Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©1 Processtyrd organisation – i harmoni med omvärlden Kunder / omvärld Leverantörer / omvärld.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©1 Processtyrd organisation – i harmoni med omvärlden Kunder / omvärld Leverantörer / omvärld."— Presentationens avskrift:

1 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©1 Processtyrd organisation – i harmoni med omvärlden Kunder / omvärld Leverantörer / omvärld

2 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©2 Process En grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser (input) till utfall (output) Aktivitet Insats Utfall Aktivitet

3 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©3 Kund-, leverantörskedjan LEVERANTÖR KUND TJÄNST A TJÄNST BTJÄNST C SLUTFÖRBRIKARE

4 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©4 Process, delprocesser, aktiviteter Planera FörbehandlaTillverka.Lager Övergripande processer Delprocesser Aktiviteter Kundbehov Kundtillfreds- ställelse

5 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©5 En modell för ett ledningssystem Kartläggning Delprocesser Processer Aktiviteter Insats/Utfall

6 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©6 Huvud- process Huvud- process bieffekter Bästa kundnytta Huvud-, stöd-, styrprocesser Minsta Insats Utfall Stöd Styrning

7 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©7 Samverkan, Återkoppling LEVERANTÖR KUND Process A Process B Process C SLUTKUND Samverkan Åter- koppling Åter- koppling Åter- koppling Åter- koppling Åter- koppling Åter- koppling Samverkan

8 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©8 Mätning Styrd process Kriterier Rätt kvalitet P Styrsignal ” Feedback” P M Kassation Ostyrd / styrd process Mätning Ostyrd process Kriterier ”Kassation” Produktion Kund

9 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©9 Insats Utfall 1 Definierad standard = förväntat resultat 2 Styrning = arbetssätt 3 Utrustning och verktyg 4 Utbildning och kunskap 5. Mätning, kontroll Vad kräver processen? 6 Feedback, Förbättring

10 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©10 Mätning av processer Funktion A Funktion B Funktion C 3 4 3 3 3 2 1 1 = Extern mätning av kundvärdet 2 = Intern mätning av kundvärdet 3 = Mätning av delprocesser 4 = Mätning av viktiga steg i processen

11 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©11 Kritiska framgångsfaktorer för kvalitet, CtQ Fastställa designkriterierKonstrueraTillverka CtQ Kundkrav mötta? Funktionalitet? Miljökrav analyserade Ritningar klara i tid ? CtQ Ritningar klara i tid? Tillverkningsvänlig konstruktion? Miljökrav mötta Ex. för produktutvecklingsprocessen:

12 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©12 Vanliga brister i processernas utformning • Är aktiviteterna samordnade • sker uppföljning och återföring • arbetar de mot samma mål • finns kopplingar till andra enheter • har de”värdeskapande” innehåll • finns parallella steg • är aktiviteterna i rätt process • utnyttjas stödprocesserna • finns för många mätningar och kontroller • finns för få mätningar och kontroller • är de dokumenterade ? Undersök om:

13 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©13 Processförbättring 2 Organisera 3 Planera 4 Genomför 5 Följ upp 6 Standardisera 1 Prioritera

14 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©14 Funktionell organisation Produkt Kund Behov Kund Behov Avd AAvd BAvd CAvd D Chef Otydliga processer som sällan mäts Otydliga processer som sällan mäts Barriärer mellan avdelningar Barriärer mellan avdelningar Ingen ”äger” hela processen Ingen ”äger” hela processen Chef fokuserar på eget funktionellt område Chef fokuserar på eget funktionellt område

15 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©15 Processanpassad organisation Avd AAvd BAvd CAvd D VD Produkt Kund Behov Kund Behov Tillverkningsprocess I Mätning av process- nyckeltal Mätning av process- nyckeltal Arbete i kundfokuserade team Arbete i kundfokuserade team Processägare för processerna Processägare för processerna Linjechef tillför resurs och kunnande Linjechef tillför resurs och kunnande Tillverkningsprocess II Produkt Stödprocess nStödprocess n+1 Avd B

16 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©16 Exempel: Företaget XX Processer 1 Verksamhetsledning 3. Planering 2. Marknad Ledning Styrning Huvud- processer 4. Orderhantering6. Produktion 7. Leverans Kund 5. Produktutveckling Stöd Resurser 8. Personal. 9. Ekonomi. 10 Inköp. 12. Data. 11 Kval/Miljö/Säk.

17 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©17 Exempel. Processen “Produktion” Order 2. Marknad 3. Planering 6.1Produktion halvfabrikat 6.3Recyc- ling 11. Inköp 6.2Produktion färdigvara Lager Leverans Kund

18 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©18 Exempel Process “Produktion halvfabrikat” Marknad Processer Material- admin Inköp Prod.utv Teknik Prognos Aggrg. 203 Kval Lager Planera HF Planera RM Utveckla produkt Recycling Förråd Planera recept RM- uttag Aggr. 212 Aggr. 207 Färgblandn Aggr. 204 Inköp Teknikutv.

19 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©19 Viktiga egenskaper hos processen Stabil - ger förutsägbart resultat varierar inom angivna gränser variation tillfällig? Förmåga - vad processen kan producera kvalitet av output Styrning - hålla processen inom styrgränser följa regler, rutiner Förbättring -förmågan till högre nivå

20 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©20 Processägarens uppgifter  Ansvarar för (del-)processens utformning, stabilitet och förmåga - helheten  Förbättrar processen  Sammankallar processgruppen ev.  Vara ansvarig för processens genomförande  Hantera processens resurser  Sätta processmål / göra mätningar

21 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©21 Varför processtyrning? •Bättre kunskap om värdekedjan och tillhörande aktiviteter •Tydligare arbetsfördelning •Bättre kommunikation och förståelse •Grund för verksamhetssystem •Grund för analys och förbättringar •Förklarar orsak och verkan, underlag för riskanalys •Underlag för fördelning av kostnader och resurser •Fokusering på vad som är viktigt, prestandaindikatorer Effekt av processtyrning • System = sammanhängande helhet • Helhet > summan • Synergi: 1 + 1=3!


Ladda ner ppt "EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©1 Processtyrd organisation – i harmoni med omvärlden Kunder / omvärld Leverantörer / omvärld."

Liknande presentationer


Google-annonser