Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tyréns uppdragsstyrning, exempel på hur ett konsultföretag arbetar med kvalitetsfrågor Magnus Ivarsson Kvalitetssamordnare 08-429 03 24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tyréns uppdragsstyrning, exempel på hur ett konsultföretag arbetar med kvalitetsfrågor Magnus Ivarsson Kvalitetssamordnare 08-429 03 24."— Presentationens avskrift:

1 Tyréns uppdragsstyrning, exempel på hur ett konsultföretag arbetar med kvalitetsfrågor Magnus Ivarsson Kvalitetssamordnare 08-429 03 24

2 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Kort presentation av Tyréns  Stiftelseägt företag  Tyréns Byggkonsult AB och Tyréns Infrakonsult AB  Totalt ca. 550 tekniska konsulter  Finns från Umeå i norr till Malmö i söder, ca 20 orter.

3 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Kort presentation av Tyréns Tyréns Infrakonsult AB  Kvalitetscertifierat juli 1998  Miljöcertifiering juli 2002 Tyréns Byggkonsult AB  Kvalitetscertifiering maj 2002

4 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Agenda  Standarder  Tyréns processer  Uppdragsstyrning  Viktigaste punkterna i uppdragsstyrning  Uppföljning och förbättringar av kvalitetsledningssystemet

5 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Standarder Kvalitet  ISO 9001:1994  ISO 9001:2000  Miljö  ISO 14 001:1996

6 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Operativa processer Ledningsprocesser Ständiga förbättringar, återföring av erfarenheter Uppdragsgivarnas och egna erfarenheter återförs till kommande uppdrag Stödprocesser Medarbetare/ resurser, Ekonomi, IT, Personal, Marknad, Kvalitet/Miljö, och Intern service Uppdragsgivarnas krav och förväntningar Uppdrags resultat

7 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Uppdragsstyrning 0ORIENTERING 0.1Allmänt 1OMFATTNING 1.1Allmänt 1.2Uteslutningar 2REFERENSER 3TERMER OCH DEFINITIONER 4LEDNINGSSYSTEM 4.1Allmän beskrivning av systemet 4.2Ledningssystemets dokumentation 5LEDNINGENS ANSVAR 5.1Ledningens åtagande 5.2Fokus på uppdragsgivare 5.3Kvalitetspolicy 5.4Planering 5.5Ansvar, befogenhet och kommunikation 5.6Ledningens genomgång 6HANTERING AV RESURSER 6.1Tillhandahållande av resurser 6.2Personalresurser 6.3Hjälpmedel: lokaler, utrustning m.m. 6.4Verksamhetsmiljö 7PRODUKTFRAMTAGNING 7.1Planering av framtagningsprocesser 7.2Kundanknutna processer 7.3Uppdragsstyrning 7.4Inköp 7.5Produktion av varor och utförande av tjänster 8MÄTNING, ANALYS OCH FÖRBÄTTRING 8.1Planering 8.2Mätning och övervakning 8.3Behandling av avvikelser 8.4Analys av data 8.5Förbättring 1.Identifiering av uppdrag/ kontraktsgenomgångIdentifiering av uppdrag/ kontraktsgenomgång 2.PlaneringPlanering 3.GenomförandeGenomförande 4.Kontroll och uppföljningKontroll och uppföljning

8 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Viktigaste punkterna i uppdragsstyrning

9 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Skriftlig överenskommelse Överens om vad uppdraget går ut på!!! Skriftlig överenskommelse!!! Avtal:  Beställning  Kontrakt  Uppdragsbekräftelse

10 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Kvalitetsplan  Kvalitetsplan i alla uppdrag  Vanlig kvalitetsplan  Utökad kvalitetsplan

11 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Uppdragspärm  För att samla alla uppdragsadministrativa dokument  Standard för innehållsförteckning

12 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Planering uppföljning Planera och följa upp:  Tid  Resurs  Ekonomi

13 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Dagbok Dokumenteras allt av vikt som inte dokumenteras på annat ställe.  Personlig dagbok  Uppdragsdagbok  Digital dagbok

14 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Spårbarhet Handlingar/ dokument skall märkas med:  Uppdragnamn och uppdragsnummer  Uppdragsgivarens namn  Datum och ev. rev datum  Dokumentnamn  Person som upprättat dokumentet/ handlingen  Logotyp  Sökväg

15 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Underkonsulter/ leverantörer  Använda välkända underkonsulter och leverantörer  Leverantörsregister  Skriftligt avtal med underkonsult

16 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Internt startmöte  Alla i uppdraget skall få en helhetsbild av uppdraget  Alla skall veta vilka som arbetar i uppdraget  Undvika informations- och kommunikationsmissar

17 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Ändrings och tilläggsarbeten  Skriftligt, godkänd av beställaren !!

18 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Avvikelser mot styrande dokument  Styrande dokument = I kontraktet överenskomna handlingar  Avvikelser måste skriftligen godkännas av beställaren

19 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Kontroll  Mottagningskontroll  Egenkontroll  Slutkontroll

20 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Slututvärdering  Enkät  Möte För att följa upp företagets kvalitetsmål:  Rätt tid  Rätt pris  Rätt kvalitet

21 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Slututvärdering  Kvaliten på det levererade resultatet  Kvalitetsplaneringen och kvalitetsuppföljningen  Tidshållning  Kompetens  Fakturering och eventuella tillägg  Priset  Om vi bli tillfrågade/ rekommenderade för kommande uppdrag?

22 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige.  Skriftlig överenskommelse  Kvalitetsplan  Uppdragspärm  Planering och uppföljning  Dagbok  Spårbarhet av handlingar  Välkända underkonsulter och leverantörer  Internt startmöte  Skriftliga uppdragsändringar  Rapportera avvikelser mot styrande dokument  Kontroll (mottagnings-, egen- och slutkontroll)  Slututvärdering Sammanfattning - Uppdragsstyrning

23 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Uppföljning  Slututvärderingar  Förbättringsrapporter  Interna och externa revisioner

24 Tyréns - stiftelseägt företag med 550 tekniska konsulter inom bygg och infrastruktur på 20 orter i Sverige. Frågor?


Ladda ner ppt "Tyréns uppdragsstyrning, exempel på hur ett konsultföretag arbetar med kvalitetsfrågor Magnus Ivarsson Kvalitetssamordnare 08-429 03 24."

Liknande presentationer


Google-annonser