Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.eio.se 2007-03-01OH EIO-Q utg 4 EIO-Q Ledningssystem - leder till bättre resultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.eio.se 2007-03-01OH EIO-Q utg 4 EIO-Q Ledningssystem - leder till bättre resultat."— Presentationens avskrift:

1 www.eio.se 2007-03-01OH EIO-Q utg 4 EIO-Q Ledningssystem - leder till bättre resultat

2 www.eio.se 2007-03-01OH EIO-Q utg 4 Vart är ditt företag på väg? Hur fungerar »anbudshantering? »kvalitetsplan? »kompetensutvecklingen? »inköp? Finns… »affärsidé, visioner, strategi? »kvalitets-, arbetsmiljö- och elsäkerhetspolicy? »verksamhetsmål? »organisationsplan? HIT Upp DIT

3 www.eio.se 2007-03-01OH EIO-Q utg 4 Vilka punkter bör i första hand klarläggas? 1.Affärsidé 2.Visioner 3.Kvalitetspolicy 4. Arbetsmiljöpolicy 5. Elsäkerhetspolicy 6. Verksamhetsmål 7. Strategi för att uppfylla målen 8. Verksamhetsbeskrivning och organisation 9. Ansvar och befogenheter 10. Utbildningsbehov / Kompetensutveckling 11. Ledningens genomgång av verksamheten - uppföljning, beslut, åtgärder

4 www.eio.se 2007-03-01OH EIO-Q utg 4 Tre fördelar med ett ledningssystem 1. Interna fördelar - starkare företag  Ökad kunskap om kvalitet, miljö- påverkan och de egna processerna  Alla i företaget är delaktiga och jobbar mot samma mål  Enhetligt arbetssätt med anpassade rutiner, checklistor och mallar  Färre reklamationer  Bättre struktur på ledningsmöten  Ordning och reda = roligare att arbeta

5 www.eio.se 2007-03-01OH EIO-Q utg 4 Tre fördelar med ett ledningssystem 2. Nöjda kunder - ökad kundtillfredsställelse  Kundfokus och en fungerande kommunikation med kunden  Alla gör rätt från början - inga onödiga omarbetningar  Kunderna får ett ökat förtroende för företagets arbetssätt

6 www.eio.se 2007-03-01OH EIO-Q utg 4 Tre fördelar med ett ledningssystem 3. En klar konkurrensfördel - ökade möjligheter till nya uppdrag  Godkänt kvalitets- och miljölednings- system ger en klar konkurrensfördel  Tillämpning av kvalitets- och miljöplaner – säkerställer projekt  Positiva poäng vid värdering av företaget leder till nya uppdrag

7 www.eio.se 2007-03-01OH EIO-Q utg 4 Du kan driva utveckling och förbättring av verksamheten på flera sätt Till exempel: »helt internt arbete med egen personal »internt arbete med delvis hjälp av ”bollplank” t ex EIO för att diskutera vissa frågor »i grupp tillsammans med andra företag (nätverk) t ex med deltagare från systemutvecklingskursen »med hjälp av en konsult

8 www.eio.se 2007-03-01OH EIO-Q utg 4 Vad är EIO-Q Ledningssystem? Ett hjälpmedel när du ska: »utarbeta en kvalitets- och miljöplan för ett projekt »bedöma risker som påverkar kvalitet, miljö och arbetsmiljö »genomföra egenkontroller i ett projekt »utveckla och införa ett kvalitets- och miljölednings- system eller förbättra ett befintligt ledningssystem

9 www.eio.se 2007-03-01OH EIO-Q utg 4 Hur är EIO-Q Ledningssystem uppbyggt? PROJEKT EIO Hjälpmedel Checklistor Blanketter/Mallar Bilagor Rutinbeskrivning LEDNINGS- SYSTEM Företaget AB Företagets Ledningssystem DOKUMENT TELEANLÄGGNING ELELELELE L DOKUMENT ELANLÄGGNING ELELELELEL PROJEKT- DOKUMENT ELELELELEL SS-EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet SS-EN ISO 14001 Miljölednings- system SystemkravElsäkerhet FÖRETAG PROJEKT- DOKUMENT ELELELELEL RUTINER AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

10 www.eio.se 2007-03-01OH EIO-Q utg 4 Hemsida www.eio-q.se  Allmän information om EIO-Q Ledningssystem finns på hemsidan.  Uppdatering sker genom abonnemang på hemsidan.

11 www.eio.se 2007-03-01OH EIO-Q utg 4 Du kan utveckla verksamheten steg för steg! 4 Certifierbart lednings- system 2 Kvalitets- och miljöplan 1 Användning av checklistor 3 Lednings- system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö Policy

12 www.eio.se 2007-03-01OH EIO-Q utg 4 Priser 2007 för medlemmar


Ladda ner ppt "Www.eio.se 2007-03-01OH EIO-Q utg 4 EIO-Q Ledningssystem - leder till bättre resultat."

Liknande presentationer


Google-annonser