Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny gemensam IT-organisation L U N D S U N I V E R S I T E T.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny gemensam IT-organisation L U N D S U N I V E R S I T E T."— Presentationens avskrift:

1 Ny gemensam IT-organisation L U N D S U N I V E R S I T E T

2 2 L U N D S U N I V E R S I T E T Ny universitetsgemensam IT-organisation IT-säker- hetsgrupp IT- strateg LDC Fakulteters IT-org Fakulteters IT-org Fakulteters IT-org Fakulteters IT-org Områden/ institutioner Universitets- ledningen IT-råd Samverkan IT-teknik (NETInfo) Universitets- gemensam förvaltning

3 3 L U N D S U N I V E R S I T E T Största nyheterna Tydligare rollfördelning – bättre separation strategiskt och operativt IT-råd för förslag på IT-strategi och IT-samordning IT-strategfunktion för strategi, samordning och gemensamma beställningar LDC får ett utökat operativt ansvar för utveckling och drift av universitetsgemensam IT-infrastruktur IT-enheten avvecklas

4 4 L U N D S U N I V E R S I T E T Målsättningar på sikt med förändringen Offensivare användning av IT-stöd inom LUs processer Ökad samordning inom LUs IT-område Höjd kvalitet, funktionalitet och effektivitet i universitetsgemensam IT

5 5 L U N D S U N I V E R S I T E T IT-råd för strategi och samordning Arbeta fram förslag på IT-strategier inom uppdragsområdet Lägga fram förslag på universitetsövergripande samordning inom IT-området Medverka i förankringsprocesser av IT-lösningar

6 6 L U N D S U N I V E R S I T E T IT-strateg Arbeta strategiskt för utökat IT-stöd i LUs processer Arbeta för högre samordning av IT-frågor Uppföljning av universitetets IT-kostnader Beställare av gemensam IT-infrastruktur

7 7 L U N D S U N I V E R S I T E T LDC Utveckling och drift av stamnät, fastighetsnät, telefoni och infrastrukturstjänster (t.ex. e-post, katalogsystem, autenticiering) Förvaltning av universitetsgemensamma IT-system IT-tjänster och produkter åt område, institutioner och sakenheter Operativ samordning av IT-lösningar och IT-teknik IT-tjänster och produkter åt externa kunder

8 8 L U N D S U N I V E R S I T E T Vad har LDC gjort de senaste 18 månaderna? Infört en kvalitetssäkrad och effektivare supportprocess Implementerat ett Service Management system Installerat ny server-, lagrings- och backupmiljö Etablerat nytt management och ny organisation Integrerat telefoni i LDCs verksamheten Utvecklat rutiner och system för hantering av lokala nät Certifierat Ladok-driften Utökat tjänsterna till ekonomienheten Arbetat med kvalitetssäkring och ständiga förbättringar Aktivt arbetat för ny LU gemensam IT-organisation

9 9 L U N D S U N I V E R S I T E T Tjänsteområden detta gör LDC till en partner för heltäckande IT-drift Applikationsdrift och utveckling Nätdrift och telefoni Servertjänster och datalagring Arbetsplats- datorer med program ServiceDesk - Utbildning Kundansvar / Projektledning Säkerhet & Kvalitetsstyrning


Ladda ner ppt "Ny gemensam IT-organisation L U N D S U N I V E R S I T E T."

Liknande presentationer


Google-annonser