Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Bättre inköp! Att forma en organisation, och skapa verktyg och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Bättre inköp! Att forma en organisation, och skapa verktyg och."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Bättre inköp! Att forma en organisation, och skapa verktyg och rutiner, som möjliggör för universitetet att följa lagar och regler inom inköpsområdet på ett effektivt och värdeskapande sätt 2009-11-26 projektledare: Agneta Sjöfors

2 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Omvärldstryck Vanligare med skadeståndsanspråk Fr o m 1/6 2010 troligtvis marknadsskadeavgift/böter vid överträdelse av upphandlingsregler, t ex otillåten direktupphandling Föreslagen reglering (förordning, föreskrift, allmänna råd) –hantera beställningar elektroniskt –arbeta strategiskt med inköp –kunna hantera standarden Sveorder Riksrevisionen granskar oss

3 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Nuläge Mer än 9 000 leverantörer Mer än 140 000 fakturor/år –få från många –låg kvalitet på många –många som ”fastnar” –16% e-fakturor Mer än 4 800 användare i Lupin Varierande och för en del produktområden tveksam avtalstrohet Dålig efterlevnad av lagar och riktlinjer

4 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Övergripande principer för inköp De varor och tjänster som verksamheten behöver ska anskaffas och betalas på ett ekonomiskt, effektivt och lagenligt sätt Verksamhetens behov och mål ska vara styrande Inköp ska ske till rätt kvalitet, kostnad och övriga villkor som långsiktigt är mest fördelaktiga för universitetet Samordning och samverkan ska utnyttjas för att åstadkomma en effektivare hantering av inköp Interna föreskrifter och gällande lagstiftning ska följas Beslut av universitetsstyrelsen 2009-06-08

5 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Projekt Bättre inköp 2009-2011 Syfte Arbeta fram en organisation och verktyg och rutiner som möjliggör för universitetet att följa lagar och regler inom inköpsområdet på ett effektivt och värdeskapande sätt Beslut av rektor 2009-08-27

6 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Önskade effekter Bättre affärer – mer för pengarna Effektivare inköp Bättre koll på leverantörerna Ökad avtalstrohet Ökad lag- och regelefterlevnad

7 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Effektiv inköpsorganisation: strategiskt – taktiskt – operativt; samverkande Tydliga krav och direktiv Stöd som underlättar att göra rätt −Bra avtalsinformation −System- och rutinförbättringar −Bra stödmaterial och utbildningar Uppföljning Verktygen för att få de önskade effekterna

8 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Grov tidsplan Ht 2009 2010 2011 Analys: nuläge, behov, krav… Bestämma krav Förändringsarbete: organisation, metoder, samverkan Utbildning Förbättringar: avtalsinfo, system, rutiner, kommunikation, stöd, uppföljning Etablera börläge

9 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Effektiv inköpsorganisation – central och lokal; samverkande Leverantörer Strategiska / taktiska leverantörskontakter Operativa leverantörskontakter Strategisk inköpsfunktion Inköpare (vissa med samordningsansvar) Inköpsstrategi Nyckeltal, mål, uppföljning Sätta produktgruppsorganisation Stöd till lokal organisation Lokal kännedom Kravställande Produktgruppsstrategi Sortimentsstyrning Produktgruppsprofil Produkt- grupps- team Upphandling Utveckling av leverantörsrelationer Leverantörsuppföljning och -utveckling Avrop och direktupphandling Leveransmottagning och kontroll Användare Upptäcker behov Initierar inköp Policy, riktlinjer, rutiner Styrning, uppföljning Resurs- o kompetensstöd Systemstöd, verktyg, mallar LU:s ledning Verksamhetsplan Verksamhetsuppföljning

10 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Kartläggningen - tidiga reflektioner Inköparna vill ha: –Tydlighet –Verktyg som fungerar –Mer upphandlingsstöd –Stöd/mandat från ledningen

11 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Kartläggningen - tidiga reflektioner De institutioner som har effektivaste inköpen utmärks av –Tydliga rutiner och processbeskrivningar –Angelägna att ta bort flaskhalsar och extra steg; inköpssamordning –Vilja och intresse; idérikedom –Omvärldsorientering –Ledningens stöd

12 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Synpunkter, idéer? Vill du delta? Agneta Sjöfors 046 – 222 71 68 agneta.sjofors@eken.lu.se Kontakta mig!


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Bättre inköp! Att forma en organisation, och skapa verktyg och."

Liknande presentationer


Google-annonser