Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam IT-organisation L U N D S U N I V E R S I T E T

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam IT-organisation L U N D S U N I V E R S I T E T"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam IT-organisation L U N D S U N I V E R S I T E T

2 Universitetsgemensam IT-organisation
ledningen IT-säker- hetsgrupp IT-råd LDC IT- strateg Samverkan IT-teknik (NETinfo) Fakulteters IT-org Områden/ institutioner Universitets- gemensam förvaltning

3 Största nyheterna Tydligare rollfördelning – bättre separation strategiskt och operativt IT-råd för förslag på IT-strategi och IT-samordning IT-strateg – funktion för strategi, samordning och gemensamma beställningar LDC får ett utökat operativt ansvar för utveckling och drift av universitetsgemensam IT-infrastruktur IT-enheten avvecklas

4 IT-råd för strategi och samordning
Arbeta fram förslag på IT-strategier inom uppdragsområdet Lägga fram förslag på universitetsövergripande samordning inom IT-området Medverka i förankringsprocesser av IT-lösningar IT-rådet ännu inte skapat

5 IT-strateg Arbeta strategiskt för utökat IT-stöd i LUs processer
Arbeta för högre samordning av IT-frågor Uppföljning av universitetets IT-kostnader Beställare av gemensam IT-infrastruktur Tf IT-strateg: John Westerlund Ordinarie IT-strateg: Tillsättning snart klar?

6 IT-enheten  LDC LDC övertar mer operativa uppgifter från IT-enheten
LDC står som ägare för gemensam IT-utrustning (stamnät, fastighetsnät, telefoni, servrar m m) Personal har flyttat över från IT-enheten till LDC: Johan Ekman Bo Lorentzon Anders Odeskog

7 LDC utvidgar drift- och servertjänster
Certifierad Ladok-drift Blir ett av tre driftställen för Ladok i Sverige Ladok-drift för södra + västra Sverige (6 nya universitet/högskolor) Standardiserad server-miljö (HP blade servers, Linux, Windows) Köp servertjänster via nätet! Utbyggd lagringsmiljö – SAN-disksystem Utbyggnad av centralt backup-system pågår

8 LDC – heltäckande IT-drift
LDC – LUs egen IT-leverantör LDC – heltäckande IT-drift

9 Projekt och system på gång
Centralt AD (Active Directory) tas fram, med koppling till Lucat och LDAP, behövs för bl a DFS DFS – Dokumentflödessystem, är igång som diarium Lupin – elektronisk hantering av fakturor + inköp Luted – teledebitering vid LU Ladok flyttar till nya servrar och Linux-miljö STIL förnyas för studenter (uPortal, Ladok på web)

10 LDC – LUs egen IT-leverantör


Ladda ner ppt "Gemensam IT-organisation L U N D S U N I V E R S I T E T"

Liknande presentationer


Google-annonser