Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiplan – Energiledningssystem Arbeta systematiskt och strukturerat med energi 6-7 november 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiplan – Energiledningssystem Arbeta systematiskt och strukturerat med energi 6-7 november 2013."— Presentationens avskrift:

1 Energiplan – Energiledningssystem Arbeta systematiskt och strukturerat med energi 6-7 november 2013

2 Energiledningssystem En grupp sammanhängande och samverkande element som används för att upprätta energipolicy och mål samt för att nå dessa mål

3 ENERGILEDNINGSSYSTEM - ELS Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra

4 Strukturerad arbetsmetod - anpassad efter företagets storlek o Energiledningssystem ISO 50 001 (uppbyggd på samma sätt som miljöledningssystemet) o Energiplan o Energikartläggning med handlingsplan

5 •Man får en förbättrad kunskap om sin energianvändningen •Anpassa energianvändning efter behov •Långsiktighet •Identifiering av möjligheter till förändring av system •Förbättrade metoder för uppföljning •Förbättrad kontroll och styrning

6 •Optimerad energianvändning på sikt •Ökad användning av förnybar energi •Ökat energiutbyte med omgivande samhälle •Lägre energikostnader •Mindre miljöpåverkan

7 En förutsättning är att ta fram nyckeltal som är gångbara för företaget! Jämförelsen ska främst ske mellan år inte mellan olika företag!

8 Förbättra Hur kan vi göra det bättre? Uppföljning Hur har det gått? Rutiner Hur ska det göras? Organisation Vem gör vad? Handlingsplan Vad måste göras? E nergimål Hur når vi dit? Energipolicy Vad vill vi göra åt det? Energiutredning Hur ser användningen ut?Energikartläggning, Energigenomgång

9 Hur kan vi hjälpa företagen att få i gång ett systematiskt energieffektiviseringsarbete?

10 Vad kan VI göra? •Gå igenom statistiken med företaget •Se över lokalen •Gör en översiktlig bedömning över enkel åtgärd – snabb ”pay-off” •Ta fram ETT förslag •Följ upp efter 1 år

11 Vad kan VI göra? •Förslag: Sätta timer på motorvärmare •Hur: Köps på t ex på C O:ns •Ansvar: VD •Kostnad: 1000 kr •Besparing: 26 250 kWh (50 kr för en enkel timer, 500W+1000W * 9 h * 5 d * 25 v = ca 1690 kWh /bil)

12 Vad kan VI göra? •Förslag: Tätning av klimatskal •Hur: Tätning av 1 port samt rutiner för öppnande •Ansvar: VD •Kostnad: 1350 kr (släplist och karmtätlist) •Besparing: 49 000 kWh

13 Vad kan VI göra? •Förslag: Stäng av motorerna när man ska in och hämta något •Hur: ??? •Ansvar: Informationsansvar: VD •Kostnad: •Besparing: 4500 kr (fikarast 15 minuter, 4 bilar, 200 dagar)

14 Förutsättningar för små och medelstora företag Exempel: SMT i Norrbotten Mekanisk verkstad 10 anställda

15 Energipolicy Deras energipolicy: SMT i Norrbotten ska arbeta aktivt för att minska användningen av energi och därmed begränsa utsläppen av koldioxid. För SMT innebär detta att: •Skapa medvetenhet kunskap och engagemang om energifrågor hos samtliga medarbetare. •Bättre nyttjande av energi ska vara en del i alla medarbetares dagliga arbete. •Andelen fossil energi som används successivt ska minska, samtidigt som andelen förnybar energi ökar. •Ständigt effektivisera användningen av energi.

16 Energimål Under 2011 ska vi minska vår oljeanvändning med 10 % från 2010 Under 2011 ska vi minska vår värmeanvändning med 20 %

17 Handlingsplan Ett av åtgärdsförslag från energikartläggningen: Minska portarnas öppettider. Detta innebär en uppskattad besparing om 45 000 kWh.

18 Organisation VD:n har huvudansvaret En energiansvarig är utsedd

19 Rutiner Åtgärd: Inför ett schema för hur portarna får öppnas. När sker lastning oftast? Kan man samköra det?

20 Uppföljning/Erfarenhetsåterföring •Efter 1 år hade de minskat sin värmeanvändning med 18 000 kWh (icke gradkorrigerat) •Oljeanvändningen har ökat p.g.a. att man införskaffat en traktor •Ny genomgång ska ske och en plan för kommande 3 år ska tas fram

21 Utvärdering av deras energiledningssystem •Var lite personbundet – en eldsjäl som var föräldraledig •Enkelt att samla miljö-, energi-, kvalitets- och arbetsmiljöledningssystemet – uppföljning 1 gång/år. •Tydliga diagram gör det lätt för de anställda att följa hur energiarbetet går

22 Länkar •www.sis.sewww.sis.se •www.energimyndighetenwww.energimyndigheten •www.enig.sewww.enig.se •www.iso.orgwww.iso.org

23 marie@nenet.se marie@nenet.se 090-16 37 13 Du kan läsa mer om oss på: www.nenet.se www.nenet.se


Ladda ner ppt "Energiplan – Energiledningssystem Arbeta systematiskt och strukturerat med energi 6-7 november 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser