligt säker inloggningslösning som säkerställer att endast behöriga användare kommer åt informationen Att realisera en säker inloggningslösning är en komplex teknisk, organisatorisk och administrativ uppgift, tar tid och kostar pengar Även om lagkraven är tillräckligt för att motivera pågående IT-insatser är det intressant att förstå nyttoeffekterna för huvudmän och medborgare * Relaterat till Nationella IT-strategin för vård och omsorg Nyttan med pågående IT-insatser* för kommunerna

3 Omfattning – vilka berörs? Medborgare --- Kommuner/landsting/regioner Fokusområden Teknisk infrastruktur Gemensamma benämningar Samverkan – erfarenhetsutbyte och resursdelning i offentlig sektor Paradigmskifte - stora omvälvningar krävs Först bygga en teknisk infrastruktur för att kunna kommunicera mellan huvudmän och medborgare –En kommun kan inte arbeta med detta själv Nyttan med pågående IT-insatser för kommunerna

4 Vård och omsorg Uppfylla myndighetskrav –Säker identifiering och kvalitetssäkrad information Utbyta digital sekretessbelagd information (journaler) på ett säkert och lagligt sätt mellan huvudmän (SVPL) –Slutlig konsekvens: undvika onödiga dödsfall och vårdskador pga felbehandling Snabbare/effektivare tillgång till intern och extern relevant information för vårdarbetet –Inga krångliga lösenord att komma ihåg –En (1) inloggning till alla mina program –Mer tid till utförande av vård Nyttan med pågående IT-insatser för kommuner – kort sikt

5 Vård och omsorg Ökad patientsäkerhet/integritet –Endast behörig personal har åtkomst till informationen Ökad vårdkvalitet –Läkemedel Samlad information om förskrivning och användning kommer att leda till färre onödiga dödsfall pga olämpliga läkemedelskombinationer Lägre läkemedelskostnader Äldre kan bo längre tid hemma Bättre stöd vid hemsjukvård för legitimerad personal Leder till lägre vårdkostnader Kvalitet och resursuppföljning av verksamheten Kan utgöra underlag för utveckling/effektivisering av verksamheter Uppföljning av kvalitet och resultat kring patienter/pat.grupper Underlag för vetenskapliga studier Bättre behandlingsmetoder Nyttan med pågående IT-insatser för kommuner – lång sikt

6 Nyttan med pågående IT-insatser för kommuner – kort och lång sikt Förutsättningar för säker och effektiv E-förvaltning (egen och externa utförare) Den säkra inloggningslösningen kan ge fler nyttoeffekter utöver själva inloggningen: –Inpasseringskontroll, alternativ till nyckelhantering Effektivare ”nyckelhantering”, slipper kopiering av fysiska nycklar Mindre risk för nycklar på villovägar Slipper byta alla låskolvar vid borttappad nycklar –Elektroniskt signerade avtal, fakturor, m. m Slipper pappersexercis, garanterad klarhet om vem som signerat Beloppen/text kan ej förändras efter signering –Säker e-post med identifikation av avsändare och skydd av dokument Ex. vet med säkerhet att avsändare/adressat är den person den utger sig för att vara Texten är krypterad och kan inte läsas av obehöriga –Säker e-handel med digitalt signerade dokument Ingen obehörig kan göra beställningar i kommunens namn

7 Nyttan med pågående IT-insatser inom VO och e-förvaltning Medborgarnivå – mer tillgänglig och säkrare vård –Patientsäkerhet i vårdsituationer Vårdpersonal kan komma åt medborgarens journalinfo oavsett när och var den registrerats –Kunna beställa och jämföra mellan olika tjänster Via e-tjänster, inte bara vård och omsorg –Kunna se sin ”egen” information Via e-tjänster –Vård i hemmet, äldre kan bo kvar i hemmet Ökad livskvalitet Stöd till anhöriga ex. följa hemtjänstens besökstider till anhörig på distans


Ladda ner ppt "Nyttobeskrivning för pågående gemensamma IT-insatser i VG Gemensam satsning i VG på verksamhetsutveckling med hjälp av IT Indelning Nyttoeffekter - Kort."

Liknande presentationer


Google-annonser